Boeken

In dit overzicht zijn voornamelijk nederlandstalige uitgaven opgenomen met teksten van en over Hazrat Inayat Khan en universeel soefisme. De meeste boeken zijn te bestellen bij Soefi Beweging Nederland. Uitverkochte boeken zijn soms tweedehands beschikbaar. Voor een bestelling mail je naar soefibeweging.nederland@gmail.com de titel van het boek en je volledige postadres. Je ontvangt dan een mail met de rekening (de prijs van het boek plus portokosten); na betaling van de rekening volgt het boek per post. Gezien de indeling van de posttarieven is het vaak voordelig om meerdere boeken tegelijk te bestellen.

 

Veel van Inayat Khans lezingen zijn stenografisch opgenomen, in het Nederlands vertaald en in boekvorm uitgegeven. Hij schreef slechts een select aantal teksten zelf; de bundel "Gayan, Vadan, Nirtan" met spreuken en gedichten is daarvan het belangrijkste en bekendst.

De Nekbakht stichting werkt aan de Complete Works, een wetenschappelijk verantwoorde uitgave van alle teksten van Hazrat Inayat Khan. Deze Engelstalige bron-editie op chronologische volgorde beslaat nu 12 delen met in totaal ruim 6000 pagina’s. Alle delen zijn te downloaden van de website www.nekbakhtfoundation.org. Het gemakkelijkst zijn deze delen te bestellen via webwinkels met gratis verzending zoals www.wordery.com en www.bookdepository.com
Ook is een uitgebreide Engelstalige bloemlezing beschikbaar: de Volumes. In 14 delen zijn de lezingen thematisch gerangschikt. Zie hiervoor de Engelstalige de website van Wahiduddin, een site waarop de boeken ook uitstekend op trefwoord te doorzoeken zijn. De complete set is onder de noemer "The Sufi Message" te bestellen bij Amazon.

De teksten in de Volumes zijn een bloemlezing en in dit overzicht zie je waar ze zijn terug te vinden in de Complete Works.

Welke delen van de Volumes in het Nederlands zijn vertaald en uitgegeven als afzonderlijke boeken zie je in dit overzicht.

  

Opvoeding

Opvoeding
Inayat Khan

In zeven hoofdstukken, evenzovele lezingen die Inayat Khan gegeven heeft in de zomerschool van 1926, schetst hij hoe de ideale opvoeding gestalte kan krijgen. Opgenomen zijn ook de vragen die hem destijds na de lezingen gesteld werden, en Inayats antwoorden.

€ 5,00  171 blz paperback

 

 

Het Godsideaal

Het Gods-ideaal
Inayat Khan

Tegenwoordig is "God" een beladen begrip, waarmee veel mensen niet goed uit de voeten kunnen. In de tijd van Inayat Khan, de jaren twintig van de vorige eeuw, begon dat al op te spelen. In dit kleine boekje laat Inayat zien, hoe het streven naar dat wat we goddelijk noemen, ons leven kan verrijken. God als ideaal van volmaaktheid, dat door kan werken in ons persoonlijke leven.

€ 5,00  82 blz paperback
ISBN 90.800121.3.0

 

 

Inzicht

Inzicht
Inayat Khan

Wat is ons geweten? Wat is noodlot en vrije wil? Kunnen we openbaringen ontvangen in onze slaap? Over deze onderwerpen heeft Inayat Khan in 1923 een serie verhelderende lezingen gehouden die in dit boekje zijn gebundeld.

€ 5,00  78 blz paperback
ISBN 90.800121.7.3

 

 

Geestelijke Hiërarchie

Geestelijke hiërarchie
Inayat Khan

In deze lezingen, die Inayat Khan in 1923 in Suresnes en Genève heeft gehouden, laat hij zien dat de wereld niet aan haar lot wordt overgelaten. Ons bestaan wordt geleid door geestelijke krachten waarvan de invloed veel verder reikt dan die van wereldse machten.

€ 5,00 78 blz paperback
ISBN 90.800121.5.7

 

 

 Mystiek

Mystiek
Inayat Khan

Wat zijn ervaringen en vermogens van een mysticus? In 1925 en 1926 heeft Inayat Khan dat helder en eenvoudig onder woorden gebracht. Het maakt duidelijk welke meestal ongekende krachten in ons leven spelen.

€ 5,00  178 blz paperback
ISBN 90.800121.6.5

 

 

 De wereld van het denken

De wereld van het denken
Inayat Khan

Wat is ons denkvermogen? Hoe ver reiken de krachten van de 'mind'? In dertien hoofdstukken schetst Inayat Khan welke plaats het denken inneemt naast het gevoeliger hart en het ruimere bewustzijn.

