header

Soefi Beweging Nederland

Soeficentrum Amsterdam

Activiteiten

Zie voor de exacte datums en plaatsen onze Agenda.

 

Amsterdam altaar

Universele Eredienst | Dienst van Religieuze Eenheid

Uitgangspunt van de diensten is dat alle religies wegen kunnen zijn om tot God te komen en ieder de weg kiest die het beste bij hem of haar past. De mystieke kern van alle religies wordt geëerd als inspiratiebron. Daarom wordt er tijdens de diensten voor elke religie een kaars aangestoken als symbool voor het licht dat deze bepaalde religie aan de wereld brengt. Daarnaast ontsteken we een kaars als symbool voor allen, bekend en onbekend aan de wereld, die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden. 

We lezen uit de heilige geschriften van de grote wereldreligies en spreken gebeden uit. De diensten worden gehouden in de Moddemanzaal van Vrijburg, Herman Gorterstraat 31 in Amsterdam.

 

Bij de Universele Eredienst staat er een altaar, waarop de kaarsen en de heilige geschriften een plek hebben. Er zijn drie voorgangers, waarvan één een voordracht verzorgt.

 

Bij de Dienst van Religieuze Eenheid zitten we et elkaar in een cirkel.
Er is één voorganger die met de aanwezigen de dienst vorm geeft.

 

Als je belangstelling hebt een dienst bij te wonen ben je van harte welkom, voor de maandelijkse mail hier over kun je je aanmelden: soeficentrum020.ljoeba@gmail.com

 

Confraternity of the Message
Bij de Confraternity of the Message worden de soefigebeden in het Engels gesproken.
Het gaat hierbij niet alleen om de gebeden Saum, Salat en Khatum, maar ook om enkele andere prachtige, geïnspireerde hymnes die bedoeld zijn om ons dieper op de Geest van Leiding af te stemmen.
Tijdens de Confraternity worden ook zogenaamde sura's (zinnen uit de gebeden) in mantravorm herhaald.
De Confraternity of the Message is een prachtige manier om je op de Universele Eredienst af te stemmen en vindt daarom plaats voorafgaand aan deze dienst.

 

Elkaar ontmoeten met tekst en muziek rondom een thema
Op de 5e zondag van de maand organiseren we een gelegenheid om elkaar te ontmoeten rondom een bepaald thema. Er worden teksten gelezen van Hazrat Inayat Khan en andere inspirerende leermeesters en er wordt muziek gespeeld.

 

Als je belangstelling hebt deze dienst bij te wonen en je staat nog niet op de mailinglijst van Soeficentrum Amsterdam, dan kun je je aanmelden: soeficentrum020.ljoeba@gmail.com

 

Meditatie avonden (on-line en op locatie)
De meditatie avonden zijn een plek waar je wordt uitgenodigd te verstillen, in jezelf te keren en je open te stellen voor afstemming en verbinding met het Goddelijke, de Bron van het leven.
We laten ons inspireren door geleide meditatie, concentratie op de adem, stilte, inspirerende teksten van Hazrat Inayat Khan en muziek.
Iedereen is van harte welkom op deze avonden, zowel mensen die voor het eerst met deze Soefitraditie kennis willen maken, als ook degenen die het Soefi pad volgen.

 

Wil je maandelijks informatie over de online meditatie avonden kan je je aanmelden bij Amir: soefibeweging.online.aanmelden@gmail.com  
Voor de meditatie avonden op locatie in Vrijburg, hoef je je niet van te voren aan te melden, iedereen is welkom.
Wil je de informatie mail over deze avonden dan kan je je aanmelden bij Ljoeba  soeficentrum020.ljoeba@gmail.com

 

Essenties van het soefisme
Dit zijn bijeenkomsten voor belangstellenden.
Tijdens deze online bijeenkomsten via Zoom wordt er een aantal aspecten van het soefisme verder uitgediept.
Bij deze bijeenkomsten is uiteraard gelegenheid voor het stellen van vragen. Aanmelden kan bij Amir: soefibeweging.online.aanmelden@gmail.com

 

Innerlijke School

 "Het gaat erom God in onszelf te vinden, diep in onszelf te duiken om zo in contact te komen met de eenheid van het hele Zijn. Met de kracht van inwijding werken we hier naar toe, met als uiteindelijk doel om alle inspiratie en zegeningen van binnenuit te mogen ontvangen."

- Hazrat Inayat Khan -

 

De innerlijke school biedt mensen de mogelijkheid om diep de weg naar binnen te gaan, om zo met hun goddelijke wezenskern in contact te komen. Daarnaast wordt de zoeker op het pad aangemoedigd om het leven steeds meer vanuit die wezenskern, vanuit dat innerlijke ideaal te gaan leven.
Met behulp van een gids kan je door middel van esoterische oefeningen en het bestuderen van teksten jouw innerlijk leven verdiepen.

 

Leerlingschap 
De houding van leerlingschap is wezenlijk op het innerlijke pad van de soefi.
Hazrat Inayat Khan, de Soefi meester op wie wij ons in de innerlijke school richten, zegt het zo mooi: "Inwijding is een heilig vertrouwen dat de gids schenkt aan zijn leerling en de leerling aan zijn gids. Vanaf het moment van inwijding zou er geen muur meer tussen hen in mogen staan. Is die er wel, dan is de inwijding geen inwijding meer. Als de muur tussen leerling en gids is geslecht, kan de volgende stap het slechten van de muur tussen God en gelovige zijn".

 

Begeleiding
Naast verschillende klassen, groepsbijeenkomsten die in de innerlijke school worden aangeboden, zijn er ook één-op-één gesprekken tussen gids en leerling. Deze gesprekken zijn belangrijk, omdat de gids zo voor iedere leerling afzonderlijk een uniek pakket van esoterische oefeningen kan samenstellen. Met andere woorden, iedere leerling kan het pad volgen op een manier die voor hem of haar passend is.

 

Meer informatie innerlijke school
Mocht je je aangetrokken voelen tot de innerlijke school, of eens vrijblijvend willen praten over de mogelijkheid van leerlingschap, neem dan gerust contact op met Amir, die de innerlijke school in het Soefi Centrum Amsterdam leidt.
Hij is te bereiken op: soefibeweging.online.aanmelden@gmail.com

 

Overige activiteiten Soeficentrum Amsterdam
Voor een overzicht van alle activiteiten van Soefi Centrum Amsterdam verwijzen we graag naar onze agenda.

 

Als je jouw naam, mailadres en telefoonnummer mailt naar soeficentrum020.ljoeba@gmail.com, dan kom je op onze mailinglijst te staan en word je op de hoogte gehouden van de activiteiten in het soeficentrum.