Broeder- en zusterschap


Broeder- en zusterschap is een essentiële pijler van de Soefi Beweging. Hazrat Inayat Khan heeft er veel over gesproken. Hij noemde het voornaamste doel ervan om een beter begrip teweeg te brengen onder de verschillende rangen en standen die nog steeds te vinden zijn in onze maatschappij, onder de aanhangers van verschillende religies en mensen van verschillende nationaliteiten en afkomst. Niet om de verschillen weg te poetsen want ieders eigenheid is van belang.

 

"Laat er op dik en de andere velden waar rijst groeit, rijst groeien. Laat er bos zijn, waar bos is, laat er tuinen zijn waar tuinen zijn. Alles is nodig", aldus Inayat Khan. "Wij willen onze vingers niet zover uitrekken dat ze allemaal even lang zijn, want hun natuurlijke lengte is voor hen de gepaste lengte. Ons streven is alleen er voor te zorgen dat het Oosten en het Westen, het Noorden en het Zuiden zich naar elkaar toe keren in plaats van dat ze zich van elkaar afwenden."

Vanuit die inspiratie organiseert de Soefi Beweging regelmatig bijeenkomsten rond broeder- en zusterschap. Als je je opgeeft voor het broeder- en zusterlidmaatschap ontvang je daarvoor uitnodigingen en kun je ook de Zomerschool bezoeken. 

 

Individuele expressie

"Wij willen niet dat alle mensen in de wereld dezelfde religie, of dezelfde opvoeding, gewoonten en omgangsvormen hebben", aldus Inayat Khan. "Wij willen ook niet dat alle klassen één klasse worden, dat is onmogelijk. Wij willen dat alle klassen met elkaar één geheel vormen en dat toch elk individu zijn eigen individuele expressie behoudt. Wij willen dat alle landen hun eigenheid en hun individualiteit behouden en tegelijkertijd hun goede wil en vriendelijke gevoelens naar elkaar uiten. Wij willen dat de aanhangers van verschillende religies bij hun eigen religie blijven en tegelijkertijd naar elkaar toe tolerant worden. Om die reden is het helemaal niet de taak van de Soefi Beweging om de hele mensheid één specifieke beweging te laten aanhangen, maar de mensheid te geven wat God ons heeft gegeven en haar dienstbaar te laten zijn aan Zijn zaak. Onze beweegreden is niet de mensheid te veranderen, maar de mensheid te helpen op de weg naar dat doel."

 

Wil je meer informatie ontvangen over het lidmaatschap? Vul dan onderstaand formulier in:

 

Broeder- zusterschaps Contact formulier

Please write a subject for your message.

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Please let us know your message.