€ 5,00  113 blz paperback

 

 

 

 Rassa Shastra

Rassa Shastra - scheppende krachten
Inayat Khan

Intrigerende leringen van Inayat Khan over sexualiteit. De lezer wordt geconfronteerd met opvattingen die zijn gekleurd door de tijd waarin ze werden uitgesproken en door de cultuur waaruit hij kwam, maar die aan actualiteit niet hebben ingeboet. Thema's als aantrekking en afstoting, idealen en hartstochten worden belicht, naast vraagstukken van perversiteit, monogamie en polygamie. 

€ 5,00  100 blz paperback
ISBN 90.6471.198.4

 

 

Morele evolutie

Morele evolutie

Inayat Khan

Hoe we zouden moeten omgaan mete vrienden en vijanden - dat thema is nog immer actueel en de beschouwingen van Inayat Khan hebben nog niets aan scherpte verloren. Hoe we van "wederkerigheid", dus ruilhandel, kunnen komen tot onbaatzuchtige "goedertierendheid" en uiteindelijk tot het wegcijferen van onszelf als we leven in God.

66 blz paperback
ISBN 90.800121.2.2
Uitverkocht, mogelijk nog tweedehands beschikbaar. Digitaal beschikbaar op deze site bij 'downloads'.

 

 

Omslag Magie van de Mind

De magie van de mind
Karimbakhsh Witteveen

In het universeel soefisme neemt de mind een centrale plaats in. Deze omvat niet alleen onze gedachten en geheugen maar in de diepte ook ons hart en onze gevoelens. In 2017, het laatste jaar dat Moersjid Karimbakhsh Witteveen toespraken hield in Erediensten in de Katwijkse soefitempel Murad Hassil, werkte hij de betekenis daarvan uit. 

€ 5,00  48 blz paperback

 

 

Natuurmeditaties

Natuurmeditaties

Hazrat Inayat Khan

Eenvoudige meditatie-oefeningen, gebaseerd op thema’s uit de natuur. Hiermee wijst Hazrat Inayat Khan de weg hoe men zich, met gebruik van de adem, kan verenigen met de kracht, de zuiverheid en de eenheid van de natuur. Dit gebeurt met behulp van repetities van korte spreuken op de in- en uitademing. Ook worden meditaties gegeven op de vijf elementen aarde, water, vuur, lucht en ether en op de kleuren van bloemen.

€ 5,00, 89 blz, Paperback
ISBN 9053400206

 

 

Over geluk en harmonie

Over geluk en harmonie
Hazrat Inayat Khan

Rond vijf thema's bevat dit boekje per bladzijde een tekst van Hazrat Inayat Khan. Thema's zijn bijvoorbeeld "De melodie van het eigen leven", "De symphonie van het samen-leven" en "De muziek van het universum". Het is voorzien van een inleiding over de achtergronden van het soefisme.

€ 5,00  120 blz paperback
ISBN 90.5340.006.0

 

 

Reizigers op innerlijk pad

 

Reizigers op het innerlijke pad
Hazrat Inayat Khan

Het is een oerbeeld in talloze religies en mystieke tradities, dat we reizigers zijn. Het is een reis van de ziel vanuit haar goddelijke oorsprong, door de schepping heen, terug naar haar goddelijk doel, aldus Inayat Khan. Dit boek bevat een selectie van korte teksten hierover, en een inleiding over het soefi-pad in onze wereld.

€ 5,00  128 blz paperback
ISBN 90.70104.71.7

 

 

Tot de Ene Wim van er Zwan

Tot de Ene - inspiraties op het pad naar liefde, harmonie en schoonheid
Wim van der Zwan

We willen iets maken van ons leven zodat het zin en betekenis heeft en ons doel en bedoeling geeft. Voor onszelf en voor onze omgeving. De schrijve neemt de lezer mee aan de hand van de Aanroep van Inayat Khan: "Tot de Ene, de volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid, het Enige Wezen, verenigd met alle verlichte zielen, die de belichaming vormen van de Meester, de Geest van Leiding". 

€ 5,00  80 blz, paperback
ISBN 978.90.8618.020.2

 

 

Meditatiethema voor elke dag

Een meditatiethema voor iedere dag - uit de leringen van Hazrat Inayat Khan
samensteller: Vilayat Inayat-Khan

Gedurende meerdere dagen en weken worden bepaalde thema's uit de leringen van Inayat Khan uitgewerkt, waardoor verdieping door geestelijke oefening bevorderd wordt. Van dag tot dag ontwikkelt zich een weidse geestelijke visie op het leven. 

€ 5,00  117 blz paperback
ISBN 90.5340.080.X

 

 

1

Soefisme, de Religie Van Het Hart - Essenties uit het werk van Hazrat Inayat Khan
Hazrat Inayat Khan, red. H.J. Witteveen

In deze bloemlezing, samengesteld door dr. H.J. Witteveen komt de verlichtende, veelzijdige en inspirerende levenswijsheid van Inayat Khan volledig tot uitdrukking in een keur aan onderwerpen, waaronder mystiek, muziek, poëzie, opvoeding, het innerlijk leven, geestelijke zuivering, genezing en de kunst van de persoonlijkheid.

