Symboliek

 

Binnen de Activiteit 'Symboliek' zijn in de Soefi Beweging twee groepen actief: de Zirat en het Elementen Ritueel. 

 

roseZirat

Het woord Zirat betekent landbouw. Dat verwijst naar het werk van de boer die de grond moet bewerken als voorbereiding op het zaaien; die de ontwikkeling van zijn gewas zorgvuldig begeleidt op weg naar de oogst. In Zirat wordt teruggegrepen op de millenniumoude mystieke wijsheid die door de alchemisten in de mysteriescholen al lang voor het begin van onze jaartelling in het oude Egypte en Griekenland werd onderwezen. Door middel van de taal van symbolen wordt de volger van het Ziratpad geholpen om mystiek te ontwaken. Op deze weg kunnen verschillende inwijdingen worden ontvangen. Centraal in deze activiteit staat hoeveel de mens kan leren van het Heilig Boek van de Natuur. De Zirat bijeenkomsten vinden drie maal per jaar plaats; deelname is uitsluitend op uitnodiging.

 

Elementen Ritueel 

In het Elementen Ritueel staat de beleving van de elementen aarde, water, vuur, lucht en ether centraal. Het ritueel is een geheel van beweging, kleuren, spreuken en muzieelementen ritueelk. Symboliek is een taal van intuïtie. Langs de weg van intuïtie wordt de ware betekenis van symbolen onthuld. Wanneer het intuïtieve geestvermogen is geopend, wordt de taal van het leven onthuld.

De ziel kan zijn als een roos. Zoals een rozenknop tot bloei komt, zo ontvouwt zich ook de ziel. Om een rozenknop tot bloei te laten komen zijn er vijf elementen vereist: vruchtbare grond, stralende zon, water, lucht en ruimte. Dezelfde elementen zijn vereist om de ziel te laten bloeien.


Dat begint al in de kindertijd. Het aan een kind onthouden van spiritualiteit is als het wegnemen van aarde bij de wortels van een roos. Het water dat voeding geeft, is het liefde-element. Als dat element afwezig is in iemands leven, blijft hij of zij achter, hoe groot ook de intellectuele kennis en de wens om de waarheid te zoeken.

Zoals de zon deelneemt in het groeiproces van de roos, is intelligentie noodzakelijk. Niet iedereen lijkt intelligent, maar de ziel zelf is intelligent. De ziel is zuivere intelligentie. Wanneer deze intelligentie weer ontdekt wordt, dan is deze zo stralend als de zon. 

In de ontwikkeling van de ziel is lucht het symbool van de inspiratie, die komt als het hart er gereed voor is. De ruimte die rond een rozenstruik nodig is om deze te laten groeien, staat symbool voor een wijde blik op het leven. Al leeft iemand honderd jaar, met een smalle blik zal deze het licht nooit zien. Om het leven helder te zien, heb je een wijde blik nodig.

Meer informatie, ook over deelname, vind je op www.soefielementenritueel.nl.
De data van verdiepingsmiddagen en andere bijeenkomsten vind je op de soefikalender. De maandelijkse brief die je kunt ontvangen over het Elementen Ritueel vind je ook op Soefi Elementen Ritueel: medepelgrim.