header

InspiratieLiefde is de natuurlijke aard van het leven, schoonheid is het gevolg en harmonie het middel waardoor het leven zijn doel bereikt. Gebrek hieraan loopt uit op destructie.


Wanneer we nadenken over de schepping als geheel ontkomen we er niet aan om te erkennen dat het doel van de schepping is om een ideaal van liefde, harmonie en schoonheid uit te drukken.


Hazrat Inayat Khan

 

 

Ter inspiratie staan hieronder links naar artikelen over uiteenlopende onderwerpen. De nieuwste bijdragen staan steeds bovenaan.

 

De natuurmeditaties van Hazrat Inayat Khan

Hazrat Inayat Khan liet zich sterk door de natuur inspireren. De natuurmeditaties die hij heeft nagelaten zijn korte spreuken die je hardop of in stilte, op de ademhaling, kunt herhalen. Ter inspiratie zijn in deze presentatie de spreuken gecombineerd met passende beelden.


 

Zelfverwerkelijkingroerich5

Door de eeuwen heen hebben mystici de subtiele taal van poëzie gebruikt om het onzegbare in woorden uit te drukken. Hun gedichten getuigen van de diepe innerlijke reis naar zelfverwerkelijking die de mens kan maken. Een keuze uit de rijke traditie van soefi-poëzie vertelt ons iets over deze prachtige zoektocht.


 

Gebed

Bidden is ten diepste het bewerken van jezelf om je ego te kunnen verliezen in iets dat groter is. Je kunt jezelf verliezen in schoonheid, in liefde, in de ervaring dat alles één is, in een Godsideaal – het beeld dat we onszelf maken van God. De gebeden die Inayat Khan heeft doorgegeven in het universeel soefisme zijn daarop gericht.


 

Voorbereiding op gebed

Een paar korte aanwijzingen hoe je tot rust kunt komen en naar binnen kunt keren als voorbereiding op gebed of meditatie.


 

roerich3Gebeden

Hazrat Inayat Khan heeft een tiental gebeden aan zijn leerlingen gegeven, die nog steeds in soefi-kringen voor diverse specifieke momenten gebruikt worden. Zoals bij Nieuwjaar en bij iemands overlijden. Of voor specifieke doelen, zoals de vrede. Hier vind je de belangrijkste gebeden.