€ 24,95, 384 blz, gebonden
ISBN 978 90 215 4786 2

 

 

Cover de diepere kant

De diepere kant van het leven
Hazrat Inatyat Khan

De 25 vlot leesbare hoofdstukken bestrijken een brede waaier aan onderwerpen: van de evolutie van de wereld tot rechtvaardigheid en vergeving, van tegenstellingen tussen religies tot de ontplooiing van de ziel. Inayat Khan bespreekt wat het geweten is en wat de wet van het leven is. “De wereld zou er ongetwijfeld beter voor staan als dit boek op ieders nachtkastje zou liggen”, aldus een recensent in Soefigedachtes.

€ 7,50  146 pagina’s, paperback
Er staat een pdf-versie van het boek op deze site onder het submenu 'downloads'

 

 

Cover4

Het Innerlijk Leven
Hazrat Inayat Khan

In dit boek bespreekt Inayat Khan de reis die de leerling op de innerlijke weg onderneemt. Het innerlijk leven hoeft niet bepaald in de tegenovergestelde richting van het wereldlijke leven te gaan, maar het innerlijk leven is een voller leven. Het wereldlijke leven betekent een begrensd leven; het innerlijk leven wil zeggen: het volle leven. De juiste betekenis van het innerlijk leven is niet alleen in het lichaam te leven, naar ook in het hart, in de ziel. Naarmate de mens in het innerlijk leven groeit, voelt hij een vrijheid van denken, spreken en handelen, die een natuurlijk gevolg is van zijn geestelijke reis. Een subtiel boekje, dat geestelijke zoekers kan helpen hun weg te vinden en dat inspiratie geeft om het dagelijks leven in de wereld als een leerschool voor de innerlijke weg te zien.

€ 5,00  50 pagina’s, paperback
Het is ook als E-book en pdf te downloaden bij 'downloads' op deze site.

 

 

Het pad van inwijding

Het pad van inwijding
Hazrat Inayat Khan

Dit boek beschrijft de weg om een ingewijde te worden. Hoe je je moet voorbereiden om het pad te betreden - wat geen simpele zaak is - wat het pad van inwijding niet is en welke valkuilen je kan tegenkomen.

€ 5,00  70 pagina’s, paperback
Het is ook als E-book en pdf te downloaden bij 'downloads' op deze site

 

 

P1020263

 

Karakter en persoonlijkheid
Hazrat Inayat Khan

Zoals de natuur Gods werk is, zo is de natuur van ieder individu zijn eigen werk, aldus Inayat Khan. De menselijke natuur is de manifestatie van zijn gedachten en gevoelens, die op hun beurt weer bepaald worden door de indrukken die een mens in zijn of haar leven opdoet. In dit boekje geeft Inayat Khan aan hoe de mens desgewenst zijn of haar natuur ook weer kan schoonmaken.

€ 12,50, 84 blz, paperback
ISBN 9086180140

 

 

 Verruiming van bewustzijn, Hazrat Inayat Khan | 9789086180295 | Boeken |  bol.com

Verruiming van bewustzijn
Hazrat Inayat Khan

In dit boek worden methodes en technieken beschreven die al eeuwenlang door soefi's gebruikt worden om de mystieke dimensies in het dagelijks leven te ontwikkelen: meditatie, het aanleren van de juiste ademhaling en de juiste geesteshouding.

€ 16,00, 232 blz, paperback
ISBN 9073207029 

 

 

Gayan

Gayan Vadan Nirtan
Hazrat Inayat Khan

Deze uitgave van Gayan, Vadan, Nirtan bevat de integrale tekst van de drie klassieke bundels met aforismen, gedichten en gebeden van de grote soefi-meester Hazrat Inayat Khan, in een moderne vertaling. De inhoud is zeer gevarieerd: ideeen, gedachten, adviezen, gebeden, liederen, spreuken en gedichten.Het is soefi-wijsheid die een leven lang meegaat, en die bij herlezing steeds diepere lagen blijkt te hebben.

€12,00, 144 blz, hardcover klein formaat
ISBN 978.90.73207.04.2

 

 

4

De Gatha's
Hazrat Inayat Khan

De Gatha's zijn lezingen die Inayat Khan oorspronkelijk in de jaren twintig van de twintigste eeuw voor zijn leerlingen heeft gehouden ter verdieping van hun mystieke scholing. Sindsdien vormen ze een belangrijk onderdeel van de soefi-training. Het woord 'Gatha's' komt uit het Sanskriet en betekent 'verzen' of 'gezangen'. De Nederlandse vertaling is verdeeld in drie series, elke serie is verdeeld in tien hoofdstukken en elk hoofdstuk bevat zeven lezingen die steeds over dezelfde onderwerpen gaan: vormen van geloof en bijgeloof; inzicht; symboliek; adem; moraal; dagelijks leven; metafysica. In elk volgend hoofdstuk worden dezelfde onderwerpen steeds verder uitgediept.

