header

     Broeder- en zusterschapsteksten

 THE INTERNATIONAL HEADQUARTERS OF THE SUFI MOVEMENT
Office of the Representatives-General

The International Sufi Movement's Activity called Universal Brotherhood and Sisterhood
invites all of good will to rise above distinctions and differences,
in an attunement to the great ideals of Love, Harmony and Beauty.

 

Date April 2019                Desk of the  Secretary  of the Brother-Sisterhood Activity

Er is één broederschap: de broederschap van waarachtige mensen, die de kinderen van de aarde

zonder onderscheid verenigt in het vaderschap van God.

6e soefi-gedachte

Soefi embleem

 

Aan alle zusters en broeders op het soefipad,

Zoals iedere voorjaarsbloem zijn eigen schoonheid toevoegt aan de lente, zo levert elke religie, cultuur of levenshouding zijn eigen bijdrage aan de rijkdom van het menszijn.
Wat zei Hazrat Inayat Khan over eenheid en diversiteit? Hoe kun je zelf op zoek naar de rijkdom van jouw eigen en andere levensovertuigingen?

 

“Wij willen niet dat alle mensen in de wereld dezelfde religie, of dezelfde opvoeding, gewoonten en omgangsvormen hebben. Wij willen ook niet dat alle klassen één klasse worden, dat is onmogelijk. Wij willen dat alle klassen met elkaar één geheel vormen en dat toch elk individu zijn eigen individuele expressie behoudt. Wij willen dat alle landen hun eigenheid en hun individualiteit behouden en tegelijkertijd hun goede wil en vriendelijke gevoelens naar elkaar uiten. Wij willen, dat de verschillende rassen hun eigen gewoonten en ideeën behouden en tegelijkertijd elkaar begrijpen en wij willen dat de aanhangers van verschillende religies bij hun eigen religie blijven en tegelijkertijd naar elkaar toe tolerant worden.”

uit: Sociale Gatheka nr 2

 

“Daarom is ons idee van broederschap op geen enkele wijze extreem.                       
Onze beweegreden is niet de mensheid te veranderen, maar de
mensheid op weg te helpen naar het doel. Mensen kunnen tot één kerk
behoren en toch met elkaar vechten. Ze zouden voor hetzelfde geld
tot verschillende kerken kunnen behoren en elkaar desondanks kunnen                    
begrijpen, elkaars religie kunnen respecteren en elkaar verdragen.
Mensen kunnen tot één instelling behoren en het toch niet met elkaar
eens zijn. Wat is dan de zin van die instelling? Om die reden is het
helemaal niet de taak van de Soefibeweging om de hele mensheid één
specifieke beweging te laten aanhangen, maar de mensheid te geven
wat God ons heeft gegeven en dienstbaar te zijn aan Zijn zaak.”
Uit: Sociale Gatheka nr 2

 

Vragen om te overdenken:

– Hoe vriendelijk en open-minded ben jij?

– Wat is het verschil tussen tolerantie, verdraagzaamheid en respect?

– Kun je schoonheid zien in eigenheid en individualiteit en tegelijkertijd op zoek gaan naar de overstijgende eenheid?


Oefening:

Bezoek eens een bijeenkomst van een andere religie of levensbeschouwing dan de jouwe. Stel je open en nieuwsgierig op. Waar word je gesterkt in je eigen opvattingen, waar word je verrijkt door deze nieuwe ervaring?


“Het is niet nodig de klanken van de piano te veranderen; het is nodig te weten hoe harmonie te scheppen tussen de verschillende klanken.”

Uit: Een meditatie voor iedere dag

“Indien de mensen hun eigen godsdienst slechts kenden, hoe verdraagzaam zouden zij dan worden en hoe vrij van enige wrok tegen de godsdienst van anderen.”

Uit: De beker van Saki

 

 

 

 

 

 Date februari-2019                Desk of the  Secretary  of the Brother-Sisterhood Activity 

 

Er is één broederschap: de broederschap van waarachtige mensen, die de kinderen van de aarde

zonder onderscheid verenigt in het vaderschap van God.

