header

Elementen Ritueel

5 februari 2020

Water

In het hoofdstuk ‘De symboliek van godsdienstige denkbeelden’¹ bespreekt Hazrat Inayat Khan de symboliek van het Element Water:
“In oude geschriften als de Vedanta en het Oude Testament wordt de geest symbolisch voorgesteld als Water. Men vraagt zich mogelijk af waarom iets, dat zo dicht bij de Aarde is, het symbool zou moeten zijn van de geest. De aard van het Water is dat het leven geeft aan de Aarde en de aard van de ziel is dat zij leven geeft aan het lichaam. Zonder Water is de Aarde dood, zo ook het lichaam zonder ziel. Water en Aarde vermengen zich; zo vermengt ook de geest zich met de stof en maakt haar levend. En toch staat de geest boven de stof, evenals het Water de Aarde soms naar onderen laat zakken en er zich dan boven bevindt.
Het is denkbaar dat dit de volgende vraag oproept: ‘Is de geest verborgen onder de stof, zoals de ziel verborgen is in het lichaam?’ Het antwoord is: ‘Zoals het water onder de aarde is. Er bestaat geen plaats waar geen water is; wel zijn er plaatsen, waar geen aarde wordt gevonden. Zo is ook in de ruimte de geest nergens afwezig, alleen de afwezigheid van stof is mogelijk.’
Het uitdrukken van hoge ideeën in symboliek komt niet uit het verstand voort; het is een schepping van de intuïtie. Het begin van intuïtie is, dat men de symbolische betekenis begrijpt van verschillende dingen. De volgende stap is dat men de dingen symbolisch uitdrukt. Dit is een Goddelijke Kunst op zichzelf en het beste bewijs hiervoor kan men vinden in de symboliek van het Water, dat zo zuiver kan uitdrukken wat de betekenis is van de geest.”

Ook in het verhaal van het gesprek van Jezus met een Samaritaanse vrouw wordt deze betekenis van het Water duidelijk. “Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ ‘Maar heer’, zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’”²

Met andere woorden: Laat de Goddelijke Geest door je heen stromen als het Water.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., De Eenheid van Religieuze Idealen, De symboliek van religieuze ideeën, Water, Kluwer, Deventer.² NBV, Gesprek met een Samaritaanse vrouw, Joannes 4:5-15, van: https://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/?cid=text.John.sec_7

 

5 januari 2020

Allereerst de beste wensen voor 2020 en zeg: “Nee tegen Negativiteit”! Op Nieuwjaarsdag keek ik naar de theatershow van de cabaretier Jochem Myjer ‘Adem in, adem uit’¹. Alleen deze titel maakte mij al nieuwsgierig. Door het overwinnen van een levensbedreigende ziekte heeft Myjer veel levenslessen opgedaan. Dit blijkt ook uit een lied dat hij zingt om onzekerheid, die iedereen wel eens kent, zelf aan te pakken. Dit is een versie van de tekst²: 

“Adem in en adem uit, adem in en adem uit.”
“Het gaat je lukken
Het gaat je lukken
nee, ik zit je niet te f*cken
want het gaat je zeker lukken
het komt goed.
En als het niet vandaag lukt
nou, dan lukt het je wel morgen
dus maak je maar geen zorgen
het komt goed
Je weegt, en je wikt
en je piekert, en je slikt
en je zweet, en je trilt
je beeft en je rilt
maar het gaat je lukken
het gaat je lukken
het komt goed
je hebt er alles aan gedaan
Je bent door blijven gaan
het komt goed
Ik heb af lopen kloppen
zitten prikken in poppen
dus niet kloten
en niet stoppen
het komt goed
En als het niet gaat lukken
dan moest het niet zo zijn
dan moet je gewoon even wachten
En met hernieuwde krachten
en frissere gedachten
er weer vol tegen aan
en je mannetje staan
maar het gaat je lukken
het gaat je lukken
het komt goed.
En als je denkt dat het niet gaat lukken
dan loop je je te drukken
dan gaat het ook niet lukken
zo is het ook
Dus niet mieren
En niet klieren
maar gewoon doen
En dan vieren
Het gaat je lukken
Het gaat je lukken
het komt goed
weg met die demonen
en die sombere tonen
heb vertrouwen
ga niet rouwen
het komt goed.
Altijd.”