€ 12,00, 344 blz, paperback
ISBN 907677160X

 

 

3

 

Het Doel Van Het Leven
Hazrat Inayat Khan

Het doel van het leven bevat een van de voornaamste aspecten van de boodschap van Inayat Khan: ieder mens is voorbestemd om in het leven een doel te verwezenlijken. De essentie wordt kernachtig samengevat in de laatste regel: "Niet door het kennen van de waarheid wordt het doel van het leven vervuld; het doel van het leven gaat in vervulling door de waarheid te zijn".

74 blz, paperback
ISBN 9073207231
Uitverkocht, mogelijk nog tweedehands beschikbaar. Digitaal beschikbaar op deze site bij 'downloads'.

 

 

De eenheid van religieuze idealen

De eenheid van religieuze idealen
Hazrat Inayat Khan

Begrip van, en verdraagzaamheid tussen de godsdiensten is in deze tijd belangrijker dan ooit. Het is een voorwaarde om de wereld tot grotere vrede en harmonie te brengen. De soefi-mysticus Hazrat Inayat Khan wijst daartoe de weg in dit boek. Hij belicht de innerlijke wijsheid die aan alle godsdiensten ten grondslag ligt.Ook geeft Inayat Khan een inspirerende visie op vele aspecten van het religieuze leven van de mens. Zo behandelt hij o.a. het "godsideaal" en de verhouding van de mens tot God. Ook worden de ideeen van de grote godsdienststichters Rama, Krishna, Boeddha, Mozes, Zarathoestra, Jezus en Mohammed en hun onderlinge overeenkomsten uitgebreid besproken.

€12,00, 255 blz, hardcover
ISBN 9073207487

 

 

5

 

Geestelijke geneeskracht - Een mystieke visie op gezond zijn en blijven
Hazrat Inayat Khan

Dit boek bevat verhelderende beschouwingen en observaties over de geestelijke en psychologische aspecten van ziekte en gezondheid, en beschrijft mogelijkheden tot genezing vanuit het standpunt van de mysticus. De verschillende manieren die van oudsher werden toegepast bij geestelijke genezing worden in dit boek uiteengezet. Door de fijnzinnige humor en prettige, eenvoudige taal is dit boek een kostbaar bezit voor wie iets voor eigen gezondheid of die van anderen wil doen.

€ 10,00, 132 blz, paperback
ISBN 9073207525

 

 

Geestelijke geneeskracht

De mystiek van het geluid
Hazrat Inayat Khan

Deze paperback bevat een reeks lezingen van de grote soefi-mysticus Inayat Khan over de invloed van geluid op de menselijke geest. Alles bestaat uit trillingen. Klank en muziek spelen daarom een belangrijke rol in ons leven.

€10,00, 101 blz, paperback
ISBN 9073207010

 

 

muziek en mystiek

Muziek en mystiek
Hazrat Inayat Khan

In 'Muziek en mystiek' gaat Inayat Khan diep in op de invloed van muziek op de menselijke psyche. Het centrale thema in dit boek is de unieke mogelijkheid die muziek biedt tot geestelijke ontwikkeling; Inayat Khan legt uit waarom in alle tijden muziek hiervoor het beste middel is geweest.

€10,00, 130 blz, paperback
ISBN 9073207185

 

 

In een oosterse rozentuin

In een Oosterse rozentuin
Hazrat Inayat Khan

Dit boek bestaat uit twintig lezingen die Hazrat Inayat Khan in het Engels gehouden heeft in 1918, 1919 en 1920. Deze nieuwe editie is een moderne en getrouwe vertaling van de eerste, geautoriseerde druk die nog tijdens het leven van de Soefi-mysticus in 1920 is uitgebracht. De onderwerpen van de lezingen beperken zich niet tot een thema, maar bestrijken talrijke verschillende aspecten van het leven van de mens. Zowel zeer wereldse zaken als 'winst en verlies', de macht van de wil', persoonlijk magnetisme' en 'democratie' worden belicht vanuit het standpunt van de Soefi-mysticus, evenals spirituele onderwerpen als 'geloof', 'het mysterie van de adem', 'geesten', 'de vrijheid vamn de ziel' en 'het ideale leven'.

€12,00, 238 blz, paperback
ISBN 9076771359

 

 

De alchemie vanhet geluk

De Alchemie Van Het Geluk
Hazrat Inayat Khan

De ideeën van Inayat Khan bestrijken vrijwel alle aspecten van het menselijk bestaan. Aan de ene kant leert hij over de plaats van de mens in de schepping. Aan de andere kant gaat hij in op de problemen en mogelijkheden van het leven van elke dag, en wijst hij de weg naar een meer evenwichtig, vruchtbaar en gelukkig leven.

