header

Elementen Ritueel

11 maart

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
Het onderwerp van de verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel was Vertrouwen of Twijfel en de Elementen. Hier volgt het eerste deel van de tekst van de lezing.

Twijfel is aards en geloof is hemels. Licht wordt veroorzaakt door de zon en schaduw komt van de Aarde. Het licht van de ziel is daarom geloof; het denkvermogen geeft ongeloof. In geloof bestaat een verborgen kracht, en die kracht wordt zelfvertrouwen genoemd. (1)

Als we denken aan de mensen die op dit moment niet weten wat ze van de ene op de andere dag moeten doen, bezorgd over hoe ze in het leven verder moeten komen, zien wij hier geen vooruitgang. Een vooruitgang die iemand ongerust of angstig kan maken zodat hij niet meer kan vertrouwen op het leven, hoe kunnen we dat vooruitgang noemen? Vooruitgang betekent gemak, opluchting, vrede, geluk, verdraagzaamheid, minder strijd; dat is vooruitgang. Vooruitgang betekent niet meer strijd, meer onbehagen, meer angst en meer zorgen [red.: en stress]. (2)
Het is niet egoïstisch om aan [red.: lichamelijke en geestelijke] gezondheid te denken. Het is ongetwijfeld onwenselijk om de hele tijd aan ziekte te denken, je er zorgen over te maken of er te bezorgd over te zijn; maar om je gezondheid geven is het meest religieuze wat er is, omdat het de gezondheid van lichaam en geest is die iemand in staat stelt God en zijn medemensen te dienen, waardoor hij zijn levensdoel bereikt. (3)

De juiste houding is om geloof, vertrouwen en moed te hebben om voorwaarts te gaan in het besef van de kracht en de goedheid van God. En vergeet niet dat het niet jouw kracht, jouw ervaring of jouw kennis is die je succes kan geven. Nee, het is God. Dat is wat symbolisch wordt bedoeld met het verhaal van Arjuna en Krishna, dat toen Krishna ermee instemde de strijdwagen van Arjuna's hart te besturen, Arjuna vrij was van zorgen en angst. Het pad was duidelijk omdat God met hem was. Het materiële kan geen succes verzekeren. Schijnbare dingen geven een schijnbaar succes; echt succes is gericht op God alleen, alle andere dingen zijn toegevoegd. (4)
Hoe weinig mensen in de wereld hebben het echte vertrouwen! Wat nodig is, is niet een ander te vertrouwen, zelfs niet de leraar, maar zichzelf. Iemand die niet in zijn leven heeft ervaren hoe hij een ander moet vertrouwen, is niet in staat zichzelf volledig te vertrouwen. Er is een vraag: "Als we vertrouwden en als ons vertrouwen onterecht was, zouden we dan niet teleurgesteld moeten zijn?" Het antwoord is: "We moeten vertrouwen omwille van het vertrouwen en niet omwille van de opbrengst of om te zien welke resultaten het oplevert." Het is het grootste vertrouwen dat de grootste macht ter wereld is. Gebrek aan vertrouwen is zwakte. Zelfs als je verliest door vertrouwen, is je kracht groter dan wanneer je misschien gewonnen hebt zonder vertrouwen te ontwikkelen. (5)
Bovendien, de neiging tot twijfel, de neiging tot angst, de neiging tot achterdocht en verwarring, waar komt het allemaal vandaan? Het komt allemaal voort uit de gedachte iets voor je moeite terug te krijgen. Het is de angst of iemand zal terugkrijgen wat hij heeft gegeven. Dat is de gedachte erachter. En wat twijfel betreft, wat is twijfel? Twijfel die zich rond de ziel verzamelt, is als een wolk die voor de zon trekt en haar licht tegenhoudt om naar buiten te schijnen. Maar de onbaatzuchtige heeft een goede reden voor zijn vertrouwen; hij kijkt door de wolken en zegt: 'Wat kan het mij schelen als ik niet beloond word, ik vind het niet erg. Ik weet wat ik moet doen: service verlenen; dat is alle voldoening die ik wil. Ik zoek er niets voor terug. Hier eindigt mijn plicht.' Hij is gezegend omdat hij heeft overwonnen; hij heeft zijn strijd gewonnen. (6)

