header

Organisatie

 

De Centra

Ons land kent 19 soeficentra. Deze zijn te vinden op deze menubalk onder Centra. Elk centrum kent een centrumleider die de verantwoordelijkheid heeft voor de activiteiten in het centrum.

Nationaal Comité

De centrumleiders vormen samen met de nationaal vertegenwoordiger en andere aangewezenen het Nationaal Comité (NC) van de Soefi Beweging Nederland. Het NC is verantwoordelijk voor de activiteiten van de Soefi Beweging Nederland.
Download het beleidsplan SBN 2016    Download het privacy reglement   Download ANBI informatie

International Committee

De nationaal vertegenwoordigers vormen samen het International Committee (IC). Hier vindt het overleg plaats over het werk van de Internationale Soefi Beweging. Tevens heeft het IC een adviesfunctie aan het Executive Committee.

Executive Committee

Dit is binnen de Internationale Soefi Beweging het hoogste besluitvormend orgaan. Onder andere de leiders van de vijf soefi-activiteiten maken er deel van uit.

De vijf soefi-activiteiten

1. Innerlijke school
2. Universele eredienst
3. Broeder- en zusterschap
4. Spirituele genezing
5. Spirituele symboliek

De Pir-o-Murshid Council

De Pir-o-Murshid Council is ontstaan op 20 april 2009 door het besluit van Pir-o-Murshid Hidayat Inayat-Khan om de titel Pir-o-Murshid niet langer te verbinden aan een persoon maar aan een raad. Als adviesraad heeft de Council de taak om de afstemming op de Boodschap van Hazrat Inayat Khan te waarborgen, met wijsheid en een open oog voor wat nodig is voor de leden van de Soefi Beweging en voor allen die zoekende zijn.

Vertrouwenspersoon

Als je binnen de Soefi Beweging ongewenste omgangsvormen hebt ervaren of gesignaleerd, kun je je tot de vertrouwenspersoon richten. Dit kan bijvoorbeeld discriminatie en (sexuele) intimidatie betreffen. Jij bepaalt vervolgens zelf of en welke stappen je wilt ondernemen. De vertrouwenspersoon zal je daarin adviseren en bijstaan. De vertrouwenspersoon is een in vertrouwenszaken ervaren persoon, onafhankelijk van de Soefi Beweging. De vertrouwenspersoon is:

dhr. Fred Hoek
Tel. 06-15254478
e-mail: fredhoek010@gmail.com

Download de ethische code