€10,00, 144 blz, paperback
ISBN 9073207223

 

 

Gezondheid van lichaam en geest

Gezondheid van lichaam en geest
Hazrat Inayat Khan

Deze Nederlandse vertaling van Sufi Teachings: The Art of Being is gebaseerd op de Engelse uitgave uit 1991. Deze tekst is het eerste deel van de herziene uitgave van deel VIII van The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan, Sufi teachings. In deze vertaling is het mondelinge karakter van de lezingen die Hazrat Inayat Khan gehouden heeft in de twintiger jaren van de twintigste eeuw, zoveel mogelijk behouden. In deze lezingen zet soefileraar Inayat Khan buitengewoon diepgaand en toch helder uiteen hoe we onze lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen verbeteren en welke rol hierin gespeeld wordt door de levenskunst, die de mens vergeten is, maar waar zijn ziel naar verlangt.

€12,00, 167 blz, paperback
ISBN 9088400512

 

 

vriendelijke blik

De vriendelijke blik
Hazrat Inayat Khan

Inayat Khan beschrijft in deze lezingen de eigenschappen van het hart, de drie levenspaden met hun ups en downs, de wensen en verlangens van de mens, de balans tussen lotsbestemming en vrije wil, de macht van het universum en de kunst van het zien. Verhalen uit verschillende religies komen aan bod, verweven met een nooit opdrogende stroom van verwijzingen naar de liefde als belangrijkste levenskracht. De prachtige metaforen werken verduidelijkend: 'naar het verleden kijken en daar je fouten zien is als het kraken van noten en er een verschrompelde kern in aantreffen'. Daarmee is dit boek een mooie aanvulling in de reeks van Soefi leringen. De boodschap van Inayat Khan sluit naadloos aan bij de groeiende belangstelling voor mindfulness: 'Bekommer je niet om het verleden, maak je geen zorgen over de toekomst, maar houdt jezelf bezig met het heden, want het heden is het beeld van het verleden en het ontwerp voor de toekomst.'

€ 12,50, 160 pagina's, paperback
ISBN 9769088400988

 

 

Het voorrecht mens te zijn

Het voorrecht mens te zijn
Hazrat Inayat Khan

Dit is het tweede deel van de Nederlandse vertaling van Sufi Teachings: The art of being. Geschreven in de twintiger jaren is de boodschap van soefileraar Inayat Khan nog uiterst actueel: de mens wordt in alle religies als het doel van de schepping beschouwd, en dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Verantwoordelijkheid voor het onderzoeken wat het inhoudt om mens te zijn, en verantwoordelijk te zijn voor het behoud en welzijn van de rest van de schepping. In deze vertaling is het mondelinge karakter van de lezingen zoveel mogelijk behouden, met de originele vragen en antwoorden uit die tijd. Uit de inhoud: De menselijke natuur; Zelfverwerkelijking; De kunst van de persoonlijkheid; Strijd en berusting; Onzelfzuchtigheid; Morele ontwikkeling; Geloof en twijfel, enz.

€12,00, 174 blz, paperback
ISBN 9088400725

 

 

De ziel, vanwaar waarheen

De ziel, vanwaar, waarheen?
Hazrat Inayat Khan

'Wie ben ik?' vraagt de mens, 'wat is de oorsprong van mijn leven? Gaat het nog verder na de dood of houdt het bestaan daarmee op?' Deze vragen zijn gesteld door mensen van alle tijden.
Inayat Khan geeft in dit boek, dat een centrale plaats inneemt in het universeel soefisme, een boeiend inzicht, vanuit een mystiek weten, in de kringlopen die de ziel maakt van God tot God.

€12,00, 235 blz, paperback
ISBN 9073207037

 

 

kosmische taal

Kosmische taal
Hazrat Inayat Khan

In een tijd dat de ontwikkelingen in de natuurkunde nog in een beginfase verkeerden, heeft de soefi-meester gewezen op het feit dat alles in de schepping op vibraties, trillingen, berust. Dat er een verband is tussen frequenties en energie is in onze tijd gemeengoed; Inayat Khan zegt dat alles tot ons spreekt, alleen horen wij dat vaak niet. Naarmate wij gevoeliger worden en ons hart meer opengaat, zullen we deze taal beter leren verstaan.

€ 10,00, 112 blz, paperback
ISBN 9088400199

 

 

De Beker van Saki

De Beker Van Saki

Hazrat Inayat Khan

De Beker van Saki is een collectie van 366 inspirerende en tot de verbeelding sprekende gedachten van Inayat Khan, één voor elke dag van het jaar. Een ideaal geschenkboek. Bijvoorbeeld: 'De studie van het leven is de grootste van alle godsdiensten en er is geen grotere en interessantere studie.'

€ 19,00, 128 blz, paperback
ISBN 9789063251109

 

 

Flower garden

The flower garden of Inayat Khan
Hazrat Inayat Khan

Mooi verzorgde uitgave van citaten van Inayat Khan met illustraties van zijn tijdgenote en bekende Nederlandse illustratrice Henriëtte Willebeek Le Mair. (Alleen Engelse versie leverbaar.)

