header

Soefi Beweging Nederland

Soeficentrum Groningen

sufisayingSoeficentrum Groningen is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefi Beweging. Het soefisme heeft voor het Centrum Groningen betrekking op dat diepere beleven binnen elke religie dat dogma's en regels overstijgt. Het centrum bestaat uit een kleine groep broeder- en zusterschapsleden, moerieds en twee cherags. De twee cherags zijn tevens inwijders.


Activiteiten
Soefi Centrum Groningen heeft verschillende activiteiten. De nadruk ligt op kennisoverdracht, beleving en begeleiding. Zie het menu 'Activiteiten' voor verdere achtergronden, en het menu 'Agenda' voor de concrete gegevens wat betreft plaats en tijd. Als je meer wilt weten over deze activiteiten, neem dan contact op met Hamid ter Veld.

Het centrum speelt ook een actieve rol in het Platform Religie & Levensbeschouwing Groningen en de netwerkorganisatie City for Compassion.

Een korte uitleg over het universeel soefisme vind je hier.


Ik zocht U maar vond U niet
Op aarde keek ik naar U uit
en zocht U ook in de hemel, mijn Geliefde
Maar uiteindelijk heb ik U gevonden
als een parel, verborgen in de schelp van mijn hart.
(Hazrat Inayat Khan)