Als ik een voorwerp laat vallen, zal het naar beneden vallen. Als ik Water uit een kruik giet, zal het naar beneden vallen. De vlam gaat omhoog en de rook stijgt. Als je een schoorsteen hebt, zul je zien dat de vlam al het aardse materiaal achterlaat dat de Aarde kan opnemen en wanneer de rook helemaal zuiver is geworden van de Aarde, stijgt het op als Ether, als de zuivere geest.
Dit laat ons zien dat de lagere Elementen naar beneden gaan en de hogere Elementen naar boven. Christus wordt altijd afgebeeld met zijn vinger naar boven gericht. Sommigen hebben gezegd: "Is de hemel dan in de Lucht?" Het hogere leven, waarnaar Christus wijst, is naar omhoog. Als je je verdrietig voelt of spijt hebt, voel je je zwaar en naar de Aarde getrokken. Dan voel je je depressief. Als je vreugde voelt, voel je je licht. Welke droefheid schuilt er in verlichting? Dit is de reden waarom de Parsi's het Vuur, de zon, hebben aanbeden als het zuiverste Element, het symbool van God. Het werd aanbeden totdat er werd gezegd: "Aanbid niet de zon als symbool, aanbid de mens in wie God Zelf is." Maar in plaats van mensen te aanbidden, aanbaden zij de Elementen, dus minder dan zijzelf, omdat er op die manier geen jaloezie tussen mensen was. (7)

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

Gebruikte bronnen van Hazrat Inayat Khan: 1. Religious Gathekas, #42 Belief and Disbelief in God; 2. Vol. 7, In an Eastern Rose Garden, Dependence; 3. Vol. 4, Healing And The Mind World, Part 1, Health, 10. Punishment; 4. Sangatha I, Tasawwuf, Metaphysics, Right Attitude; 5. Social Gathekas, 8. The Path of Initiation; 6. Vol. 8a, Sufi Teachings, Love; 7. The supplementary papers, Metaphysics 1, The Journey to the Goal

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag-/zondagmiddag 22 april, 2 juli en 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

5 februari

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Deze maandbrief is geschreven in herinnering aan de sterfdag van Hazrat Inayat Khan (5-2-1927).

Pas geleden hoorde ik de slogan “Moed moet”. Hoe moedig moeten wij allemaal zijn! Dit onderwerp sprak mij aan voor de maandbrief. Bij Van Dale staat onder moed o.a.: onverschrokkenheid, dapperheid, moed putten uit hoop - kracht ontlenen aan, de moed erin houden - het niet opgeven.

Als je je eenmaal hierop richt, vind je overal aanwijzingen. Allereerst een passage uit de film The Darjeeling Limited. Hierin spreekt een moeder haar 3 zoons toe (red.: hoe opvallend dat het woord moeder uit moed bestaat): “Laten we drie afspraken maken. 1. We beginnen morgenochtend vroeg en proberen van elkaars gezelschap te genieten op deze prachtige plek. 2. We stoppen om medelijden met onszelf te hebben. Dat is niet aantrekkelijk. En 3. we zullen onze plannen voor de toekomst maken.” Duidelijk een positieve insteek voor haar zoons die naar de Himalaya zijn gekomen om hun moeder in een klooster op te zoeken en eigenlijk niet goed weten hoe ze verder moeten in het leven. Ook in de film Wild zien wij hoe een dochter van het ‘pad’ afraakt en na een lange wandeltocht in de Natuur haar zelfvertrouwen weer terugvindt. In de film Three Colors: Blue helpt toch het leven zelf met al de connecties met anderen een vrouw om uiteindelijk over haar verdriet van verlies en bedrog heen te komen. Ze krijgt het advies om niet alles op te geven, maar er voor te zorgen dat ze nog iets heeft/behoudt om zich aan vast te houden. Elke keer weer lijkt het te gaan over een overlevingsstrategie en transformatie. Geloof in jezelf, iets of iemand is steeds de schakel.