€10,00, 48 blz, hardcover
ISBN 9086180094

 

 

De boodschap in onze tijd

De boodschap in onze tijd
Hidayat Inayat-Khan

De nieuwste titel van deze leider van de Soefi Beweging, vertaald uit het Engels. Hidayat Inayat-Khan is een productief schrijver over het onderwerp waar zijn hele leven op geconcentreerd is: soefisme. Zijn gedachten zijn helder maar ook subtiel als rozenblaadjes in woorden gevat, waartussen de sferen van de muziek hoorbaar zijn. 

€ 13,95, 91 blz, pocket,
ISBN 978 90 816821 2 1 
Alleen te bestellen via  Herma Ardesh

 

 

Geestelijke vrijheid

Geestelijke vrijheid
Hidayat Inayat-Khan

Een nieuwe editie van dit inspirerende boek. De auteur is inmiddels van zeer respectabele leeftijd maar nog altijd actief binnen de leiding van de Soefi Beweging èn als schrijver en musicus. Hij schrijft over de eenheid van religieuze idealen, geïnspireerd door het gedachtengoed van zijn vader Hazrat Inayat Khan. Bovendien staat in dit boek een uitgebreide collectie reflecties over ondermeer de thema’s ‘kunst van de persoonlijkheid’, psychologie, filosofie en mystiek.

€ 15,00   77 blz, pocket
ISBN 978 90 816821 4 5
Dit boek is ook te bestellen via  Herma Ardesh

 

 

ter herinnering

Ter herinnering ('Reminders')

Hidayat Inayat-Khan

Dit uit het engels vertaalde boek voert langs heuvels en dalen van het soefipad. De blik is gericht op 'de kunst van de persoonlijkheid', gezien vanuit de levende stroom van het leven en vanuit de leringen van zijn vader, Hazrat Inayat-Khan. De schrijver geeft de lezer stof tot nadenken over alledaagse zaken, zoals vechten met de ander of met je ego, lot en vrije wil, en is het wijzer toe te geven dan vast te houden aan je eigen standpunt? In het hoofdstuk 'Het nooit vertelde verhaal' beschrijft hij, in de vorm van een sprookje, hoe het was om op te groeien met een vader die voortdurend op reis was, om over de hele wereld de Soefi Boodschap te verspreiden.

€ 16,95, 128 blz, paperback - uitg: Sunray 2015
ISBN 978-94-91574-17-7 
Alleen nog via de boekhandel te bestellen

 

 

shazboek

Pagina’s in het leven met een Soefi
Teksten van Shahzadi Khan - de Koningh, red. Hamida Verlinden

Op 13-jarige leeftijd schreef Shahzadi (Wilhelmina) Khan-de Koningh dat zij ‘het middenpad’ wilde gaan: precies in het midden van alle religies en daar toch deel van uitmakend. Bijna 75 jaar later namen soefi’s van binnen en buiten de Soefi Beweging afscheid van de vrouw die een grote rol in hun leven had gespeeld en nog speelt. Dit boek (ook in Engelse vertaling verkrijgbaar) onthult het dagelijkse leven van mystici en haar spirituele reis met hen.

€ 17,50  137 blz, hardcover
ISBN 9789081682183

 

 

universeel soefisme

Universeel Soefisme - De weg van liefde, harmonie en schoonheid
H.J. Witteveen

In Universeel soefisme zet dr. H.J. Witteveen, een van de leiders van de Soefi Beweging, uiteen hoe de mystieke stroming van het soefisme behulpzaam kan zijn bij het vinden van het noodzakelijke evenwicht tussen de culturen van Oost en West. De soefi-boodschap van liefde voor en harmonie tussen innerlijke en uiterlijke wereld heeft een universele geldigheid. Zij is diepzinnig in haar eenvoud, praktisch, en direct toepasbaar in het dagelijks leven. Daarom kan het soefisme bij uitstek de basis leggen voor de nieuwe culturele samenhang waarnaar we op zoek zijn. De mystieke filosofie van de Indiase soefi-leraar en musicus Hazrat Inayat Khan (1882-1927) vormt hierbij het uitgangspunt. Hij heeft de soefi-boodschap liefdevol en creatief uitgedragen in het Westen en daarmee deze eeuwenoude mystieke stroming een nieuwe impuls gegeven.

€ 19,50 210 blz, hardcover
ISBN 9076771022

 

 

herinneringen

Herinneringen aan Inayat Khan en het Universeel Soefisme
Theo van Hoorn

De schrijver van 'Herinneringen van Inayat Khan' behoorde met zijn vrouw tot de vroege Nederlandse volgelingen van Inayat Khan. De auteur (overleden in 1957) vertelt over zijn eerste ontmoeting met de meester in Amsterdam in 1924, zijn inwijding in de Soefi Orde in Suresnes in Frankrijk, het leven rond en met de meester in Suresnes en Nederland; hij behandelt tevens de gedachtenwereld van het soefisme, de stiltebijeenkomsten en geeft een interessante beschrijving van de leidende persoonlijkheden in de Soefi Beweging in de jaren 1924-1946. Mede dankzij enkele illustraties geeft het boek een beeld, hoe tijdgenoten het soefisme beleefden.

