header

Soefi Beweging Nederland

Soeficentrum Groningen

Activiteiten
Soefi Centrum Groningen heeft verschillende activiteiten. De nadruk ligt op kennisoverdracht, beleving en begeleiding. Driemaal per jaar organiseert het centrum een open bijeenkomst waarbij iedereen die kennis wil maken met het Universeel Soefisme welkom is.

Voor centrumleden - en voor niet-leden op uitnodiging - is er maandelijks een meditatie-ochtend waarin onder andere de Zikhr beoefend wordt en een gespreksavond. Daarnaast zijn er drie centrumdagen per jaar (voor leden of op uitnodiging). Als je meer wilt weten over deze activiteiten, neem dan contact op met Hamid ter Veld.

Portret HIK Groningen

 

Woorden van Hazrat Inayat Khan

Lezing 29 mei 1924
'De religieuze kant van de Soefibeweging wordt de Kerk van Allen genoemd, omdat het alle kerken omvat. Het is net als de Volkerenbond – die vertegenwoordigt niet één natie, maar alle naties. Hetzelfde ideaal geldt voor de kerk die alles in zich draagt.

Hoe minder er over religie gepraat wordt des te beter het is. Religie is iets dat het hart ten diepste raakt en iedereen heeft een bepaalde voorstelling, die iemand als heilig beschouwt. Door er over te spreken kan iemand gemakkelijk de voorstelling die een ander heeft over heiligheid schaden. Toch is de behoefte aan de Kerk van Allen altijd gevoeld. In de oudheid was het ideaal van de grote profeten de hele mensheid samen te brengen in één religie. Maar omdat mensen verschillende voorstellingen over religie hebben, is dat niet altijd gemakkelijk geweest.

De religie gaat over vijf belangrijke dingen: geloof in God, bewondering voor het spirituele ideaal, het morele beeld, de vorm van eredienst en de filosofie over het leven. Lees er hier meer over.


Over de wet van wederkerigheid
Alles wat in ons hart opkomt en richting geeft aan ons denken en aan ons handelen, veroorzaakt een zekere actie, die als reactie, soms na verloop van tijd, bij ons terugkomt. Lees er hier meer over.

 

Quotes Hidayat Inayat Khan

Hidayat Inayat Khan is de jongste zoon van Hazrat Inayat Khan. Tot zijn overlijden in 2016 was hij hoofd van de internationale Soefibeweging. Daarnaast was hij musicus en componist en heeft verscheidene werken op zijn naam staan. Een aantal van deze werken zijn te zien en te beluisteren op Youtube. De volgende twee uitspraken komen uit 'Het geheim van Gods Schoonheid. Een zwerftocht op het Soefie Pad' (Uittreksels).
Alle uitspraken van Hidayat Inayat Khan uit het gedeelte Uittreksels kun je op hier lezen.

 

In iedereen zijn er één of meer overheersende elementen aanwezig die kenmerkend zijn voor iemands karakter. De invloed van het element aarde is stabiliteit, van water samenwerking, van vuur enthousiasme, van lucht veranderlijkheid en van ether inspiratie. 
(Hidayat Inayat Khan)


De essentie van het leven komt tot uiting in de natuur. We herkennen het in bloemen als geur, in de elementen als kleur, in de rotsen als edelstenen. Dit alles is als een zegen voor de minnaar van God die Gods hand in de hele schepping ziet.
(Hidayat Inayat Khan)

 

Meer lezen, kijken, luisteren

  • De documentaire The way of the heart van Mischa Scorer geeft een mooie impressie van het Universeel Soefisme en Hazrat Inayat, de grondlegger van het Universeel Soefisme.
  • In het tv-programma Het Vermoeden is Johannes Witteveen te gast bij Annemieke Schrijver om te praten over het Universeel Soefisme. Het interview bestaat uit twee delen: deel 1 en deel 2.
  • Typhoon leest het gedicht De herberg van Jalal ad-Din Rumi.
  • Iedere dag een Bowl of Saki-spreuk met bijbehorend citaat uit het werk van Inayat Khan op Wahiduddin's Web.
    Deze woorden dagelijks in je mailbox ontvangen kan ook.
  • Het soefi-embleem bestaat uit een gevleugeld hart, een wassende maan en een vijfpuntige ster.
    Uitleg over het embleem.
  • Gedicht I am a painter van Jalal ad-Din Rumi