In de documentaire Reizen Waes (S9A6: Mumbai) vertelt de gids: “Gebrek aan geld, is geen gebrek aan geluk. Het is een gelukkig volk [red.: van India]. Overal wordt er gelachen, veel en uitbundig. Er heerst een mentaliteit dat alles al is voorbestemd, wat betekent dat je er tegen bestand bent als het leven je een flinke opdonder geeft. Die houding zorgt ervoor dat we moed krijgen en dingen kunnen aanvaarden. Het is filosofisch, het geeft je innerlijke kracht om eventuele tegenslagen te kunnen opvangen, want het leven bestaat uit goed en slecht.” Tot slot een korte monoloog uit de voor meerdere Oscars genomineerde absurdistische sciencefictionfilm Everything Everywhere All at Once. Daarin zegt de echtgenoot van de hoofdpersoon: “Als ik ervoor kies om de goede kant van dingen te zien, ben ik niet naïef. Het is strategisch en noodzakelijk. Zo heb ik geleerd overal doorheen te komen. Het enige wat ik weet is dat we aardig voor elkaar moeten zijn. Vooral als we niet weten wat er aan de hand is.” De boodschap hier is om een goed gevoel ergens bij te hebben en je hoop ergens op te vestigen.

En wat zegt Hazrat Inayat Khan (HIK) over moed (red.: hoe moedig was hij!) en hoe kunnen de Elementen ons hierbij helpen?  

Bij ‘Wat is nodig in het leven?’¹ geeft Inayat Khan het volgende aan: “Een toestand zo bitter als vergif zal in nectar veranderen als je in het ritme komt met die toestand, die toestand begrijpt en die toestand met geduld, moed en hoop volhoudt.

Als de omstandigheden gunstig zijn, is iemand heel vaak bang dat dit overgaat, maar als de omstandigheden ongunstig zijn, zegt men over het algemeen niet dat het overgaat: men denkt dat het voor altijd zal duren. Waar komt dit vandaan? Het komt voort uit angst voor de situatie; het komt voort uit agitatie en het verlangen om eruit te komen, zodanig dat men zelfs de hoop verliest, de enige bron die ons in leven houdt. We zien de aard van het leven: van 's ochtends tot 's avonds verandert alles in het leven. Waarom zouden we daarom niet hopen dat een ongunstige situatie zal veranderen en dat er een gunstige situatie zal komen?

Het werk dat een soefi als zijn of haar heilige werk beschouwt, heeft niets te maken met een bepaald geloof of met een bepaalde religie; het is alleen dit ‘simpele’ dat ik [red.: HIK] zojuist heb gezegd: “Het is in ritme zijn met de levensomstandigheden en afgestemd zijn op het oneindige.” Hoe kun je handelen in overeenstemming met het leven? In plaats van dat je bang bent voor de toestand van het leven, ga je het tegemoet, observeer je het scherp en probeert dan voor die tijd in harmonie te komen met die toestand. De volgende poging is om er bovenuit te stijgen, als het ongunstig is. De manier om je af te stemmen op het oneindige is langs de weg van stilte en meditatie. Het is door iets te bedenken dat boven alle dingen van deze sterfelijke wereld staat en enkele momenten van ons leven te geven aan dat wat de bron en het doel van ons allemaal is, in de gedachte om op die bron af te stemmen. Alleen in die bron ligt het geheim van ons geluk en onze vrede.”

 En de Elementen? Moed vinden we terug in alle Elementen. De kracht van vruchtbare Aarde ondanks alles (denk aan de Chernobyl Exclusion Zone, waar nu een nieuwe wildernis ontstaat²); van voortdurend stromend Water in een rivier naar ‘onbekende’ bestemming; van verwarming als van Vuur, door de hitte van de zonnestralen, die zo’n honderdvijftig miljoen kilometer overbruggen; van verplaatsing van Lucht in de vorm van de wind, die over zeeën en vasteland ‘reist’ en van de stille vreugde van het Ether, die alles om- en doordringt. Realiseer je de kracht van de Elementen waaruit je zelf bent opgebouwd en die je inademt. Die je gedachten, verbeeldingen en gevoelens vormen.³ Zo spreekt God tot de mens: “Laat moed je zwaard zijn en geduld je schild, mijn soldaat.”⁴

¹ Khan, Inayat, Social Gathekas, 31. What is Wanted in Life?; ² Inside Chernobyl with Ben Fogle (2021); ³Vol. 2, Cosmic Language, 6. The Form of Thought (Maandbrief 05/05/21); ⁴ Sayings, Vadan: Playing on Musical Instruments, Alapas: God Speaking to Man

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag-/zondagmiddag 22 april, 2 juli en 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Voor vaste deelnemers is er een Verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel op zaterdag 11 maart 2023 in de Ashrama te Naarden. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

5 januari

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
Allereerst wens ik je Gods zegen¹ voor 2023! Voor het begin van dit jaar, waarin wij nieuwe hoop en voornemens hebben, is het eerste geschrift van Hazrat Inayat Khan uit Spiritual Liberty toepasselijk voor deze roerige tijden. Hier staan verschillende uitspraken over de liefde van en voor God, het enige Wezen.²

  • Geliefden van God, u kunt tot elk ras, kaste, geloofsovertuiging of natie behoren, toch bent u allemaal onpartijdig geliefd door God. U kunt een gelovige of een ongelovige zijn in het opperste Wezen, maar het kan Hem niets schelen. Zijn barmhartigheid en genade vloeien door al Zijn krachten, zonder onderscheid van vriend of vijand;
  • Elk blad van de boom, toont Gods lof; Alleen de vrome geest kan hun heilige liederen horen;
  • De zon, maan en sterren geven licht. De tijdige wisseling van seizoenen bevordert gezondheid en opgewektheid; de regen laat maïs, fruit en bloemen groeien en de afwisseling van dag en nacht biedt de mogelijkheid om te werken en te rusten. “Het aantal Nederlanders dat emigreerde steeg in 2022, meldt het CBS. Waarom zou je dat doen en welke rol kan geloof daarin spelen? We willen dieper en intiemer met God gaan leven. In … zijn echt nog vier seizoenen. In de lente ontluikt alles …”³;
  • De Elementen Aarde, Water, Vuur en Lucht werken allemaal in harmonie. Met de gedachte dat de Elementen voortdurend uw voedsel bereiden, zou u nooit ondankbaar mogen eten. Met het gevoelen dat iedere dag de zon voor u schijnt en dienstbaar is, behoort al uw eerbied toe aan God. “Natuur, God en Mensen. Zijn deze drie in balans, dan zul je harmonie ervaren”⁴;
  • Als je je eigen lichaam bestudeert, zul je ontdekken dat de constructie hiervan het originele model is voor de kunstmatige constructie van de wereld. Kunst en wetenschap falen in vergelijking tot die van Zijn Natuur. Het oor, de ogen en alle andere organen zijn qua vorm en mechanisme perfect aangepast aan het doel waarvoor ze moeten dienen! Hoe rijkelijk worden wij voorzien in de levensbehoeften: Water, Lucht en voedsel door Aarde en Vuur (warmte van de zon); zelfs melk wordt in de moederborst bereid voor het ongeboren kind. Moeten we de vrijgevigheid van de Schepper niet waarderen en hem elk moment met alle nederigheid en erkentelijkheid bedanken?;
  • Geprezen zij God en de Elementen, wier aanbidding het middel is om dichter tot Hem te komen en aan wie het geven van dank een toename van voordelen met zich meebrengt. Elke ademhaling die wordt ingeademd verlengt het leven en bij uitademing versnelt zij het lichaam. In elke adem zijn er daarom twee zegeningen en voor elke zegen is een afzonderlijke dankzegging verschuldigd;
  • Zie je dat God alle dingen op aarde aan jou heeft onderworpen? Tegelijkertijd heeft Hij je, door Zijn genade via de ademhaling met de Elementen, de eigenschappen van de mensheid gegeven: vriendelijkheid, dankbaarheid, trouw, rechtvaardigheid, bescheidenheid, vroomheid, sympathie, eerbied, moed, geduld, liefde, kennis en wijsheid. Dit is een openlijk bewijs dat je het echte object van de schepping en de meest geliefde van God bent.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag-/zondagmiddag 22 april, 2 juli en 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Voor vaste deelnemers is er een Verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel op zaterdag 11 maart 2023 in de Ashrama te Naarden. Zet de data alsjeblieft in je agenda. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Betekenis vgl. Van Dale: heil, voorspoed, hulp, gezien als gave van God; ² Khan, H.I., Vol. 5, A Sufi Message Of Spiritual Liberty, God; ³ Ticket to Paradise, 2022; ⁴ https://ap.lc/fCoRo