€12,50, 368 blz, paperback
ISBN 9070104393

 

 

herinneringen

Soefisme en economie

H.J. Witteveen

Witteveen, voormalig minister van Financiën en directeur van het IMF, onderzoekt in dit boek de relatie tussen soefisme (of religie en spiritualiteit in het algemeen) en economie. Het marktkapitalisme, het tot nu toe meest succesvolle economische systeem, is machtiger geworden dan de religie. Het heeft echter grote schade toegebracht aan de natuur en leidt tot ondermijning van morele en sociale waarden die van wezenlijk belang zijn voor een goed functionerende maatschappij. Er is daarom behoefte aan een nieuwe motiverende kracht waardoor die ontwikkeling kan worden tegengegaan. Een nieuwe religieuze en geestelijke inspiratie is nodig die het hart raakt, zodat de sociale deugden weer natuurlijk zullen en opbloeien. Die inspiratie kan een omvattend wereldbeeld opleveren dat in harmonie is met de wetenschap en dat universeel is en de ver schillende religies tezamen brengt door het licht te laten vallen op hun mystieke essentie. Zij kan ook de tegenstelling tussen religie en economie overwinnen door een nieuwe spiritualiteit in actie.

170 blz,  paperback
ISBN 9020284576
Uitverkocht, mogelijk tweedehands nog beschikbaar.

 

 

tot de ene

Tot De Ene - De weg van het Universeel Soefisme
H.J. Witteveen

Het soefisme is een zoektocht naar die Ene mysterieuze geest, die ons allen en de hele schepping bezielt en leven geeft. Het gaat erom te ontdekken dat ons ware wezen, onze ziel, de uitstraling is van die ene geest. Dat licht en die liefde geven ons leven zin en richting. De nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen sluiten aan bij deze mystieke filosofie. Zo ontstaat een spiritueelwetenschappelijk wereldbeeld, dat weer eenheid en inspiratie in onze cultuur kan scheppen. Het gaat in het soefisme om het beleven van die ene geest, die beleving die ons diepste verlangen kan bevredigen. En het is ook die ene geest die het westen en het oosten, en in het bijzonder de islam en de westelijke cultuur weer in harmonie kan brengen. Het universele soefisme ziet in de grote religies samenvloeiende wegen naar die Ene

188 blz, gebonden
ISBN 9020284576
Uitverkocht, digitaal beschikbaar bij menu 'downloads' of klik hier.

 

 

het kleine boekje

Het kleine boekje over God

H.J. Witteveen

Het Godsideaal heeft de mensheid door de eeuwen heen onder vele namen en in vele aspecten geïnspireerd. Ditboekje wil laten zien hoe dat ideaal zijn plaats weer kan krijgen in het huidige geestelijke leven. Daartoe worden drie vraagstukken over het Godsideaal uitgelicht. Hoe zit het met het conflict tussen God en de (natuur)wetenschap? Hoe kunnen er zoveel conflicten zijn tussen en binnen de verschillende religies? Hoe kan een almachtige en liefhebbende God zoveel leed en kwaad toelaten?Hazrat Inayat Khan heeft laten zien dat het Godsideaal maar een beeld is en dat de Goddelijke Werkelijkheid daar ver bovenuit gaat. Hij zei: ‘De mens schept zelf de God die voor hem begrijpelijk is, maar wat zijn begrip te boven gaat, dat is de werkelijkheid.’ Zo bespreekt ditboekjede vele aspecten van die Ene Geest, die ons steun kan geven in verschillende situaties en ons de weg kan wijzen in de complexiteit van het leven.

160 pagina’s, gebonden
ISBN 9789045313894
Uitverkocht, mogelijk tweedehands nog beschikbaar.

 

 

 recollections

Recollections of Inayat Khan and Western Sufism By Theo van Hoorn - Translated, Annotated and Introduced by Hendrik J. Horn

Behalve dat dit boek de Engelse vertaling is van de "Herinneringen' van Theo van Hoorn, bevat het ook een zeer uitgebreide inleiding waarin de context wordt beschreven en geanalyseerd, plus een uitgebreide foto-bijlage. Daarmee is het een historisch werk op zich, met tal van nieuwe, vaak polemische inzichten. De Nederlands-Canadese vertaler, H.J. Horn (1940) is als historicus opgeleid aan de Yale-universiteit in de VS, doceerde van 1972 tot 2004 aan de University of Guelph en schreef enkele historische werken. Dit boek geeft een uitgebreide, beeldende indruk van de zomerscholen in Suresne. Dankzij een subsidie van de Nekbakht Foundation kon de prijs van het fraai uitgegeven boek zeer bescheiden blijven.

794 blz, hardcover
ISBN 97890 75035 32 2
Uitverkocht, mogelijk tweedehands nog beschikbaar.

