header

Over de Soefi Beweging

De Soefi Beweging is de Nederlandse afdeling van de International Sufi Movement die in 1917 is opgericht op initiatief van de mysticus Hazrat Inayat Khan. Het universeel soefisme van de Beweging kent drie doelstellingen. Deze richten zich op het ontdekken van het licht en de kracht die verborgen zijn in de mens en in religie, en het bevorderen van eenheid in de wereld. Basis daarvoor zijn de tien soefi-gedachten die de eenheid verwoorden van al wat is. Deze idealen en overtuigingen zijn ook terug te vinden in het soefisymbool: een gevleugeld hart. De meeste landelijke activiteiten van Soefi Beweging Nederland vinden plaats in de soefitempel Murad Hassil in Katwijk.
Wil je een bijeenkomst of lezing organiseren over universeel soefisme dan kun je  contact opnemen met het landelijk secretariaat: secretariaat.sbn@soefi.nl

 

De drie doelstellingen van het soefisme

altaarHet verwezenlijken en verspreiden van de kennis van eenheid, de godsdienst van liefde en wijsheid, zodat de vooroordelen van geloofsrichtingen en overtuigingen vanzelf zullen wegvallen, het menselijk hart vervuld is van liefde, en alle haat die door onderscheid en verschillen wordt veroorzaakt, kan worden uitgeroeid.

Het ontdekken van het licht en de kracht die in de mens verborgen zijn, het ontdekken van het geheim van iedere godsdienst, van de kracht van de mystiek en de kern van de wijsbegeerte, zonder in te grijpen in bestaande gewoonten en geloofsovertuigingen.

002Mee te helpen om de twee tegengestelde polen van de wereld - het Oosten en het Westen - dichter tot elkaar te brengen door uitwisseling van gedachten en idealen, opdat de universele broeder/zusterschap vanzelf kan ontstaan en de mens zijn medemens kan ontmoeten, voorbij de enge grenzen van natie en ras.
 

De tien soefi-gedachten

  1. Er is één God, de eeuwige, het enige Wezen; niets anders bestaat dan God.
  2. Er is één Meester, de leidende geest van alle zielen, die voortdurend alle volgelingen naar het licht voert.
  3. Er is één heilig boek, het heilige boek van de natuur, dat waarlijk alle lezers kan verlichten.
  4. Er is één religie, de onafgebroken voortgang in de richting van het ideaal dat het levensdoel van iedere ziel vervult
  5. Er is één wet, de wet van wederkerigheid, die kan worden nageleefd door een onzelfzuchtig geweten tezamen met een ontwaakt rechtvaardigheidsgevoel.
  6. Er is één broederschap, de menselijke broeder- en zusterschap die de kinderen van de aarde zonder onderscheid verenigt in het ouderschap van God.
  7. Er is één moreel uitgangspunt, de liefde die voortkomt uit zelfverloochening en opbloeit in goede daden.
  8. Er is één object van verheerlijking, de schoonheid die het hart van de vereerder door alles heen opheft van het geziene naar het ongeziene.
  9. Er is één waarheid, de ware kennis van ons innerlijke en uiterlijke wezen, die de essentie is van alle wijsheid.
  10. Er is één pad, de uitwissing van het onware in het ware ego, die de mens leidt naar onsterfelijkheid, waarin alle volmaaktheid te vinden is.

 

Het soefisymbool

Het symbool van de Soefi Beweging is een hart met vleugels. Het verwijst naar het hart dat ziel en lichaam verbindt, een medium tussen geest en stof.

betereheartenwings

De wassende maan in het hart staat voor ontvankelijkheid van het hart. De ster met de vijf punten verwijst naar het goddelijk licht; het begin van leven. Het hart dat door zijn ontvankelijkheid het goddelijke licht heeft ontvangen, wordt bevrijd, zoals de uitslaande vleugels laten zien.
De betekenis van het symbool kan als volgt worden samengevat: Het hart dat ontvankelijk is voor het licht van God wordt bevrijd.