 

5 december 2022

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

afb 1.jpg

Kort geleden werd ik bij een teambijeenkomst geconfronteerd met een groep mensen die in een ‘wrokfase’ zaten naar aanleiding van een contactbreuk in het team. In plaats van de zingeving van afscheid te kunnen ervaren, bleven deze teamleden met negatieve onverwerkte gevoelens zitten. Door met elkaar open en eerlijk te praten werd deze situatie doorbroken en kon het team ook met mij als nieuw lid verder. In de Cirkel van Contact (gebaseerd op de hechtingstheorie van J. Bowlby) wordt duidelijk uitgebeeld hoe belangrijk het is om een ervaring van het begin tot het eind geheel te doorlopen over de blauwe cirkel en niet over de rode cirkel. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor contact in teams, maar ook voor het leven in het algemeen: in alles wat wij als mens meemaken in het dagelijks leven met familie, vrienden en kennissen.

De cirkel vinden wij ook terug in het Soefi Elementen Ritueel. Dit is te vergelijken met de blauwe cirkel hierboven, waarbij uiteindelijk zingeving wordt bereikt.

afb 2.jpg

Bij het Elementen Ritueel lopen bij de Binnenkomst van de Elementen (te vergelijken met het Welkom) eerst de Mannen en dan de Vrouwen rechtsom naar het Godslicht, waarna zij op de cirkel gaan staan. Bij de Mannen (zie illustratie hierboven) start het Element Ether, gevolgd door alle andere Elementen: Lucht, Vuur, Water en Aarde. De Man van het Element Aarde is de laatste die eer betuigd aan zijn Element. Hierna volgt driemaal de aanroep: “We invoke the Presence of God” en groeten de Elementen elkaar en het Godslicht. Daarna komen de Vrouwen (zie figuur hieronder).

 afb 3.jpg

Eerst de Aarde-vrouw; zij biedt haar offerande aan het Godslicht, waarna zij plaatsneemt op de cirkel. De Vrouwen van het Element Water, Vuur en Lucht volgen separaat van elkaar. Ook zij offeren hun Element aan het Godslicht. De Ether-vrouw maakt de cirkel rond. Wij begonnen en eindigen met het Element Ether. Dan volgt de Ervaring van de Elementen om het Godslicht heen, zodat de kenmerken/aspecten van de Elementen verlicht worden. Een kakafonie van de Aarde,- Water-, Vuur-, Lucht- en Ethertoon culmineert in een gezamenlijk OEOE (de toon van de Ziel). Een Werveling linksom het Godslicht doet vervolgens de invloed van de Elementen volledig afschudden, zodat wij het hart zuiveren en Eén kunnen worden. In de binnencirkel wervelen de Vrouwen; op de buitencirkel de Mannen. De laatsten houden het universum van Elementen bijeen.
Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag-/zondagmiddag 22 april, 2 juli en 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Voor vaste deelnemers is er een informele bijeenkomst van het Soefi Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 11 maart 2023 in de Ashrama te Naarden. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

Ik wens u een hele goede tijd, waarin het Godlicht uw pad moge verlichten in meerdere opzichten en u duidelijk maakt “what does matter” en “what does not matter”. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff 

© figuren uit deze maandbrief