 

 

 verhalen

Verhalen verteld door Inayat Khan

Deze bundel bevat een rijk geschakeerde collectie oude en nieuwe soefi-verhalen zoals die door de grote soefi-meester verteld werden aan zijn leerlingen. In deze markante verhalen wordt de essentie van het soefisme kort en krachtig samengevat. Het eerste deel verhaalt over koningen, bedelaars, derwishen en wijzen. Het tweede deel bevat korte verslagen van ontmoetingen met mensen zoals u en ik.

200 blz, paperback
ISBN 9073207053
Uitverkocht, mogelijk nog tweedehands beschikbaar.

 

 

Soefi meditaties

Soefi meditaties

Aftab Talat Kamran / Hazrat Inayat Khan

In dialoogvorm worden de belangrijkste meditaties behandeld, die Inayat Khan aan zijn leerlingen gaf. Dit is een levendige manier om de teksten van Inayat Khan over het voetlicht te brengen. De redacteur van dit boek, Aftan Talat Kamran, is geboren in Konya, het Turkse centrum van soefisme, en woont en werkt momenteel in Mannheim. Oorspronkelijk is het boek in het Duits verschenen.

142 blz, paperback
ISBN 9086180191
Uitverkocht, mogelijk nog tweedehands beschikbaar. Digitaal beschikbaar op deze site bij 'downloads'.

 

 

De mens meester van zijn lot

De mens, meester van zijn lot

Hazrat Inayat Khan

Elke weg van groei van de mens is uniek, maar er zijn ook universele kenmerken aan deze weg. Zo zijn er vele wijzen waarop de mens leiding kan nemen over zijn eigen leven.Het is een gave van Inayat Khan dat hij deze diepe, universele waarden zo inspirerend en zonder opsmuk brengt.De betekenis van het leven, innerlijk leven en zelfverwezenlijking, zuiverheid van leven en de continuitieit van het leven zijn enkele thema’s die hij hierin behandelt."Als men diep tot het leven doordringt, zal men ontdekken dat iedere ziel ernaar zoekt de betekenis van het leven te kennen. Iedere ziel streeft naar dit doel op zijn eigen manier, materieel of geestelijk".

181 blz, paperback
ISBN 9073207193
Uitverkocht, mogelijk nog tweedehands beschikbaar. Digitaal beschikbaar op deze site bij 'downloads'.

 

 

Keesing Antwoorden

Antwoorden van Inayat

Elisabeth Keesing

Nog steeds een standaardwerk en een van de beste introducties in het gedachtegoed van Inayat Khan. De onmogelijke opgave om zijn universeel soefisme samen te vatten heeft de historica Keesing op originele en passende wijze opgelost door er een spel van vragen en antwoorden van te maken. Dit weerspiegelt de praktijk, hoe Inayat zijn lezingen en leer afstemde op zijn publiek. In tien hoofdstukken passeren alle belangrijke onderwerpen op soepel leesbare wijze de revu: van Inayats opvattingen over God en godsdienst, de methoden van de mysticus, het leven na de dood, tot levenskunst en soefisme in het dagelijks leven. 

254 blz, gebonden
ISBN 9070104350
Uitverkocht maar bij Soefi Beweging Nederland nog beperkt beschikbaar voor € 7,50

 

 

Keesing golven

 

Golven, waarom komt de wind

Elisabeth Keesing

De levensgeschiedenis van Hazrat Inayat Khan, verantwoord historisch gedocumenteerd door de bekende schrijfster en historicus Elisabeth Keesing. Het verhaal bestrijkt niet alleen de succesvolle jaren in Amerika en Europa, maar ook de wordingsgeschiedenis van de jonge Inayat in India eind negentiende eeuw, op de grens van twee tijdperken.

280 blz, paperback
ISBN 9070104350
Uitverkocht maar bij Soefi Beweging Nederland nog beperkt beschikbaar voor € 7,50

 

 

Metafysica

Metafysica

Hazrat Inayat Khan

Dit kleine boek geeft een diepgaand beeld van het wezen van de menselijke ziel, en hoe ziel, psyche en lichaam elkaar beïnvloeden. Het beschrijft hoe de alles doordringende energie zich ontwikkelt van subtiele naar grove vormen

€ 12,50, 80 blz, paperback
ISBN 9076771.09.X

 

 

Sufi quarterly

Sufi / Sufism / The Sufi Record  - a quaterly magazine 1915-1920 / 1921-1924 / 1925-1936
Overdruk in drie delen van het tijdschrift dat in de beginjaren van de Sufi Movement in Engeland werd uitgegeven, met feitelijke mededelingen, beschouwende artikelen en teksten van Inayat Khan.

€ 10,- per deel (paperback) voor 'Sufi' en 'Sufism' met respectievelijk 382, 332 blz, en € 15,- voor 'The Sufi Record' met 522 blz.
ISBN resp 9781912773329, 9781912773350, 9781912773558
Te bestellen bij soefibeweging.nederland@gmail.com