Deze woorden of andere positieve woorden zijn heel belangrijk om voor jezelf te herhalen. Uit studies blijkt namelijk dat negatieve ervaringen of woorden een grotere impact hebben dan positieve. Anders gezegd: Wanneer iets verkeerd gaat, geef dan het voordeel van de twijfel of reageer kalm om iets niet te laten escaleren tot een conflict. Minimaliseer het negatieve! Hanteer de regel van vier: er zijn 4 goede dingen nodig om 1 slecht ding te compenseren.³

Hazrat Inayat Khan zegt:
“Er zijn verschillende manieren om de (onbekende) kennis en inzicht te verwerven, maar er is geen betere en gemakkelijkere manier dan met behulp van de ademhaling. De mysticus neemt die dingen waar met behulp van de ademhaling. Hiermee kun je vertellen over hun verleden, heden en toekomst. In de eerste plaats door 'Uruj en Nuzul’, de in- en uitademing, maar ‘Jelal en Jemal’, de richting van de adem (rechts en links), kunnen nog meer ontrafelen. Gedetailleerde kennis van dingen wordt echter bekend door het Element dat op het moment overheerst in de adem.”⁴
“Men kan zich afvragen of ‘kwaad’ het gebrek aan iets is of toch positief. Dat is niet zo, maar als je 'kwaad' zegt, bestaat er in werkelijkheid geen ‘kwaad’. Want als er twee dingen zijn, waarvan de één het andere eet, zoals bijvoorbeeld Water en Vuur, dan is er oppositie. Het Element Vuur verbruikt Water en het Waterelement dooft het Vuur. Dit zal vernietiging (balans) brengen. Het zijn twee tegengestelde krachten. Maar als je Water en Aarde had, is dat niet tegengesteld. Water helpt de Aarde vruchtbaar te worden en Water omarmt de Aarde, waar het ook komt. Er is een neiging van het ene Element naar het andere.”

Kennis over de Elementen en de ademhaling geeft ons daarom handvaten voor het leven.”⁵  Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel.

Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff
 ¹ https://www.gids.tv/video/156289/jochem-myjer-adem-in-adem-uit, 5:48’ voor het eind ² https://www.facebook.com/jochem.myjer/posts/ik-kwam-deze-tekst-toevallig-tegen-in-mijn-archief-hij-zit-in-een-hele-andere-ve/2581702188589924/; ³ https://www.wsj.com/articles/for-the-new-year-say-no-to-negativity-11577464413?mod=searchresults&page=1&pos=1; ⁴ Khan, H.I., Githas, Mysticism, 1, Knowledge Perceived by the Breath; ⁵ Khan, H.I., Sangatha II, Tasawwuf, Metaphysics, Secrecy on the Path of Truth 

 

5 december 2019

Tolerantie

In een gebied niet ver van Aurangabad in de Indiase staat Maharashtra zijn 34 kloosters en tempels uit een hoge basaltrots gehakt. Het gebied beslaat een lengte van iets meer dan 2 kilometer. Deze grotten van Ellora zijn het bewijs van unieke artistieke creaties en technisch zeer bijzondere prestaties. Daarnaast illustreren ze met hun heiligdommen gewijd aan het boeddhisme, hindoeïsme en jaïnisme ook de tolerantie die zo kenmerkend was voor de beschaving van het klassieke India van 600 tot 1.000 na Christus.¹ Hazrat Inayat Khan heeft het over vijf karakteristieken die de soefi ontwikkelt op zijn pad naar perfectie. Het zijn geen principes die de soefi verplicht is om te volgen, maar het zijn bepaalde favoriete eigenschappen van de soefi (gekoppeld aan de vijf Elementen), die zijn leven met zichzelf en de ander eenvoudiger maken.²

Oh Ether, Essence of All, we passively offer our Homage to Thee. Het eerste kenmerk is het goddelijke in de mens te herkennen, dat zich in de loop van de tijd zo ontwikkelt dat hij het goddelijke in allen herkent, wijs of dwaas, heilige of zondaar. In alle levensvormen ziet hij God en daardoor heeft hij tegenover iedereen die houding die een minnaar van God, een aanbidder van God heeft tegenover God. Daarom klaagt de soefi niet meer, heeft geen wrok jegens iemand, moppert nergens over: “Die persoon heeft me beledigd”, “slecht behandeld”, “oneerlijk gehandeld” of “onvriendelijk gehandeld.” Hij heeft geen enkele klacht, want een klacht komt van iemand die meestal aan zichzelf denkt. Diegene is geneigd op elk moment zelfmedelijden te hebben, terwijl zelfmedelijden de ergste armoede is.

