Welkom

Verlang je naar geestelijke groei en vrijheid? Het universeel soefisme is een levenshouding die je kan helpen vrijer te staan tegenover je beperkingen en het ontdekken van je ware wezen. Deze eigentijdse vorm van soefisme is universeel omdat het de mystieke kern van alle religies eert als inspiratiebron.

 

flyer open soefidag 3e voorbeeldOpen Soefidag
“Alchemie van het Geluk”

Iedereen is van harte welkom op 18 mei in de Soefitempel in Katwijk. Met lezingen, meditaties, groepswerk en muziek gaan we ons op deze Open Soefidag verdiepen in de ‘Alchemie van het Geluk’. Het programma start 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Neem zelf je lunch mee voor bij de soep waar wij voor zorgen. Graag vantevoren aanmelden bij secretaris.db.SBN@soefi.nl. Stort dan tegelijk jouw bijdrage in de kosten à € 40 op bankrek.nr NL 48 TRIO 0379 4274 78 t.n.v. Soefi Beweging Nederland o.v.v. soefidag 18 mei. De Soefitempel is te vinden aan de Zuidduinseweg 5 in Katwijk.

 

 

afbDe website is vernieuwd!

De geregelde bezoeker van deze site zal het opvallen: het ziet er frisser en overzichtelijker uit. Maar met dezelfde stevige inhoud. Hier vind je alle activiteiten van de 12 soeficentra in Nederland. En veel inhoudelijke verdieping - kijk maar onder media wat je aan boeken en video's vindt. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief, want dan ontvang je een paar keer per jaar de digitale Soefigedachtes. Die komen vanaf nu in plaats van het gedrukte kwartaalblad. Veel inspiratie toegewenst!

 

Boekomslag Tot de EneDe essentie van het soefisme

Karimbakhsh Witteveen, een gezaghebbend leider van de Soefi Beweging die in 2019 overleed, heeft in dit boek de essentie van het soefisme van Inayat Khan samengevat. Het bevat onder andere lezingen over de 'tien soefigedachten' die hieraan ten grondslag liggen. Het boek was uitverkocht maar is nu in digitale vorm beschikbaar. Klik hier om het te downloaden.