header

Elementen Ritueel

5 februari 2019

 

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Vorige week hoorde ik op de radio dat het percentage werknemers met burn-outklachten toegenomen is van 11,3% in 2007 naar 16,1% in 2017.¹ Deze stijging hangt onder andere samen met een dalende autonomie (eigen regie) en stijgende taakeisen. Een ander programma besprak de paradox van onze verzorgingsstaat. Damiaan Denys, psychiater en filosoof zei hierover: “Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld, iedereen geeft aan gelukkig te zijn, maar tegelijkertijd is er veel ongenoegen en onbehagen. Veel mensen vinden dat ze een burn-out, stress hebben.” Mensen zijn rijker geworden, kunnen meer, leven luxueuzer, hebben veel meer mogelijkheden, maar hebben ook iets ingeboet, dat hebben we vergeten. Al die rijkdom en welvaart hebben we betaald met een verlies aan autonomie, een verlies aan verantwoordelijkheidsgevoel, iets ontsnapt aan ons, omdat we sterk het gevoel hebben dat we geleefd worden door de drukke tijd, ook door onze telefoons. Wij zijn dus een beetje meer voorwerp geworden van onze maatschappij dan onderwerp. Dat is iets wat we langzamerhand beseffen. We zitten nu op een soort kantelpunt. Het niet accepteren van tegenslag en lijden aan de ene kant en een onmogelijk ideaal verlangen aan de andere kant. Daartussen zitten we en dat faalt onherroepelijk. Dat maakt het voor veel mensen moeilijk om in deze samenleving te leven. Het lijden is echter een normale menselijke vorm van een leven leiden, het leven moet belijd worden. Het is een element van ons leven. We willen het ontkennen en vermijden. We zouden in staat moeten zijn om ons de tijd en de werkelijkheid weer eigen te maken. We worden geleefd door een tijd die ons wordt opgelegd. We zijn bang geworden van de realiteit. We vluchten in een virtualiteit door voortdurend naar beeldschermen te kijken en ons gemiddeld meer dan 5 à 6 uur te verliezen in dingen die niet bestaan, in een virtuele wereld. Het heeft met zelfdiscipline te maken om dit te doorbreken, maar ook met een ander mensbeeld.²” “Denys merkt op over mensen die lijden maar niet echt ziek zijn: „Ze zouden hun eigen weerbaarheid moeten vergroten. Dat doe je door meer in de bossen te lopen, een boek te lezen, vrijwilligerswerk te doen, te bewegen, tijd te nemen voor dingen en geduld te hebben. Minder sociale media, méér [red.: omgaan] met echte vrienden. Je moet jezelf niet afhankelijk maken van hulp van een psycholoog, je moet proberen zélf je psychisch welzijn te vergroten.”³