Oh All Pervading Air, we gladly offer our Homage to Thee. Degene die gevoelig is voor alle dingen die van de mensen om hem heen komen, zal duizend klachten hebben, ongeacht zijn positie in het leven. In een paleis of in een huisje, of hij nu arm is of rijk, hij is altijd vol klachten. Niets is goed genoeg voor hem, niets is rechtvaardig alleen hijzelf, iedereen is wreed tegen hem; voor die arme persoon is het leven dood. Als deze persoon aan zijn gezondheid denkt, dan heeft hij veel klachten over verschillende pijnen en onaangename dingen die hij voelt en als hij aan zijn vrienden en vijanden denkt, dan heeft hij veel dingen over hen te zeggen. De soefi vindt daarom de enige weg uit onze nood van het leven, het leven dat altijd faalt om iemands ideaal waar te maken. Hij stijgt erboven uit en neemt alle dingen zoals ze komen, geduldig. Hij vindt het niet erg hoe hij wordt behandeld. Zijn principe is om zijn best te doen. Daarin vindt hij zijn voldoening.

Oh All Consuming Fire, we wholeheartedly offer our Homage to Thee. In plaats van erop te vertrouwen dat een andere persoon aardig voor hem is, denkt de soefi dat als hij vriendelijk is voor een andere persoon, dat voldoende is. Op lange termijn zal elke wijze man door het leven in dit principe de oplossing van geluk vinden. Want we kunnen niet de wereld veranderen, maar we kunnen wel onszelf veranderen. Als we onszelf zouden maken zoals we willen dat anderen voor ons zijn, zou dat geen kleine prestatie in het leven zijn.  

Oh All Consuming Fire, we wholeheartedly offer our Homage to Thee. In plaats van erop te vertrouwen dat een andere persoon aardig voor hem is, denkt de soefi dat als hij vriendelijk is voor een andere persoon, dat voldoende is. Op lange termijn zal elke wijze man door het leven in dit principe de oplossing van geluk vinden. Want we kunnen niet de wereld veranderen, maar we kunnen wel onszelf veranderen. Als we onszelf zouden maken zoals we willen dat anderen voor ons zijn, zou dat geen kleine prestatie in het leven zijn.  

Oh All Purifying Water, we willingly offer our Homage to Thee. Het vierde kenmerk van de soefi is om aan alle verplichtingen te voldoen die hij verwacht wordt te doen door al diegenen met wie hij in het leven in contact komt, om hun verlangens naar beste vermogen, gewillig en geduldig te beantwoorden.

Oh All Productive Mother Earth, we humbly offer our Homage to Thee. Het vijfde kenmerk van de soefi is om vergeving te oefenen, waardoor de Goddelijke Geest in zijn hart wordt weerspiegeld. Vergeving kan op verschillende manieren worden beoefend, zoals door tolerantie, vergeten en door de vingers zien. Vergeving werkt in verschillende vormen.

De soefi beweert niet deze vijf kenmerken te hebben, maar probeert deze principes in praktijk te brengen, waardoor hij het leven met minder moeite en met meer gemak kan betreden. 

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

 Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en alvast hele fijne Kerstdagen en een goede Jaarwisseling,
Daulat Rosdorff

¹http://whc.unesco.org/en/list/243/; ² https://sufiuniversalfraternalinstitute.live/the-sufi-path/

 

5 november 2019

Het liefde-element

In deze maandbrief staan het Liefde-Element en Respect centraal. "Soefisme is de religie van het hart, de religie waarin één ding het belangrijkste is en dat is: God zoeken in het hart van de mens. Er zijn drie manieren om God te zoeken in het menselijk hart.

