header

Soefi Beweging Nederland

Soeficentrum Den Haag

Activiteiten
Alle activiteiten vinden plaats in het Soeficentrum Den Haag. Sommige activiteiten zijn niet of beperkt openbaar toegankelijk:
O = Openbaar
U = Op uitnodiging
M = Moerieds (ingewijden)
A = Deelname na overleg

 

Universele Eredienst [O]
Iedere zondag om 11.00 uur is er een dienst waarbij uitgegaan wordt van de éénheid van religieuze idealen.

 

Confraternity of the Message [O/A]
Gebedencyclus die in principe plaatsvindt op de tweede zondag van de maand, voorafgaand aan de Universele Eredienst.

 

Open klas [O/A]
Een open groep waar iedereen welkom is die interesse heeft in Universeel Soefisme. We lezen een tekst van Hazrat Inayat Khan en reflecteren daarop. Ook doen we meditaties en andere oefeningen Aan het einde luisteren we samen naar muziek.
Data: eerste maandag van de maand om 20 tot 21.30 uur vanaf 2 september

Nieuwe deelnemers - graag vooraf contact met Alexandra (Ra’ufa Nur) de Groot: alexilai@planet.nl 

 

Gathaklas [M/A]
Iedere 1e woensdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur, startend op 4 september. De Gathaklas wordt geleid door Wouter Buwalda. Nieuwe deelnemers - graag vooraf contact met Wouter Buwalda: wouterbuwalda@soefi.nl.

 

Gitaklas [M/U]
Iedere 3e dinsdag van de maand van 20.00 tot 21.30 uur. De Gitaklas wordt gegeven bij Zubin van den Besselaar thuis. Nieuwe deelnemers – graag vooraf contact met Mieke (Zubin) van den Besselaar: josjezubin@gmail.com.

 

Singing Zikar [M/A]
Iedere 4e maandag van de maand 20.30 uur. Beginnend op 23 september. Nieuwe deelnemers worden verzocht om vooraf contact op te nemen met Zubin van den Besselaar via e-mail: josjezubin@gmail.com.

 

Healing circle (M)
Iedere 2e en 4e maandag van de maand om 19.30 uur. Inlichtingen bij: Hedwig (Hadiya) van der Poel: gewoonhedwig@hetnet.nl; 06 - 10829293.

 

Gespreksgroep ' Verruiming van Bewustzijn' [O/A]
We bespreken het boek “Verruiming van Bewustzijn” van Hazrat Inyat Khan en zoeken diepgang en praktische toepassing. De gesprekken vinden plaats op de 1e dinsdag van de maand van 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur en worden geleid door Wouter Buwalda. Nieuwe deelnemers – graag vooraf contact met Wouter Buwalda: wouterbuwalda@soefi.nl.

 

Soefikoor [A]
Iedere donderdag, behalve de 1e donderdag van de maand, van 18.00 - 20.00 uur. Nieuwe leden zijn welkom! Aanmelden: Diana (Aeoliah) Mol:  d.e.mol@telfort.nl; 06 - 20396610.

 

Workshop stemonthulling [O]
Diana Mol (Aeoliah) start met een Workshop stemonthulling. Deelnemers gaan op zoek naar hun spreekstem, zangstem, gevoelens, resonanties, zuiverheid en klank. Alles wat verband houdt met het zingen, uiten en leren kennen van de stem. De workshop vindt plaats in het Soefi Centrum iedere 1e donderdag van de maand te beginnen op 5 september(19:00 tot 20.15 uur). Aan deelnemers wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd. Aanmelding en inlichtingen: d.e.mol@telfort.nl 
 
 
Regelklas (A)
Met ingang van 30 augustus 2024 wordt om de 6 weken op vrijdag van 20.00 - 21.00 uur (on-line) één van de 40 Ridderschaps-regels uit de Vadan besproken. Een filosofische en vooral praktische aanpak van de leer van Hazrath Inyat Khan. De Regelklas is open voor alle geïnteresseerden. Aanmeldingen en inlichtingen: Theo Janssen ibojt@hotmail.com