header

Pagina overzicht

 

 

Verlangen naar vervulling

 

Ieder ogenblik komt de oproep tot liefhebben tot ons,
de oproep van de liefde.
Wil je met ons meekomen?
Dit is niet de tijd om thuis te blijven.
Ga naar buiten en geef je over aan de tuin…
Roemi

 

O Liefde, o zuivere, diepe Liefde, kom hier, kom nu.
Wees alles, werelden lossen op in jouw zuivere straling.
Door jou branden breekbare levens helderder dan koude sterren.
Maak mij tot jouw dienaar, jouw adem, jouw essentie
.
Roemi

 

De Soefi dichters roepen ons op om, ongeacht hoe we tot nu toe ons leven hebben geleefd, het verleden te laten voor wat het is en te kiezen voor een nieuw leven:

Kom, kom, wie je ook bent,
zwerver, aanbidder, minnaar van verre,
wat doet het ertoe?
Wij zijn geen karavaan van de wanhoop.
Kom, kom, ook al heb je je beloften verbroken,
we honderd maal,
kom, kom opnieuw, kom.
Roemi

 

De mens die eenmaal ontwaakt is uit zijn sluimer, begint intens te verlangen naar een staat van eenheid en een gevoel van verbondenheid. In dit stadium zal hij langzaam maar zeker God in alles gaan zien: in de natuur, in zijn medemens en vooral ook in zichzelf. Niet alleen is de mens op zoek naar zijn Schepper, maar hij gaat ook ervaren dat deze naar hem op zoek is. Het besef rijpt dat we allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en deel uitmaken van dat Ene Wezen:

 

Het hele universum contempleert Uw gelaat.
Als het U ziet, wenen de zielen en verscheuren zij hun kleren.
In de ogen van hen, die door hartstocht wijs zijn geworden,
is Uw dwaasheid de diamant, de fontein van het paradijs
.
Roemi

 

Geef me extase, geef me het naakte wonder, o mijn Schepper!
Geef geboorte aan de Geliefde in mij en laat deze minnaar sterven.
Laat duizend verlangens één Liefde worden.
Roemi

 

Het universele karakter van de weg die we allen afleggen, wordt zo prachtig verwoord door Ibn Arabi, die het Soefisme de religie van de liefde noemt:

 

Mijn hart kan iedere vorm aannemen:
het is een weide voor gezellen,
en een klooster voor christelijke monikken,
een afgodentempel,
en de Ka’aba voor de pelgrims
en de tafelen van de thora
en het boek van de koran.
Ik volg de religie van de liefde:
Welk pad de kameel van de liefde ook kiest,
dat is mijn religie en mijn geloof.
Ibn Arabi