De eerste manier is om het goddelijke in ieder persoon te herkennen en ervoor te zorgen dat we niemand kwetsen met wie we in aanraking komen, niet in ons denken, spreken en handelen. De menselijke persoonlijkheid is heel teer. Hoe levendiger het hart, hoe gevoeliger het is. Maar dat wat gevoeligheid veroorzaakt, is het Liefde-Element in het hart, en liefde is God. De persoon van wie het hart niet gevoelig is, is zonder gevoel; zijn hart leeft niet, het is dood. In dat geval is de Goddelijke Geest in zijn hart begraven. Iemand die altijd bezig is met zijn eigen gevoelens is zo in zichzelf verdiept, dat hij geen tijd heeft om aan een ander te denken. Zijn hele aandacht is in beslag genomen door zijn eigen gevoelens. Hij heeft medelijden met zichzelf: hij maakt zich zorgen over zijn eigen pijn en staat nooit open voor medeleven met anderen. Hij die aandacht schenkt aan het gevoel van een ander met wie hij in contact komt, brengt de eerste essentiële moraal van het soefisme in de praktijk. De andere manier om deze religie te beoefenen is om te denken aan de gevoelens van iemand die op dat moment niet aanwezig is. Men voelt voor een persoon die tegenwoordig is, maar men verzuimt vaak te voelen voor iemand die uit onze gezichtskring is. Men spreekt goed over iemand als die persoon er zelf bij is, maar het is beter als men goed spreekt over iemand wanneer diegene afwezig is. Men sympathiseert met de problemen van iemand die op het moment bij ons is, maar het is een grotere verdienste om te sympathiseren met iemand die ver weg is. De derde manier om het Soefi-beginsel te realiseren is om in het eigen gevoel het gevoel van God te herkennen; om in iedere impuls van liefde die in ons hart opwelt Gods leiding te zien; te realiseren dat liefde een goddelijke vonk in ons hart is en om die vonk aan te blazen totdat een vlam mag oplaaien die het pad van ons leven verlicht.”¹

We zien dus hoe belangrijk de gedachte is. “Een gedachte verbonden met aards gewin is van het Aarde-Element; een gedachte aan liefde en genegenheid vertegenwoordigt het Water-Element, het verspreidt sympathie; een gedachte aan wraak en vernietiging, pijn en schade staat voor Vuur; een gedachte van enthousiasme, moed, hoop en ambitie vertegenwoordigt Lucht; een gedachte aan teruggetrokkenheid, eenzaamheid, stilte en vrede vertegenwoordigt Ether. Dit zijn de overheersende kenmerken van het denken in verband met de vijf Elementen. Er is geen Element superieur ten opzichte van het andere Element. De superioriteit van een gedachte is volgens de visie van het denkvermogen (de ‘mind’). De zienswijze bepaalt of de gedachte superieur of inferieur is. Het gaat om het motief erachter.”²

“Het water dat de roos voedt, is het Liefde-Element. Als dat Element afwezig is in iemands leven zal hij, hoe groot ook zijn intellectuele kennis en zijn verlangen om naar waarheid te zoeken, nog steeds achterblijven. Helaas lijkt dit Element vaak te ontbreken in het culturele leven. Een geleerde zal zeggen dat het geen plaats heeft in de wereld van de rede en daarom scheidt hij het uiterlijke leren van het religieuze ideaal dat de Liefde van God wordt genoemd.”³ “Door het Liefde-Element in zichzelf te openen, opent men het goddelijke Element in zichzelf; en wanneer de fontein van liefde in het hart begint op te stijgen, dan zal goddelijke realisatie oprijzen als een fontein. De grote heiligen, die liefde hadden voor zelfs de kleinste wezens, kwamen tot goddelijke realisatie zonder grote studie of meditatie. Hun liefde leerde het hen.”⁴ Met liefde kun je respect voor iedereen tonen in voelen, denken en doen.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

¹ Khan, H.I., Vol. 9, The Unity of Religious Ideals, First Indian Edition, 1990, p. 19; ² Khan, H.I., Vol. 2, Cosmic Language, 7. Thought and Imagination, First Indian Edition, 1988, p. 226; ³ Khan, H.I., Vol. 8, Sufi Teachings, The Unfoldment of the Soul, First Indian Edition, 1990, p. 296; ⁴ Khan, H.I., Vol. 8, Sufi Teachings, Love, First Indian Edition, 1990, p. 259 

 

5 oktober 2019

Aantrekkingskracht en hartkwaliteit.

Dagelijkse interacties kunnen leiden tot negatieve emoties en stress. Dit kan je oplossen met kennis over de invloed van het ene Element op het andere Element. Onze opdracht is om ons steeds weer aan te passen en in te zien dat wij door ervaringen denken en voelen vanuit bepaalde patronen en indrukken.

