header

Elementen Ritueel

 

5 januari 2019

 

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

 

Met het nieuwe jaar in het vooruit vond ik het gedicht ‘If’ van Rudyard Kipling inspirerend. Het gaat o.a. over doorzetten, vertrouwen in jezelf hebben, tegen je verlies kunnen, de consequenties onder ogen zien van wat je hebt gezegd en gedaan, opstaan en opnieuw beginnen. Voor sommigen vormt het een persoonlijke bijbel. Dit is de vertaling van J.M. de Vries de Waal, en in de laatste regel heb ik dochter en vrouw toegevoegd.

 

Indien

 

Indien ge met bezonnen hoofd alom beroering kunt aanschouwen,

Paniek en dreiging om u heen met kalme blik kunt gadeslaan;

Indien, waar anderen aan u twijfelen, gij u zelven kunt vertrouwen,

Maar toch die twijfel aan uw trouw óók kunt vergeven en verstaan;

Indien ge wachten kunt, het juiste tijdstip met geduld verbeiden,

En, als een lastertong u treft, gij leugen slechts met waarheid keert;

Indien, vervolgd door haat, ge tot geen wrokgevoel u laat verleiden,

En daarbij nimmer met uw deugdzaamheid of wijsheid paradeert;

 

Indien ge dromen kunt — nochtans u niet door dromen laat regeren;

Indien ge denken kunt, maar niet uw heil zoekt in gepeins alléén;

Indien ge alle wisselingen van het noodlot kunt trotseren,

En rustig koers houdt, langs de klippen van triomf of rampspoed heen;

Indien ge kunt verduren, dat een schelm het woord, door u gesproken,

Verdraait, vervalst, en dan voor goede munt verkwanselt aan een zot;

Indien, als 't werk van héél uw leven voor uw ogen wordt gebroken,

Ge 't weder opbouwt, met gereedschap deels versleten, deels kapot:

 

Indien ge met de fondsen, door uw vlijt en spaarzaamheid verkregen,

Een bod naar rijkdom hebt gedaan, een sprong gewaagd naar méér gewin,

En 't is mislukt... en al uw leed hebt ge voor iedereen verzwegen:

Uw hand grijpt weer de ploeg, en ge begint opnieuw bij het begin;

Indien ge, als het moet, uw zinnen en uw zenuwen kunt dwingen

Uw doel te dienen, ook al ging hun energie reeds lang teloor,

Opdat ge nog één laatste ruk aan hun vermogens kunt ontwringen,

Waaruit ge onverwachte wilskracht put voor het bevel: Zet dóór!

 

Indien ge met de menigte, maar óók met Vorsten kunt verkeren,

Moreel en geestelijk de kern van beide in uw hart omvat;

Indien wélmenend vriend, noch fel-verbitterd vijand, u kan deren;

Indien een ieder voor u meetelt, maar ge niemand overschat;

Indien ge nóóit een kostbare minuut onnuttig laat verlopen,

Maar elke vliedende seconde dient en arbeidt, naar Gods plan,

Dan ligt de weg naar Vrede, Voorspoed en Voldoening voor u open,

En — wat oneindig méér betekent — dan, m’n zoon/dochter, zijt ge een man/vrouw!

 

In het gedicht vinden we kenmerken van de Elementen, zoals:

Aarde

Water

Vuur

Lucht

Ether

Kalm

Vlijt

Spaarzaamheid

Geduld

Weer opnieuw

Wilskracht

Koers houden

Weder opbouwen

Verkeren

Dromen

Denken

Meetellen

Wijsheid

In hart omvatten

Vrede

 

De passages “Indien, vervolgd door haat, ge tot geen wrokgevoel u laat verleiden” en “Indien ge kunt verduren, dat een schelm het woord, door u gesproken; Verdraait, vervalst, en dan voor goede munt verkwanselt aan een zot” vertonen overeenkomsten met de tekst uit de Bijbel in Lukas 6:29: “Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen.” Met andere woorden: Heb uw vijanden lief. Want zoals het Element Vuur Lucht nodig heeft om te branden, brengt teveel Lucht bij Vuur schrik en vrees (denk aan bosbranden). Met het Element Water zal het teveel aan Vuur haar boosheid verliezen en leiden tot levendigheid en bezieling. Door het Element Aarde zal het Vuur verstikken of de Aarde zal door het Vuur verharden. Het Element Ether met Vuur werkt brekend en bevrijdend. Het Element Vuur doorschenen met het Goddelijk Licht leidt tot moed nodig voor het leven.

