header

Soefi Beweging Nederland

Soeficentrum Deventer

De Universele Eredienst is gebaseerd op de eenheid van religieuze idealen. De essentie van de verschillende godsdiensten wordt hierbij tot uitdrukking gebracht. Alle godsdiensten kunnen wegen zijn om tot God te komen en ieder kiest de weg die het beste bij hem of haar past. Daarom wordt voor elke godsdienst een kaars ontstoken en wordt er gelezen vanuit de verschillende heilige geschriften. In de dienst wordt vervolgens een toespraak gehouden over een bepaald thema. De Universele Eredienst is een dienst van bezinning die troost, moed en inspiratie kan bieden. Voorbij alle verschillen gaat het om het hart dat zich richt op liefde, harmonie en schoonheid. De diensten worden gehouden op de 1e en 3e zondag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) van 11.00 - 12.00 uur en zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

 Centrum Devener Altaar groot


Bij de Informele Dienst zitten de deelnemers in een kring. Er worden geen kaarsen ontstoken voor de verschillende religies; wel wordt er door verschillende deelnemers gelezen uit de heilige geschriften en vindt er ook een toespraak plaats.

 

Innerlijke School
Mochten mensen zich geraakt voelen door de Soefiboodschap en dit in hun dagelijks leven tot uitdrukking willen brengen, dan kan een begeleider gezocht worden. Voor oriëntatie klassen kunt u contact opnemen met de centrumleider Rabia Molendijk (zie Contact). 
Ook kan er deelgenomen worden aan gatha- en gitaklassen waarbij teksen van Hazrat Inayat Khan dieper worden bestudeerd en oefeningen worden gegeven.


Gayan (tonen van ongespeelde muziek)

Raga no. 17

'Ik zocht, maar vond U niet…
Met luide stem riep ik vanaf de minaret.
Ik luidde de tempelklok bij het krieken van de dag,
Ik luidde de klok bij zonsondergang;
Ik baadde tevergeefs in de Ganges.
Teleurgesteld kwam ik van de Kaäba.
Op Aarde keek ik naar U uit en zocht U ook in de Hemel.
Uiteindelijk heb ik U gevonden als een parel,
verborgen in de schelp van mijn hart.'
- Hazrat Inayat Khan - 

 Centrum Deventer Muziek

 

Soefimuziek

Laat mijn plant Uw bloemen dragen, 
mijn ooft Uw zaad voortbrengen.
Laat mijn hart Uw luit worden, mijn Liefste,
mijn lichaam Uw schalmei...
(Raga van Hazrat Inayat Khan) 

 

Centrum Deventer Inspiring Moments


De CD 'Inspiring Moments' is in maart 2016 opgenomen door het duo 'Concerto Alankara'
Shakti Michaela Hollmannová - viool, Saraswati Diana de Vries - harp.
Naast de bekende romantische composities hoort u ook soefimuziek: 'Chanson Exotique' van Hidayat Inayat Khan en 'Song to the Madzub' van Noorunnisa, de dochter van Hazrat Inayat Khan.
Het woord 'Alankara' betekent letterlijk 'een poëtische weergave van een gedachte'.
Poëzie wordt door de muziek tot uitdrukking gebracht en vormt een geheel.
De cd is verkrijgbaar bij onze boekentafel.

Wat de wereld vandaag de dag nodig heeft
Hieronder ter inspiratie een samenvatting van een ‘sociale gatheka’, door Inayat Khan begin van de 20ste eeuw voorgedragen - alhoewel meer dan honderd jaar geleden, nog steeds zeer actueel.

'Het woord ‘Soefi’ komt van het Arabische woord 'Sâf', dat reinigingsproces betekent.
Alle levenstragiek ontstaat door gemis aan reinheid – verwijdering van het ‘natuurlijk zijn’.
Soefisme is daarom een ontwikkelingsproces om het leven natuurlijk te doen worden.

Je zou dat religie, filosofie wetenschap of mystiek kunnen noemen, zoal je wilt. Het is waar, dat alle Meesters, die van tijd tot tijd in de wereld verschenen zijn, dit reinigingsproces in de vorm van een godsdienst hebben gebracht. Christus zei dan ook “Ik ben niet gekomen om u een nieuwe wet te brengen, maar om de wet te vervullen”. Het is dus geen nieuw ontwikkelingsproces, maar dezelfde oude methode die de wijzen in alle eeuwen hebben gegeven. Het nieuwe is de vorm, waarmee het zich aanpast aan een bepaalde periode.
Geestelijkheid is niet iets nieuws te moeten leren, ongewone vermogens verwerven of bovennatuurlijke ervaringen hebben. Het doel van de soefi is, dat men zich van zijn eigen wezen bewust wordt en leert hierdoor de menselijke natuur te begrijpen. Zo verkrijgt hij inzicht in de natuur van het leven in het algemeen. Alle mislukking, teleurstelling en verdriet worden veroorzaakt door het ontbreken van deze bewustwording. Daartegenover staat dat het welslagen, geluk en vrede worden verkregen door de bewustwording van ons eigen wezen, van ons innerlijk. In enkele woorden gezegd, betekent soefisme: het kennen van ons ware wezen, het begrijpen van het doel van ons leven en te weten hoe dit te bereiken. De onrust, die men overal in de wereld aantreft, de moeilijkheden tussen de volkeren, de haat onder de mensen, de noodkreet die van alle kanten tot ons komt, de commerciële catastrofe de politieke problemen - al deze dingen maken, dat wij ons afvragen wat er gedaan kan worden om tot een oplossing te komen van de algemene nood van de mensheid? Verschillende instellingen proberen het vuur, dat hier en daar brandt, te blussen. Maar dat kan nooit het probleem van de wereld oplossen. Allereerst moet men bedenken, dat alle levensactiviteiten met elkaar samenhangen en als er één aspect in orde wordt gebracht er weer iets anders verkeerd gaat. Terwijl men hoopt om commerciële moeilijkheden te vereffenen, rijzen er politieke problemen en als men zich op het sociale vraagstuk bezint, komen er morele moeilijkheden voor de dag. Als men dus de mensheid zou willen dienen bij de wederopbouw van de wereld, iets wat de plicht en de verantwoordelijkheid van ieder bewust levend mens is ongeacht rang, positie of bevoegdheid, moet men eerst de vraag onder ogen zien wat het geneesmiddel kan zijn voor alle kwalen, die zich in het leven van vandaag kenbaar maken?
Eén ding is hierbij van het grootste belang, namelijk: alleen het veranderen van de levenshouding van de mensen kan hulp zijn op ieder gebied van het leven. Die houding kan alleen veranderen door morele, spirituele en religieuze vooruitgang.In deze richting ligt de taak, die de Soefi Boodschap te volbrengen heeft.'