header

Elementen Ritueel

5 november 2019

Het liefde-element

In deze maandbrief staan het Liefde-Element en Respect centraal. "Soefisme is de religie van het hart, de religie waarin één ding het belangrijkste is en dat is: God zoeken in het hart van de mens. Er zijn drie manieren om God te zoeken in het menselijk hart.

De eerste manier is om het goddelijke in ieder persoon te herkennen en ervoor te zorgen dat we niemand kwetsen met wie we in aanraking komen, niet in ons denken, spreken en handelen. De menselijke persoonlijkheid is heel teer. Hoe levendiger het hart, hoe gevoeliger het is. Maar dat wat gevoeligheid veroorzaakt, is het Liefde-Element in het hart, en liefde is God. De persoon van wie het hart niet gevoelig is, is zonder gevoel; zijn hart leeft niet, het is dood. In dat geval is de Goddelijke Geest in zijn hart begraven. Iemand die altijd bezig is met zijn eigen gevoelens is zo in zichzelf verdiept, dat hij geen tijd heeft om aan een ander te denken. Zijn hele aandacht is in beslag genomen door zijn eigen gevoelens. Hij heeft medelijden met zichzelf: hij maakt zich zorgen over zijn eigen pijn en staat nooit open voor medeleven met anderen. Hij die aandacht schenkt aan het gevoel van een ander met wie hij in contact komt, brengt de eerste essentiële moraal van het soefisme in de praktijk. De andere manier om deze religie te beoefenen is om te denken aan de gevoelens van iemand die op dat moment niet aanwezig is. Men voelt voor een persoon die tegenwoordig is, maar men verzuimt vaak te voelen voor iemand die uit onze gezichtskring is. Men spreekt goed over iemand als die persoon er zelf bij is, maar het is beter als men goed spreekt over iemand wanneer diegene afwezig is. Men sympathiseert met de problemen van iemand die op het moment bij ons is, maar het is een grotere verdienste om te sympathiseren met iemand die ver weg is. De derde manier om het Soefi-beginsel te realiseren is om in het eigen gevoel het gevoel van God te herkennen; om in iedere impuls van liefde die in ons hart opwelt Gods leiding te zien; te realiseren dat liefde een goddelijke vonk in ons hart is en om die vonk aan te blazen totdat een vlam mag oplaaien die het pad van ons leven verlicht.”¹

We zien dus hoe belangrijk de gedachte is. “Een gedachte verbonden met aards gewin is van het Aarde-Element; een gedachte aan liefde en genegenheid vertegenwoordigt het Water-Element, het verspreidt sympathie; een gedachte aan wraak en vernietiging, pijn en schade staat voor Vuur; een gedachte van enthousiasme, moed, hoop en ambitie vertegenwoordigt Lucht; een gedachte aan teruggetrokkenheid, eenzaamheid, stilte en vrede vertegenwoordigt Ether. Dit zijn de overheersende kenmerken van het denken in verband met de vijf Elementen. Er is geen Element superieur ten opzichte van het andere Element. De superioriteit van een gedachte is volgens de visie van het denkvermogen (de ‘mind’). De zienswijze bepaalt of de gedachte superieur of inferieur is. Het gaat om het motief erachter.”²

“Het water dat de roos voedt, is het Liefde-Element. Als dat Element afwezig is in iemands leven zal hij, hoe groot ook zijn intellectuele kennis en zijn verlangen om naar waarheid te zoeken, nog steeds achterblijven. Helaas lijkt dit Element vaak te ontbreken in het culturele leven. Een geleerde zal zeggen dat het geen plaats heeft in de wereld van de rede en daarom scheidt hij het uiterlijke leren van het religieuze ideaal dat de Liefde van God wordt genoemd.”³ “Door het Liefde-Element in zichzelf te openen, opent men het goddelijke Element in zichzelf; en wanneer de fontein van liefde in het hart begint op te stijgen, dan zal goddelijke realisatie oprijzen als een fontein. De grote heiligen, die liefde hadden voor zelfs de kleinste wezens, kwamen tot goddelijke realisatie zonder grote studie of meditatie. Hun liefde leerde het hen.”⁴ Met liefde kun je respect voor iedereen tonen in voelen, denken en doen.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

¹ Khan, H.I., Vol. 9, The Unity of Religious Ideals, First Indian Edition, 1990, p. 19; ² Khan, H.I., Vol. 2, Cosmic Language, 7. Thought and Imagination, First Indian Edition, 1988, p. 226; ³ Khan, H.I., Vol. 8, Sufi Teachings, The Unfoldment of the Soul, First Indian Edition, 1990, p. 296; ⁴ Khan, H.I., Vol. 8, Sufi Teachings, Love, First Indian Edition, 1990, p. 259 

 

5 oktober 2019

Aantrekkingskracht en hartkwaliteit.

Dagelijkse interacties kunnen leiden tot negatieve emoties en stress. Dit kan je oplossen met kennis over de invloed van het ene Element op het andere Element. Onze opdracht is om ons steeds weer aan te passen en in te zien dat wij door ervaringen denken en voelen vanuit bepaalde patronen en indrukken.

“Wat we ook doen, het komt bij ons terug. Komt het niet van de ene kant, dan kan het van een andere kant komen. Hoe komt dit? Stel, dat we heel onaangenaam spreken tegen iemand die lager in rang is, hiërarchisch onder ons staat, we beledigen hem, we kwetsen zijn gevoelens. Wij denken: ‘Ik ben veilig; hij kan mij toch niets doen.’ Maar onbewust is onze geest onder de indruk van onze eigen belediging en onvriendelijkheid. Die indruk nemen wij met ons mee; we nemen het mee naar iedereen die we ontmoeten. Het roept een neiging tot beledigen op, de onvriendelijkheid van ieder waarmee we in contact komen. Een bepaald Element trekt hetzelfde Element aan, onze kille houding trekt onvriendelijkheid aan. We kunnen mensen ontmoeten die ons niet kunnen beledigen: hun situatie maakt het hen onmogelijk. Maar wanneer we iemand ontmoeten die dat wel kan, bijvoorbeeld onze meerdere, dan kan hij ons beledigen. Hij kan onze gevoelens kwetsen. Als we tegen iemand vriendelijk zijn, komen wij zelf onder de indruk van die vriendelijkheid en deze indruk trekt vriendelijkheid aan van al degenen die wij tegenkomen. Iemand met een hard karakter zal aardiger zijn tegen ons vanwege deze indruk van vriendelijkheid en wanneer we iemand ontmoeten die vriendelijk is, zal zijn vriendelijkheid tegenover ons duizend maal groter zijn.”¹ Hierbij ontstaat de vraag hoe belangrijk onze hartkwaliteit is.

“Het hart is als een globe (een bolvormig object) die het licht van de ziel bedekt. De verschillende emoties van het hart zijn de verschillende kleuren van deze bol. Elke emotie wordt geproduceerd door een bepaald Element. Terwijl zij het leven door het hart ervaart, denkt de ziel op dat moment: ik ben verdrietig, blij, bang of humoristisch. In feite is het een tijdelijke ervaring. Wanneer de invloed van een bepaald Element is veranderd, is de emotie verdwenen en is de ziel net zo zuiver als voorheen. Niets raakt het aan. De ziel is van nature puur en zij blijft altijd puur. Als tien mensen op hun beurt in een bepaalde spiegel kijken, weerspiegelt deze spiegel ieders gezicht en is deze erna duidelijk genoeg om elke andere reflectie op te nemen. Uiteindelijk is de spiegel net zo helder als voorheen; geen enkel gezicht dat er ooit in is weerspiegeld, heeft er een indruk op achtergelaten.”² Het is God die met onze ogen ziet, die met onze oren hoort. Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God.

Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 26 oktober 2019, 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil en op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden (inclusief helpen opruimen). Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.
Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

 

5 september 2019

Het doel van alle alchemistische inspanningen was de zoektocht naar de steen der wijzen.¹ Van deze legendarische substantie, waaraan aardse en bovenaardse krachten werden toegedicht, namen de mensen van oudsher aan dat het m.n. de zichtbaar in de natuur werkende krachten zou bezitten. Met het vinden van de steen der wijzen hoopten de alchemisten de natuurkrachten voor zichzelf bruikbaar te kunnen maken om onedele metalen te veranderen in goud, maar vooral ook om nieuwe kennis over de wereld te verwerven. En niet in de laatste plaats zou de steen der wijzen het universele geneesmiddel zijn, dat de mensheid zou kunnen verlossen van ziekte en dood. Alle resultaten van de experimenten werden geïnterpreteerd vanuit de mystiek en mythologie, dat wil zeggen met een beroep op het bovennatuurlijke: want de natuur was het werk van God. De alchemisten beschouwden aarde en gesteente als de prima materia, waaruit alles ontstaat. De aarde was vruchtbaar voor het voortbrengen van planten, voor de geboorte van schepsels: voor alle stoffen die men in en op haar vindt. Dus ook voor het ontstaan van de elementen zwavel en kwikzilver, waaruit de alchemisten geloofden dat ze de steen der wijzen zouden kunnen maken. De alchemisten namen aan dat men de steen der wijzen kon maken door de chemische verbinding van de zwavel met het kwikzilver. Ze beschouwden deze chemische reactie als een mystieke coitus. De zwavel is het mannelijke principe in de vorm van een koning, die tegelijk de zon symboliseert ofwel de vader van de steen der wijzen. Het kwikzilver is het vrouwelijke principe voorgesteld als koningin die tegelijk het zinnebeeld is voor de maan oftewel de moeder van de steen der wijzen. Het ging als het ware om een ‘chemisch huwelijk’, waarbij het voorbrengen van een ‘nieuwe zoon’ de steen der wijzen was. De steen der wijzen was in de belevingswereld van de alchemisten een transcendentaal, geestelijk wezen, dat de krachten die werkzaam zijn in de natuur, in zich verenigde. Hij werd symbolisch afgebeeld als hermafrodiet: want als bovenaards geestelijk wezen had de steen der wijzen geen geslacht. Hij was mannelijk en vrouwelijk tegelijk. De hermafrodiet werd afgebeeld met een koningskroon, die staat voor de uitzonderlijkheid en met vleugels, die transcendentie symboliseren. Slangen symboliseren de door de alchemisten gezochte krachten van de natuur. De draak is het zinnebeeld voor de prima materia. Zijn drie koppen staan voor de drie stoffen kwikzilver, zwavel en zout, die in een proces van ontbinding uit de aarde werden geboren. Uit het kwikzilver en zwavel moest de steen der wijzen worden bereid. Alchemisten probeerden hiermee onedel metaal om te zetten in goud. In tegenstelling tot de assistent van de alchemist neemt de alchemist ofwel de ingewijde, de wijze filosoof niet altijd rechtstreeks deel aan de magische handeling. Hij begeleidt deze slechts verzonken in meditatie, in de hoop om op deze manier nieuwe inzichten over de natuur en het wezen van deze wereld te verkrijgen, maar ook in de hoop dat zich door de spirituele kracht van zijn gedachten, die vergelijkbaar waren met een gebed, de transmutatie tot goud zou mogen voltrekken. Het onedele metaal dat in goud moet worden veranderd, is allegorisch voorgesteld in de vorm van een kogel die met een rode tinctuur² wordt natgemaakt. De kogel staat symbool staat voor de zon. De zon echter symboliseert het goud, waarmee zij één en hetzelfde alchemistische teken delen. Naast het maken van goud, zou de rode tinctuur, een universeel genezende kracht bezitten, net zoals het bloed van Medusa, een monster uit de Griekse mythologie, dat het hoofd met slangen tooide. Alle wijzen hebben in een of andere vorm een methode gegeven waarmee het individu dat geluk kan vinden waarnaar de ziel zoekt. Wijzen en mystici hebben dit proces alchemie genoemd. De verhalen van ‘Duizend en Eén Nacht’, die mystieke ideeën symboliseren, zijn vol van het geloof dat er een steen der wijzen is die metalen door een chemisch proces in goud zal veranderen. Ongetwijfeld heeft dit symbolische idee de mensen zowel in het Oosten als in het Westen misleidt; velen hebben gedacht dat er een proces bestaat waardoor goud kan worden geproduceerd. Maar dit is niet het idee van de wijzen; de jacht naar goud is voor hen die nog maar kinderen zijn. Voor degenen die zich bewust zijn van de werkelijkheid, staat goud voor licht of spirituele inspiratie. Goud vertegenwoordigt de kleur van licht en daarom heeft een onbewust verlangen naar dat licht de mens ertoe gebracht goud te zoeken. De ware verklaring van het alchemistisch proces is dat het kwikzilver de aard voorstelt van de immer rusteloze geest. Wanneer men door beoefening van concentratie de geest, het denkvermogen, heeft leren bedwingen, heeft men de eerste stap gezet op de weg van de vervulling van een heilige taak: het omzetten van het hart in een hart van goud, een hart dat tot uitdrukking brengt wat God zou willen uitdrukken. Dan ziet hij God in zijn medemens, want de steen der wijzen is het hart van een goddelijk mens: wat hij aanraakt verandert in goud. Degene die het proces van alchemie kent, kan er gebruik van maken: hij kan van iemand een mens van ‘vlees’ of van ‘goud’ maken. Er is niets wat niet in de mens is.³

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl.
De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 26 oktober 2019, 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil en op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden (inclusief helpen opruimen). Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

¹ Zoals beoefend aan de eerste Westfaalse universiteit, die graaf Arnold II van Bentheim in 1588 oprichtte te Burgsteinfurt; ² Kwik(II)sulfide, vroeger bekend als mercurisulfide, is een chemische verbinding van de elementen kwik en zwavel. Het heeft een felrode kleur (vermiljoen); ³ Khan, H.I.K., De alchemie van het geluk, Volume 6, 1979, pag. 8 en 10-12 en Unity of Religious Ideals, Vol. IX, p. 118 (Indian version).

 

5 juli 2019

Oorlog en vrede, dat vind je niet alleen terug op wereldniveau, maar ook op individueel niveau tussen twee mensen of in jezelf. Eén van de verlangens van de mens is vrede. “Om vrede te vinden ontvlucht men zijn omgeving, welke als hinderlijk wordt ondervonden; wil men weg van de mensen; wil men ergens kalm gaan zitten en rust hebben. Maar hij die niet klaar is voor die vrede zou hem zelfs niet vinden, indien hij naar de grotten van de Himalaya ging, ver weg van de bewoonde wereld. Het is geen rust, gemak of eenzaamheid die deze neiging van de mens tot vrede kunnen brengen. Het is een kunst die geleerd moet worden, waardoor men vrede leert ervaren. Waarom moet men deze door oefening, meditatie en contemplatie leren, terwijl het een natuurlijk iets is voor de ziel om vrede te ervaren? Dit is omdat het leven niet natuurlijk is. Alle dieren en vogels kennen vrede, maar niet de mensen, want die berooft zichzelf van zijn vrede. Hij heeft dit leven zo kunstmatig gemaakt, dat hij zich niet eens kan voorstellen hoever verwijderd het is van wat een normaal, natuurlijk leven zou zijn. Daarom moeten wij de kunst leren om vrede in ons binnenste te ontdekken.

Wij zullen geen vrede krijgen door de uiterlijke omstandigheden te verbeteren. De mens heeft altijd naar vrede verlangd en toch oorlogen veroorzaakt. Hij zoekt naar vrede, maar waar komt dan de oorlog vandaan? Oorlog komt omdat de betekenis van vrede niet volledig is begrepen. De mens leeft in een voortdurende heksenketel, in een rusteloze toestand en om vrede te vinden zoekt hij oorlog. Dit zal doorgaan tot elk individu eerst begint te zoeken naar vrede in zichzelf.

Wat is vrede? Vrede is een natuurlijke toestand van de ziel. De ziel, die haar natuurlijke toestand is kwijtgeraakt, wordt rusteloos. De normale toestand van de geest is rust, maar toch is de geest allesbehalve rustig; de ziel ervaart alles behalve vrede. Velen schijnen sterk en enthousiast te zoeken naar kennis, hebben een drang tot het begrijpen van het leven en de waarheid. Een groot aantal zoekt naar de beste manier om de nodige kracht voor het leven te verwerven, maar slechts een klein aantal zoekt naar een weg die henzelf en anderen vrede kan schenken. Maar beide groepen ontberen in hun streven dat evenwicht dat alleen gevonden kan worden door de kennis van oorlog en vrede beide. Wat nodig is, is een studie van het leven in het algemeen. Men moet goed begrijpen dat de strijd met onszelf vrede betekent en de strijd met een ander oorlog. Als men eenmaal met zichzelf heeft geworsteld, wat het moeilijkste is, worden de andere soorten strijd gemakkelijk. Deze worsteling met zichzelf levert het meeste profijt op. Wat is de aard van de strijd met zichzelf? Deze heeft drie aspecten: 1. gedachten, woorden en handelingen afstemmen op ons eigen ideaal, 2. aanpassing aan anderen en 3. anderen plaats geven in ons leven en hart.”¹

Dit evenwicht tussen oorlog en vrede vinden wij ook als wij kijken naar de Elementen. Sommige combinaties van Elementen brengen een negatieve en andere brengen een positieve invloed. Volgens Devendra Vora beheerst het Aarde Element - het Water, Water - het Vuur en Vuur - de Lucht, Lucht - het Ether en Ether het Aarde Element. Alle Elementen tezamen houden elkaar in evenwicht, in balans (de controle cirkel). Vora geeft verder aan dat het Vuur Element - de Aarde, Aarde - de Lucht , Lucht - het Water, Water - het Ether en Ether het Vuur Element helpt (de productieve cirkel).²

Dit zien wij terug in het Soefi Elementen Ritueel bij de Binnenkomst van de Elementen. Bij de Mannen komen uit het Element Ether: Lucht, Vuur, Water en tot slot het Element Aarde voort, de schepping is voltooid. Vervolgens keren bij de Vrouwen de Elementen in omgekeerde volgorde weer terug: van Aarde naar Ether. Alles wordt opgenomen in het Goddelijk Licht.

Hazrat Inayat Khan legt uit dat bepaalde combinaties van de Elementen verschillende uitwerkingen hebben door hun trillingen. Zo heeft het geluid van Aarde en Water een tere, delicate invloed, leiden geluiden van Aarde en Vuur samen tot hardheid, die van Aarde en Lucht tot sterkte en macht, zijn de geluiden van Water en Vuur levendig en bezielend, is het geluid van Water en Ether verzachtend en troostend, veroorzaken de tonen van Vuur en Lucht schrik en vrees, zijn de tonen van Vuur en Ether brekend en bevrijdend en leiden het geluid van Lucht en Ether tot kalmte en vrede.³ In het Elementen Ritueel staan alle Elementen in een cirkel rondom het Godslicht. Worden de Elementen doorstraalt met het Goddelijk Licht, dan verspreiden zij hogere eigenschappen. Dan is er transformatie van droefheid in aanvaarding (Ether), van humor in vreugde (Lucht), boosheid in moed (Vuur), affectie in welwillendheid (Water) en van vrees in voorzichtigheid (Aarde). Met Licht leidt Vuur en Lucht tot de emotie moed, zonder - tot boosheid. Zonder Licht leidt Lucht en Ether tot de emotie angst. De combinatie van Ether, Vuur en Aarde leidt tot ‘onverschilligheid’ (of zelfbeheersing).⁴

Het is belangrijk om ons constant bewust te zijn van het Goddelijk Licht dat door de Elementen moet stromen. Elementen waaruit wij zelf zijn gevormd. Dan komt smart tot vruchtbaarheid (Aarde), zelfmedelijden tot aanpassing (Water), passie tot liefde (Vuur), welbespraaktheid tot wellevendheid (Lucht) en genoegen tot blijdschap (Ether). Dan kunnen wij in vrede en harmonie met onszelf en de ander leven.⁵

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 26 oktober 2019 van 14.00 (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten en een goede zomer, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., De alchemie van het geluk, Het doel van het leven; De zin van het l even (1); Het leven, een voortdurende strijd (1) en Levensstrijd (1), derde druk, Servire Katwijk, 1979;

² Vora, Devendra, Health in your hands, Acupressure/Reflexology and other natural therapies, 1999;

³ Khan, H.I., De mystiek van het geluid, het geluidloze leven, pag. 9 – 12;

⁴ Vol. 5, Metaphysics, The Experience of the Soul Through the Different Planes of Existence, 1. Our Physical Constitution, The Source Of Emotions;

⁵ Vol. 5, Metaphysics, The Experience of the Soul Through the Different Planes of Existence, 2. The Experience of the Soul, The Experience of the Soul Through the Heart.