 

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Ge-interesseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

 

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Een gelukkig en gezond 2019 gewenst!
Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

 

 

5 december 2018

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

 Zolang ik mij kan herinneren hing er tijdens mijn jeugd op de binnenkant van de deur van het toilet een poster met de tekst van de Desiderata, een gedicht van Max Ehrman. Rond dit gedicht is een legende gevormd, waardoor het een soort manifest en een voorbeeld werd voor het eigen leven. Dit geldt ook voor mij. Lezen wij de tekst, dan kunnen wij ook verbanden leggen met de Elementen [1]. Standvastigheid en evenwichtigheid horen bij het Aarde-Element, welke tot bloei en stimulans leiden. Samenwerking en flexibiliteit zijn eigenschappen van het Water, welke zuivering en verkwikking geven. Het Vuur-Element vinden wij terug in activiteit en vastberadenheid. Hierdoor ontstaat warmte, uitstraling en verlies van het ego. Het Lucht-Element is aldoordringend en absorberend. Het leidt tot leven, verheffing, creativiteit en een staat van zelfloosheid. Het Ether-Element is o.a. alomtegenwoordig en bezielend. Het zet aan tot dienen, harmonie en magnetisme.

Desiderata
Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.

Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed. Heb daarom ook vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn; houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld.

Streef naar geluk.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. 

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Fijne Feestdagen gewenst!

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

 

5 november 2018

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Het Elementen Ritueel is één van de Symboliek activiteiten van de Soefi Beweging. Het bestaat uit vele symbolen die zich zowel zichtbaar als onzichtbaar manifesteren. Een eerste sluier van de Symboliek van het Elementen Ritueel wordt opgelicht, te beginnen met:
De Binnenkomst van de Mannen en de Vrouwen:

  • Tijdens de binnenkomst van de Mannen (Jelals) lopen de Ether-Mannen in hun Houding van Respect de vorm van een hart, het symbool van Liefde. De overige Elementen Lucht, Vuur, Water en Aarde lopen vervolgens direct achter elkaar ook naar hun plaats voor het Goddelijk Licht, gesymboliseerd door een brandende kaars op een altaar in het midden van de cirkel. 5 Mannen hebben daar nu voor ieder Element een kandelaar met een brandende kaars geplaatst, hiermee de afstemming op die Elementen symboliserend;
  • Als alle Mannen op hun plaats staan vormen zij als het ware de krachtige en stabiele pilaren van een tempel, die symbool staat voor de Schepping of het Universum. Zij doen een gezamenlijke aanroep: “We invoke the Presence of God” en groeten het Wezen van de Elementen;
  • Hierna treden de Vrouwen (Jemals) in de Houding van hun Element aan. Allereerst komen alle Aarde-Vrouwen, gevolgd door de Water-, Vuur- en Lucht-Vrouwen. Zij lopen in de vorm van de bladeren van een bloem of de lijnen op een levensrad en staan uiteindelijk voor de Man met hun Element naar het Godslicht gericht. Het Element Ether sluit de binnenkomst van de Vrouwen tot slot opnieuw in de vorm van een hart. 5 Vrouwen hebben nu bij het Godslicht voor ieder Element een offerande gedaan met een bijhorende Zin (Sura) per Element;
  • Tijdens deze Processie zeggen zowel de Mannen als de Vrouwen de Wazifa die bij hun Element hoort, nadat eerst de Toon van het Element is gezongen.

In de Tempel van Liefde, het Universum vervuld van de Geest van God worden hierna de Elementen één voor één beleefd en doorleefd (de Ervaring van de Elementen). Het gaat erom door Adem en afstemming het Eeuwige Licht door de Elementen heen te laten schijnen en tijdens het Wervelen de emoties en gevoelens van het Element achter te laten en éénheid te ervaren met de Volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid. Met Licht vertegenwoordigen de eigenschappen een hogere verschijningsvorm*): 

Element Invloed Met Licht
Ether droefheid vrede
Lucht humor vreugde
Vuur boosheid moed
Water affectie welwillendheid
Aarde vrees voorzichtigheid

In dit verband is het frappant om het verhaal uit de fantasyfilm ‘The Last Airbender’ te vertellen, over een bijzonder persoon die de vier Elementen kan sturen. Deze Avatar, de ‘belichaming van God op Aarde’ wil eerst deze verantwoordelijkheid niet dragen, maar neemt dan toch deze taak op zich. Hij beheerst in eerste instantie alleen het Element Lucht (als Luchtmeester), maar leert later ook het Element Water (als Watermeester) te beheersen en zal ook de Elementen Aarde en Vuur leren sturen.

Er is onrust en chaos. De Vuurnatie wil niet leven volgens de Geesten en zijn bang voor de Avatar. Zijn leraar om Watermeester te worden, zegt hem: “Wat is Water? Evolutie Element, Element van verandering. Om Water te beheersen moet je je emoties loslaten, waar ze je ook naar toe leiden. Water leert ons acceptatie. Laat je emoties vloeien als water.”

Naast de hartvorm in de choreografie is ook het menselijk hart een belangrijk facet in het Elementen Ritueel. Ten eerste loopt de Man bij de Ervaring van een Element met zijn hartzijde langs de vrouw naar het Godslicht en terug naar zijn plaats. Ten tweede maken de Mannen en de Vrouwen voor het Wervelen eerst een buiging tot onder het hart en ten derde wikkelen door linksom in de richting van het hart om de as te draaien (te Wervelen) gevoelens en gedachten af. In ‘The Last Airbender’ is het thema meesterschap over de Elementen, wat harten verandert en alle oorlogen overwint.

 

 

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff