header

Soefi Beweging Nederland

Soeficentrum Het Gooi

Activiteiten

 

Onze activiteiten vinden plaats op verschillende locaties. De Universele Erediensten, de informele diensten en de Open avonden zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Sommige activiteiten zijn beperkt openbaar toegankelijk:

O = Openbaar
U = Op uitnodiging
M = Moerieds (ingewijden)
A = Deelname na overleg

 

Universele Eredienst en informele dienst (O)

 

Elke 2e zondag van de maand (muv de kerstdienst)

 

Universele Eredienst

De éénheid van religieuze idealen is de inspiratiebron voor de Universele Eredienst. Op het altaar brandt in het midden het Goddelijk Licht. Vanuit dit Licht worden 7 kaarsen ontstoken; achtereenvolgens voor het hindoeïsme, het boeddhisme, het zoroastrisme, het jodendom, het christendom, de islam en voor hen allen die in het duister het licht weten hoog te houden. Voor de kaarsen liggen de heilige boeken uit dezelfde tradities, waarbij bij de zevende kaars, die voor het Goddelijk Licht staat een geschrift van Inayat Khan ligt.

 

Eén van de 3 cherags (lichtdragers) steekt de kaarsen aan, een tweede leest de teksten die passen bij de toespraak die de derde cherag houdt. Verder zijn er 3 gebeden en aan het eind van de dienst de zegen.

 

altaar Laren

 

Informele dienst

Bij de informele dienst zitten we in een cirkel om een rond altaar. Er zijn hierin verschillende vormen mogelijk en bezoekers van de dienst participeren in onderdelen, zoals het lezen van teksten en gebeden. En er wordt een toespraak gehouden.

 

 

Confraternity of the Message (O/A)

Een gebedencyclus die om 10.30 uur vooraf gaat aan de Universele Eredienst.

 

 

Innerlijke school

 

Open klas (O)

Avonden met wisselende thema’s. Iedereen die interesse heeft in het Universeel Soefisme is welkom.

 

Broeder- en zusterschapochtend (A)

De ochtenden worden geleid door Surya van Alteren. Er wordt een tekst van Inayat Khan gelezen in combinatie met aanvullende teksten die op de tekst van toepassing zijn.

 

Gathaklas (M/A)

De Gathaklas wordt geleid door Ganesh van der Veer bij hem thuis.

 

Githa klas (M/U)

De Githaklas wordt geleid door Monika Rietveld bij haar thuis.

 

Meditatie I en II (A)

Deze meditatie avonden worden geleid door- en zijn bij Salim Logtmeijer.

 

Zikar (M/A)

Deze vorm van gezongen meditatie, ons gegeven door Inayat Khan, wordt geleid door Karim Logtmeijer.