6e soefi-gedachte

 

Soefi embleem

 Aan alle zusters en broeders op het soefipad,  

 

Na een stille periode is dit het eerste bericht van de Broeder- en Zusterschap in een nieuwe vorm.

Wij, Latifa Knoop en Edith Heerkens van de soefi-centra in Assen en Groningen, hebben de werkzaamheden voor de Broeder- en Zusterschap in Nederland overgenomen van Johara  Steingrover en Maharani de Caluwé. We hopen jullie voortaan regelmatig te inspireren met sprankeltjes soefi-gedachten in woord en beeld.

Omdat we graag willen laten zien hoe we de broederschapsbrief voortaan vorm gaan geven sturen we hem deze eerste keer naar alle broeder- en zusterschapsleden en alle moerieds.  Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan vind je onderaan hoe je je af kunt melden.

Ieder van ons is lid geworden van de Soefi Beweging en heeft zich daardoor geschaard achter de idee van een universeel broederschap, een verbondenheid van alle mensen op aarde. Het gaat daarbij om je houding in het dagelijks leven: kun je het principe van broederschap als leidraad nemen voor je handelen?

We gaan ons in onze berichten verdiepen in de idee van broederschap en kiezen in de geciteerde teksten voor “broederschap” als vertaling van het door Hazrat Inayat Khan gebruikte “brotherhood”. Daarmee bedoelen we uiteraard zowel zusters als broeders.

 

 

Handen “Ons voornaamste doel in het werk voor de broederschap is een beter begrip teweeg te brengen onder de verschillende klassen, onder de aanhangers van verschillende religies en onder mensen van verschillende rassen en nationaliteiten. We bedoelen hier niet mee dat we hen willen vermengen. Als dát ons idee zou zijn zou het een heel ander verhaal zijn. We willen de boerderijen waar tarwe wordt verbouwd boerderijen laten zijn waar tarwe wordt verbouwd. Laat er op de velden waar rijst groeit, rijst groeien. Laat er bos zijn, waar bos is, laat er tuinen zijn waar tuinen zijn. Alles is nodig. Onze ideeën gaan niet zover dat we alles in éénzelfde pan willen bereiden. Wij willen onze vingers niet zover uitrekken dat ze allemaal even lang zijn, want hun natuurlijke lengte is voor hen de gepaste lengte. Onze voorstelling van gelijkheid gaat niet zo ver. Ons streven is alleen ervoor te zorgen dat het oosten en het westen, het noorden en het zuiden, zich naar elkaar toe keren in plaats van dat ze zich van elkaar afwenden.” 

Uit Sociale Gatheka nr 2

 

Vragen om te overdenken:

– Hoe open sta jij voor wie anders denkt of anders in het leven staat dan jij?

– Kun je nieuwsgierig zijn naar het onbekende zonder je eigenheid te verliezen? 

– Zie je de schoonheid en rijkdom van diversiteit?

 

Zon

“Een groeiend besef van de goddelijkheid van de ziel leert ons zien wat ons verbindt. De idee van broederschap krijgt betekenis door de gedachte dat elk mens zonder onderscheid dezelfde goddelijke oorsprong heeft, dezelfde kern van licht – een goddelijke vonk – in zich draagt.”

Uit Soefisme, een andere kijk op het leven   

                       

Oefening:

Kijk eens of je op momenten van ergernis of onbegrip je blik kunt veranderen. Zie niet de mens met zijn gedrag en emoties, maar richt je op de vonk van licht die hij in zich draagt en hem tot jouw broeder maakt. In de kern verlangen we immers allemaal naar liefde, harmonie en schoonheid.

 

“Met hoe meer mensen je kunt omgaan, des te wijzer je bent.”

Uit Gayan

 

“Sympathie is de wortel van de godsdienst en zolang de geest van sympathie in je hart is, heb je het licht van de godsdienst.”

Uit De beker van Saki

 


Licht stenen

Het licht in ons groet het licht in jou.

Latifa en Edith

De Broeder- en zusterschap is een van de vijf activiteiten van het Universeel Soefisme, naast

de Innerlijke School, de Universele Eredienst, Spirituele Genezing en Symboliek.

 

download de tekst van februari 2019 

 

download de tekst van december 2016 

 

 download de tekst van september 2016.

 

.