“Wat we ook doen, het komt bij ons terug. Komt het niet van de ene kant, dan kan het van een andere kant komen. Hoe komt dit? Stel, dat we heel onaangenaam spreken tegen iemand die lager in rang is, hiërarchisch onder ons staat, we beledigen hem, we kwetsen zijn gevoelens. Wij denken: ‘Ik ben veilig; hij kan mij toch niets doen.’ Maar onbewust is onze geest onder de indruk van onze eigen belediging en onvriendelijkheid. Die indruk nemen wij met ons mee; we nemen het mee naar iedereen die we ontmoeten. Het roept een neiging tot beledigen op, de onvriendelijkheid van ieder waarmee we in contact komen. Een bepaald Element trekt hetzelfde Element aan, onze kille houding trekt onvriendelijkheid aan. We kunnen mensen ontmoeten die ons niet kunnen beledigen: hun situatie maakt het hen onmogelijk. Maar wanneer we iemand ontmoeten die dat wel kan, bijvoorbeeld onze meerdere, dan kan hij ons beledigen. Hij kan onze gevoelens kwetsen. Als we tegen iemand vriendelijk zijn, komen wij zelf onder de indruk van die vriendelijkheid en deze indruk trekt vriendelijkheid aan van al degenen die wij tegenkomen. Iemand met een hard karakter zal aardiger zijn tegen ons vanwege deze indruk van vriendelijkheid en wanneer we iemand ontmoeten die vriendelijk is, zal zijn vriendelijkheid tegenover ons duizend maal groter zijn.”¹ Hierbij ontstaat de vraag hoe belangrijk onze hartkwaliteit is.

“Het hart is als een globe (een bolvormig object) die het licht van de ziel bedekt. De verschillende emoties van het hart zijn de verschillende kleuren van deze bol. Elke emotie wordt geproduceerd door een bepaald Element. Terwijl zij het leven door het hart ervaart, denkt de ziel op dat moment: ik ben verdrietig, blij, bang of humoristisch. In feite is het een tijdelijke ervaring. Wanneer de invloed van een bepaald Element is veranderd, is de emotie verdwenen en is de ziel net zo zuiver als voorheen. Niets raakt het aan. De ziel is van nature puur en zij blijft altijd puur. Als tien mensen op hun beurt in een bepaalde spiegel kijken, weerspiegelt deze spiegel ieders gezicht en is deze erna duidelijk genoeg om elke andere reflectie op te nemen. Uiteindelijk is de spiegel net zo helder als voorheen; geen enkel gezicht dat er ooit in is weerspiegeld, heeft er een indruk op achtergelaten.”² Het is God die met onze ogen ziet, die met onze oren hoort. Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God.

Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 26 oktober 2019, 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil en op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden (inclusief helpen opruimen). Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.
Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

 

