Organisatie

 

De Centra
Elk van de 12 soeficentra heeft een centrumbestuur dat de verantwoordelijkheid heeft voor de activiteiten in het centrum.

 

Nationaal Comité
Centrumvertegenwoordigers vormen samen met het SBN-bestuur en vertegenwoordigers van de Activiteiten het Nationaal Comité (NC) van de Soefi Beweging Nederland (SBN). Het NC is verantwoordelijk voor de activiteiten van de SBN, die een stichting is met ANBI-status.
Download het privacy reglement  
Jaarverslag SBN 2021
Jaarverslag SBN 2022

Beleidsplan Stichting Soefi Beweging Nederland 2024-2028

 

International Council

Nationaal vertegenwoordigers vormen samen het International Council (IC). Tevens hebben zitting in de IC het bestuur van de International Sufi Movement en de leden van de Activity Council. Het IC is een overlegorgaan en adviseert het ISM-bestuur.

 

Activity Council

In de Activity Council hebben de secretarissen van de vijf Soefi-activiteiten zitting. Zij zijn verantwoordelijk voor de vormgeving van de vijf Soefi-activiteiten en ondersteunen de organisatoren van deze activiteiten, zowel internationaal, nationaal en plaatselijk. De vijf Soefi-activiteiten zijn:
1. Innerlijke school
2. Universele eredienst
3. Broeder- en zusterschap
4. Spirituele genezing
5. Spirituele symboliek

 

ISM-bestuur

Dit is binnen de Internationale Soefi Beweging het hoogste besluitvormend orgaan. Het bestuur staat onder leiding van Pir Nawab Pasnak. Onder andere afgevaardigden van de International Council en van de Activity Council maken er deel van uit.
Het bestuur heeft de taak om de afstemming op de Boodschap van Hazrat Inayat Khan te waarborgen, met wijsheid en een open oog voor wat nodig is voor de leden van de Soefi Beweging en voor allen die zoekende zijn.

 

Vertrouwenspersoon

Er is binnen de Soefi Beweging een vertrouwenspersoon integriteit, die in vertrouwen kan worden geraadpleegd over integriteitsaangelegenheden. In vertrouwen kunnen mogelijke inbreuken op integriteit worden besproken. Denk daarbij ook aan ongewenste omgangsvormen die je hebt ervaren of gesignaleerd. Dit kan bijvoorbeeld discriminatie en (sexuele) intimidatie betreffen. Jij bepaalt vervolgens zelf of en welke stappen je wilt ondernemen. De vertrouwenspersoon zal je daarin adviseren en bijstaan. De vertrouwenspersoon is een in vertrouwenszaken ervaren persoon, onafhankelijk van de Soefi Beweging. De vertrouwenspersoon is:
dhr. Fred Hoek
Tel. 06-15254478
e-mail: fredhoek010@gmail.com

Download de ethische code