header

Tekst van de maand juni 2020 

Inayat Khan leert ons:

Over niet al te lange tijd wordt het moeilijk om in deze wereld te leven. Slechts enkele mensen die heel goed zijn toegerust om te twisten en te strijden en die graag de confrontatie zoeken, zullen in staat zijn te bestaan. Als we nu onze ogen goed open doen zien we dit aspect scherper. In geen enkele richting in het leven loopt het soepel; het wordt per dag moeilijker. Er is alleen maar wedijver en strijd en wanneer er in de hele manifestatie op één manier en in één ritme gehandeld wordt, kunnen enkelingen niet anders dan daarin meegaan, want het leven in de wereld is een mechanisme; we moeten op dezelfde manier meebewegen. Denk je trouwens dat wij, zelfs als we wisten hoe nadelig het leven tegenwoordig blijkt te zijn, een andere weg zouden kunnen nemen? Het leven is tot een mechanisme geworden; we kunnen er niet iets anders van maken.

Het aantal levens dat ellendig en verstoord is geraakt is zo enorm groot dat we, wanneer we dat tot ons lieten doordringen, heel ongelukkig zouden zijn hen zo te zien. Er zijn velen die denken dat er een betere tijd kan komen door vakbonden, gemeenschappen en verschillende broederschappen op te richten. Maar dit kan niet met kleine pogingen tot stand gebracht worden. Bovendien zal in dergelijke bonden en gezelschappen de strijd opnieuw beginnen omdat de één tegen de ander is.

Voor deze tijd is een algemeen geestelijk ontwaken bijzonder noodzakelijk, en we zouden al het mogelijke moeten doen om dit ideaal tot leven te wekken, om het geestelijke ideaal op een hoger plan te brengen, om vrede te brengen die blijvend en duurzaam is. Deze opdracht kan de moeite waard zijn. Ieder van ons kan dat doen als we er genoeg over nadenken. Op ons eigen terrein, of dat nu zaken, politiek of opvoeding betreft, zouden we altijd elke dienst moeten bewijzen die we kunnen, hoe klein die ook mag zijn. Het belangrijkste dat we kunnen doen is ontwaken; onszelf en de mensen om ons heen op te wekken tot een verheven ideaal, een grotere verwerkelijking van het leven en een dieper begrip van de waarheid.

Uit: de vriendelijke blik p 120/121