5 september 2019

Het doel van alle alchemistische inspanningen was de zoektocht naar de steen der wijzen.¹ Van deze legendarische substantie, waaraan aardse en bovenaardse krachten werden toegedicht, namen de mensen van oudsher aan dat het m.n. de zichtbaar in de natuur werkende krachten zou bezitten. Met het vinden van de steen der wijzen hoopten de alchemisten de natuurkrachten voor zichzelf bruikbaar te kunnen maken om onedele metalen te veranderen in goud, maar vooral ook om nieuwe kennis over de wereld te verwerven. En niet in de laatste plaats zou de steen der wijzen het universele geneesmiddel zijn, dat de mensheid zou kunnen verlossen van ziekte en dood. Alle resultaten van de experimenten werden geïnterpreteerd vanuit de mystiek en mythologie, dat wil zeggen met een beroep op het bovennatuurlijke: want de natuur was het werk van God. De alchemisten beschouwden aarde en gesteente als de prima materia, waaruit alles ontstaat. De aarde was vruchtbaar voor het voortbrengen van planten, voor de geboorte van schepsels: voor alle stoffen die men in en op haar vindt. Dus ook voor het ontstaan van de elementen zwavel en kwikzilver, waaruit de alchemisten geloofden dat ze de steen der wijzen zouden kunnen maken. De alchemisten namen aan dat men de steen der wijzen kon maken door de chemische verbinding van de zwavel met het kwikzilver. Ze beschouwden deze chemische reactie als een mystieke coitus. De zwavel is het mannelijke principe in de vorm van een koning, die tegelijk de zon symboliseert ofwel de vader van de steen der wijzen. Het kwikzilver is het vrouwelijke principe voorgesteld als koningin die tegelijk het zinnebeeld is voor de maan oftewel de moeder van de steen der wijzen. Het ging als het ware om een ‘chemisch huwelijk’, waarbij het voorbrengen van een ‘nieuwe zoon’ de steen der wijzen was. De steen der wijzen was in de belevingswereld van de alchemisten een transcendentaal, geestelijk wezen, dat de krachten die werkzaam zijn in de natuur, in zich verenigde. Hij werd symbolisch afgebeeld als hermafrodiet: want als bovenaards geestelijk wezen had de steen der wijzen geen geslacht. Hij was mannelijk en vrouwelijk tegelijk. De hermafrodiet werd afgebeeld met een koningskroon, die staat voor de uitzonderlijkheid en met vleugels, die transcendentie symboliseren. Slangen symboliseren de door de alchemisten gezochte krachten van de natuur. De draak is het zinnebeeld voor de prima materia. Zijn drie koppen staan voor de drie stoffen kwikzilver, zwavel en zout, die in een proces van ontbinding uit de aarde werden geboren. Uit het kwikzilver en zwavel moest de steen der wijzen worden bereid. Alchemisten probeerden hiermee onedel metaal om te zetten in goud. In tegenstelling tot de assistent van de alchemist neemt de alchemist ofwel de ingewijde, de wijze filosoof niet altijd rechtstreeks deel aan de magische handeling. Hij begeleidt deze slechts verzonken in meditatie, in de hoop om op deze manier nieuwe inzichten over de natuur en het wezen van deze wereld te verkrijgen, maar ook in de hoop dat zich door de spirituele kracht van zijn gedachten, die vergelijkbaar waren met een gebed, de transmutatie tot goud zou mogen voltrekken. Het onedele metaal dat in goud moet worden veranderd, is allegorisch voorgesteld in de vorm van een kogel die met een rode tinctuur² wordt natgemaakt. De kogel staat symbool staat voor de zon. De zon echter symboliseert het goud, waarmee zij één en hetzelfde alchemistische teken delen. Naast het maken van goud, zou de rode tinctuur, een universeel genezende kracht bezitten, net zoals het bloed van Medusa, een monster uit de Griekse mythologie, dat het hoofd met slangen tooide. Alle wijzen hebben in een of andere vorm een methode gegeven waarmee het individu dat geluk kan vinden waarnaar de ziel zoekt. Wijzen en mystici hebben dit proces alchemie genoemd. De verhalen van ‘Duizend en Eén Nacht’, die mystieke ideeën symboliseren, zijn vol van het geloof dat er een steen der wijzen is die metalen door een chemisch proces in goud zal veranderen. Ongetwijfeld heeft dit symbolische idee de mensen zowel in het Oosten als in het Westen misleidt; velen hebben gedacht dat er een proces bestaat waardoor goud kan worden geproduceerd. Maar dit is niet het idee van de wijzen; de jacht naar goud is voor hen die nog maar kinderen zijn. Voor degenen die zich bewust zijn van de werkelijkheid, staat goud voor licht of spirituele inspiratie. Goud vertegenwoordigt de kleur van licht en daarom heeft een onbewust verlangen naar dat licht de mens ertoe gebracht goud te zoeken. De ware verklaring van het alchemistisch proces is dat het kwikzilver de aard voorstelt van de immer rusteloze geest. Wanneer men door beoefening van concentratie de geest, het denkvermogen, heeft leren bedwingen, heeft men de eerste stap gezet op de weg van de vervulling van een heilige taak: het omzetten van het hart in een hart van goud, een hart dat tot uitdrukking brengt wat God zou willen uitdrukken. Dan ziet hij God in zijn medemens, want de steen der wijzen is het hart van een goddelijk mens: wat hij aanraakt verandert in goud. Degene die het proces van alchemie kent, kan er gebruik van maken: hij kan van iemand een mens van ‘vlees’ of van ‘goud’ maken. Er is niets wat niet in de mens is.³

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl.
De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 26 oktober 2019, 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil en op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden (inclusief helpen opruimen). Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

¹ Zoals beoefend aan de eerste Westfaalse universiteit, die graaf Arnold II van Bentheim in 1588 oprichtte te Burgsteinfurt; ² Kwik(II)sulfide, vroeger bekend als mercurisulfide, is een chemische verbinding van de elementen kwik en zwavel. Het heeft een felrode kleur (vermiljoen); ³ Khan, H.I.K., De alchemie van het geluk, Volume 6, 1979, pag. 8 en 10-12 en Unity of Religious Ideals, Vol. IX, p. 118 (Indian version).