header

Tekst van de maand mei 2020 

Iedere ziel wordt aangetrokken door de natuur vanwege het kalmerende effect en de vredige atmosfeer. Zielen die tot mystiek geneigd zijn ervaren in de natuur ook de voeding, inspiratie, een opgeheven gevoel en de eenzaamheid, waar ze continu naar verlangen.

Vanuit een mystiek gezichtspunt bezien, toont de natuur 4 aspecten.

Het eerste aspect wordt gezien in bossen, heuvels en dalen, bergen en rivieren, zonsopkomst en zonsondergang, het maanlicht in de nacht en de stralende sterren. Dit alles kan gezien worden als letters of karakters die door de Schepper voor ons gemaakt zijn om te lezen.

De natuur manifesteert zich ook in de stille, kleine diertjes die kruipen over de aarde, de vogels die in de bomen zingen, de leeuw, de olifant en het paard met zijn gratie, het hert met zijn schoonheid; al dit leven zegt de mysticus ook iets.

Het volgende aspect is de menselijke natuur; die lezen, observeren en verande-ringen opmerken is van groot belang, geeft kracht en maakt geduldig in het leven.

Het vierde aspect is de goddelijke natuur: de werken van God zien in het leven, en zich realiseren wat de betekenis is van het gezegde dat de mens wikt en God beschikt.

Al deze aspecten van leven worden “natuur” genoemd en vormen voor de Soefi de heilige geschriften.

Over dit thema willen we jullie onderstaande gezegden van Hazrat Inayat Khan aanreiken.

My soul is still pointing at Thee

though my life is going through a storm.©

Thou art present all through space.©

My respondent heart be still – be still and listen to the consoling voice of God.*

A new hope is born in my heart

by breathing Thy peaceful atmosphere.¨

Fill my heart with Thy light

so fully as the full moon.©

In the touch of the air

I feel Thy sympathetic caress.©

Heal me, God, by the waves of the air.©

© Hazrat Inayat Khan, Nature Meditations.  ¨ Gebed Pir. * De vriendelijke blik pag.28 of Vol XIV p 18