header

Tekst van de maand februari 2020 

Murshid Inayat Khan leert ons dat natuurrampen als vulkaan uitbarstingen, aardbevingen, overstromingen en branden, evenals oorlogen, onderdrukking en bloedvergieten dezelfde oorzaak hebben namelijk: menselijk egoïsme aan de ene kant en gebrek aan begrip van onderlinge afhankelijkheid van de wet van de natuur en geluk aan de andere kant.

Vaak, zo geeft hij ons mee, is er een twee sporen effect tussen rampen en de acties of het gedrag van individuen en de mensheid in het algemeen.

Een manier waarmee we situaties kunnen verbeteren is door onze gezamenlijke gebeden en innerlijke verfijning. Zoals Murshid ons leert, kunnen we elkaars harten begrijpen of invoelen, zelfs als we elkaars taal niet spreken; ons enige geluk ligt in de eenheid die ons verenigt in God en in waarheid.

Hieronder stellen we een gebed/oefening voor dat/die we kunnen doen voor allen die beproefd worden door een ramp, teneinde de harmonie en balans te herstellen in dat deel van onze wereld. Dit kan een dagelijks gebed zijn dat gedaan zou kunnen worden na de dagelijkse zuiveringsademhalingen of op elke andere tijd waarop we denken aan een moeilijke situatie ergens in de wereld.

Concentreer je in je hart en stem je af op God, de Geliefde. Wordt je bewust van de goddelijke Liefde die altijd door je heen stroomt als een stroom van licht en leven, van troost en balseming, van genezing en hoop.

Adem in, vul je gehele wezen met deze stroom van licht en leven.

Richt dan bij de uitademing, de stroom van licht en leven – van genezing – naar het getroffen gebied of naar mensen en wezens die in nood zijn.

Ga daar gedurende enkele ademhalingen mee door met ferm geloof en vertrouwen dat de situatie verbetert.

Sluit af met een gebed vanuit je hart dat de balans en harmonie hersteld mag worden op die plek en met de intentie dat alle betrokkenen mogen worden geheeld door de aldoordringende en alom aanwezige kracht van God. En vervolg dan je dag met een diep innerlijk gevoel van vrede en verbinding.