Na dit alles vroeg ik mij af wat Hazrat Inayat Khan hierover zou zeggen. Mijn eerste gedachte was dat hij zou wijzen op de balans tussen rust en activiteit. Een korte impressie: ‘Rust en kalmte evenals werkzaamheid en beweging moeten in een zeker evenwicht zijn, een bepaald ritme hebben. Als er geen evenwicht bestaat tussen werkzaamheid en kalm-zijn, is ook de ademhaling onzeker. Onze grootste fout is dat we bij iedere kleine klacht in de eerste plaats aan de dokter denken. We vragen ons nooit af: ‘wat is de oorzaak ervan in mezelf? Ben ik te actief geweest of te lui? Heb ik niet te weinig gelet om mijn dieet, op mijn slaap? Heb ik wel alle Elementen ingeademd die nodig zijn om dit mechanisme van lichaam en geest gaande te houden?’ ’Er bestaan kiemen en onzuiverheden, maar ook Elementen om te zuiveren. Die vijf Elementen, Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether, waarover de mystici het hebben, vormen niet alleen de kiemen, maar vernietigen ze ook, als je maar wist hoe je deze vijf Elementen gebruiken kunt om je lichaam ermee te zuiveren en ook je geest. Zoals planten zon en water behoeven voor hun groei, zo heb je deze vijf Elementen nodig om volmaakt gezond te blijven. Deze vijf Elementen ademt hij in en uit naar gelang zijn vermogen tot ademhalen. Maar door de ademhaling trekt iedereen niet dezelfde eigenschappen aan; want iedereen trekt met de ademhaling aan wat geschikt is voor zijn eigen constitutie. De één trekt meer het Vuur-Element aan, een ander meer het Water-Element en een derde meer het Aarde-Element. Soms krijg je een Element dat je niet nodig hebt. Bovendien hebben de zonnestralen een groter geneeskracht dan al het andere. Als je weet hoe je volmaakt moet ademhalen, als je de zonnegolven naar je lichaam toehaalt, kun je je lichaam vrijhouden van iedere onzuiverheid.’ ‘De longen, de ingewanden en de aderen en kanalen van het lichaam hebben alle behoefte aan zon en lucht en deze worden opgenomen door middel van een volmaakte ademhaling; en zelfs de geest profiteert daarvan. Want ook de geest is samengesteld uit vijf Elementen, zij het in verfijnder vorm.’ Tot slot berust gezondheid op het evenwicht tussen activiteit en rust in de vijf zintuigen: gezicht (behorend bij het Element Vuur), reuk (Aarde), gehoor (Ether), smaak (Water) en tastzin (Lucht) en elk zintuig moet zich bij een normale gezondheidstoestand kunnen uitdrukken en reageren. De zintuigen behoeven meer tijd voor rust dan voor activiteit.’⁴

¹ https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/1/arbobalans-2018-psychosociale-arbeidsbelasting-en-burn-out-klachten-blijven-toenemen/https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/489284-hoe-kan-het-dat-veel-mensen-in-een-rijk-land-als-nederland-niet-gelukkig-zijnhttps://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/21/het-is-niet-normaal-om-mooi-en-succesvol-te-zijn-en-alles-onder-controle-te-hebben-a1626090 ;⁴ Khan, H.I., Geestelijke Geneeskracht, (uit Vol. IV Mental Purificationand Healing, Health), p. 30 – 32 en 77

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

 Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

 Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

 

5 januari 2019

 

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

 

Met het nieuwe jaar in het vooruit vond ik het gedicht ‘If’ van Rudyard Kipling inspirerend. Het gaat o.a. over doorzetten, vertrouwen in jezelf hebben, tegen je verlies kunnen, de consequenties onder ogen zien van wat je hebt gezegd en gedaan, opstaan en opnieuw beginnen. Voor sommigen vormt het een persoonlijke bijbel. Dit is de vertaling van J.M. de Vries de Waal, en in de laatste regel heb ik dochter en vrouw toegevoegd.

 

Indien

 

Indien ge met bezonnen hoofd alom beroering kunt aanschouwen,

Paniek en dreiging om u heen met kalme blik kunt gadeslaan;

Indien, waar anderen aan u twijfelen, gij u zelven kunt vertrouwen,

Maar toch die twijfel aan uw trouw óók kunt vergeven en verstaan;

Indien ge wachten kunt, het juiste tijdstip met geduld verbeiden,

En, als een lastertong u treft, gij leugen slechts met waarheid keert;

Indien, vervolgd door haat, ge tot geen wrokgevoel u laat verleiden,

En daarbij nimmer met uw deugdzaamheid of wijsheid paradeert;

 

Indien ge dromen kunt — nochtans u niet door dromen laat regeren;

Indien ge denken kunt, maar niet uw heil zoekt in gepeins alléén;

Indien ge alle wisselingen van het noodlot kunt trotseren,

En rustig koers houdt, langs de klippen van triomf of rampspoed heen;

Indien ge kunt verduren, dat een schelm het woord, door u gesproken,

Verdraait, vervalst, en dan voor goede munt verkwanselt aan een zot;

Indien, als 't werk van héél uw leven voor uw ogen wordt gebroken,

Ge 't weder opbouwt, met gereedschap deels versleten, deels kapot:

 

Indien ge met de fondsen, door uw vlijt en spaarzaamheid verkregen,

Een bod naar rijkdom hebt gedaan, een sprong gewaagd naar méér gewin,

En 't is mislukt... en al uw leed hebt ge voor iedereen verzwegen:

Uw hand grijpt weer de ploeg, en ge begint opnieuw bij het begin;

Indien ge, als het moet, uw zinnen en uw zenuwen kunt dwingen

Uw doel te dienen, ook al ging hun energie reeds lang teloor,

Opdat ge nog één laatste ruk aan hun vermogens kunt ontwringen,

Waaruit ge onverwachte wilskracht put voor het bevel: Zet dóór!

 

Indien ge met de menigte, maar óók met Vorsten kunt verkeren,

Moreel en geestelijk de kern van beide in uw hart omvat;

Indien wélmenend vriend, noch fel-verbitterd vijand, u kan deren;

Indien een ieder voor u meetelt, maar ge niemand overschat;

Indien ge nóóit een kostbare minuut onnuttig laat verlopen,

Maar elke vliedende seconde dient en arbeidt, naar Gods plan,

Dan ligt de weg naar Vrede, Voorspoed en Voldoening voor u open,

En — wat oneindig méér betekent — dan, m’n zoon/dochter, zijt ge een man/vrouw!

 

In het gedicht vinden we kenmerken van de Elementen, zoals:

Aarde

Water

Vuur

Lucht

Ether

Kalm

Vlijt

Spaarzaamheid

Geduld

Weer opnieuw

Wilskracht

Koers houden

Weder opbouwen

Verkeren

Dromen

Denken

Meetellen

Wijsheid

In hart omvatten

Vrede

 

De passages “Indien, vervolgd door haat, ge tot geen wrokgevoel u laat verleiden” en “Indien ge kunt verduren, dat een schelm het woord, door u gesproken; Verdraait, vervalst, en dan voor goede munt verkwanselt aan een zot” vertonen overeenkomsten met de tekst uit de Bijbel in Lukas 6:29: “Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen.” Met andere woorden: Heb uw vijanden lief. Want zoals het Element Vuur Lucht nodig heeft om te branden, brengt teveel Lucht bij Vuur schrik en vrees (denk aan bosbranden). Met het Element Water zal het teveel aan Vuur haar boosheid verliezen en leiden tot levendigheid en bezieling. Door het Element Aarde zal het Vuur verstikken of de Aarde zal door het Vuur verharden. Het Element Ether met Vuur werkt brekend en bevrijdend. Het Element Vuur doorschenen met het Goddelijk Licht leidt tot moed nodig voor het leven.

 

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Ge-interesseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

 

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Een gelukkig en gezond 2019 gewenst!
Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

 

 

5 december 2018

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

 Zolang ik mij kan herinneren hing er tijdens mijn jeugd op de binnenkant van de deur van het toilet een poster met de tekst van de Desiderata, een gedicht van Max Ehrman. Rond dit gedicht is een legende gevormd, waardoor het een soort manifest en een voorbeeld werd voor het eigen leven. Dit geldt ook voor mij. Lezen wij de tekst, dan kunnen wij ook verbanden leggen met de Elementen [1]. Standvastigheid en evenwichtigheid horen bij het Aarde-Element, welke tot bloei en stimulans leiden. Samenwerking en flexibiliteit zijn eigenschappen van het Water, welke zuivering en verkwikking geven. Het Vuur-Element vinden wij terug in activiteit en vastberadenheid. Hierdoor ontstaat warmte, uitstraling en verlies van het ego. Het Lucht-Element is aldoordringend en absorberend. Het leidt tot leven, verheffing, creativiteit en een staat van zelfloosheid. Het Ether-Element is o.a. alomtegenwoordig en bezielend. Het zet aan tot dienen, harmonie en magnetisme.

Desiderata
Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.

Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed. Heb daarom ook vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn; houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld.

Streef naar geluk.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. 

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Fijne Feestdagen gewenst!

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff