header

Soefi Beweging Nederland

Soeficentrum Den Haag

2024   

 

JUNI

  

Donderdag 6 juni

19.00-20.15 uur Workshop Stemonthulling

Aan deelnemers wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd.

Aanmelding en inlichtingen:
d.e.mol@telfort.nl

 

Zondag 16 juni

11-12 uur Universele Eredienst

Spreker: Wakil Hutter

 

Zondag 23 juni

11-12 uur Universele Eredienst

Spreker: Wajid Kofman

 

Aansluitend vindt rond 12.30 uur onze Centrumdag plaats. Een samenzijn van ontmoeting, muziek en
contemplatie ter afsluiting van de 1e helft van dit jaar. Vooral de muziek staat dit jaar centraal
met een bijdrage van het bijzondere duo Onyx Muziek (www.onyxmuziek.nl)


Programma
• 12.00 Aansluitend aan de eredienst: koffie/thee
• 12.30 Potluck*
• 13.30 -14.15 Stilteconcert van Onyx Muziek
• 14.15 Optreden Soefikoor (o.a. "Gratitude")
• 14.30 Afsluiting door het bestuur.


*Potluck: ieder neemt iets mee om te delen voor de vegetarische maaltijd. Bijv. salade, hartige
taart, crackers, stokbrood, smeerseltje of een sapje.... Iets wat je zelf gemaakt hebt of gekocht,
of uit je tuin. Voorafgaande aan de eredienst kan dit in de keuken afgegeven worden (kan ook
in de koelkast). Als je niets meeneemt ben je ook van harte welkom om mee te eten.

 

ZOMERSTOP TOT 8 SEPTEMBER 2024

 

De eerste Universele Eredienst vindt plaats op zondag 8 september om 11 uur.

 

Voor alle andere activiteiten voor het komende seizoen zie de pagina 'Activiteiten'.