 

De soefitempel Universel Murad Hassil

m_muradhassilmooiSoefisme - spiritualiteit in het algemeen - is niet afhankelijk van naam, vorm en plaats. Alles is te vinden in het menselijke hart, de tempel voor God. Als wij tenminste ons hart openstellen voor het goddelijk Licht. Om ons daarbij te helpen, als de materialisatie van die innerlijke tempel, heeft de Soefi Beweging in Katwijk aan Zee een Universel gebouwd, een universele tempel.

De Universel staat op de plaats waar Inayat Khan een bijzondere ervaring had tijdens de zomerschool van 1922. Hij zegende de plek en gaf die de naam Murad Hassil, wat 'wens vervuld' betekent. Hij zei zijn leerlingen dat een ieder die met open hart daar een gebed zou uitspreken, deze zegen zou kunnen ervaren. De tempel staat daar als een baken voor de wijde omgeving. Een internationaal centrum van interreligieuze broederschap, waar universele erediensten, broederschapsdagen en andere bijeenkomsten worden gehouden, waar concerten gegeven worden en waar jaarlijks de zomerschool plaatsvindt.

De Universel is een ontwerp van de Nederlandse architect prof. ir. S.J. van Embden, die het gebouw beschouwt als een van zijn beste ontwerpen. Het is gebouwd in de sobere moderne stijl van het zogeheten 'nieuwe bouwen'. Het bestaat uit een vierkante zaal met een ronde koepel, een combinatie van oosterse en westerse vormen die al door Inayat Khan in zijn eerste ideeën over de bouw van een Universel was gewenst. Een vierkant betekent kracht en stabiliteit. Samen met de lichtdoorlatende koepel, die van binnen goudkleurig oplicht, vormt dit een beeld dat als het ware exemplarisch is voor de soefihouding: stevig geworteld in het leven, met beide benen op de grond, evenwichtig maar ontvankelijk voor het licht van boven.

m_centra_alg_wakilhuisDe lichtbeige tint van de muren past wonderwel bij de kleurschakeringen van het duin. Ook de overige kleuren van het gebouw harmoniëren met de omgeving en zo is er een eenheid bereikt tussen dit moderne gebouw met zijn traditioneel oosters aandoende koepel en het zo typisch Hollandse duinlandschap; een eenheid die als symbolisch mag worden gezien. In 1969 vond de eerstesteenlegging plaats. Op de bij de ingang van de Universel ingemetselde steen staat de tekst: Our soul is blessed with the impression of the Glory of God whenever our lips praise Him. (Onze ziel wordt gezegend met de indruk van de glorie van God, telkens wanneer wij hem loven.)

Bij de soefitempel is een 'wakil huis', waar de huismeester woont, met een zaal en keuken voor maaltijden.


Over de activiteiten die in Murad Hassil worden georganiseerd kun je meer informatie vinden op www.soefitempel.nl

 

Bouw van een soefitempel in Zuid-Amerika

Moerieds uit Ecuador en Colombia hebben in de Andes bij Quito (Ecuador) een terrein gekocht van 4000 vierkante meter. De plek op de helling van de uitgewerkte vulcaan Ilaló is Nur Lomas Alto gedoopt, wat vertaald kan worden als Het Hoogste Licht. Het is op twintig minuten rijden van de hoofdstad Quito. De organisatie is ondergebracht in een nieuwe stichting: de Nur Foundation. Het project is inmiddels door de overheid goedgekeurd met als voorwaarde dat een bijdrage wordt geleverd aan de gemeenschap: het moet deels een vrij toegankelijk recreatieterrein blijven.

Nur Lomas Altos

Aan de aankoop is een anekdote verbonden. Al langere tijd vulden Zuid-Amerikaanse soefi’s een fonds om tot een centrum te komen, maar alles bleek veel te duur. Tot twee moerieds de taak kregen om op zoek te gaan naar grond. Ze reden wat willekeurig rond in de omgeving van Quito en vroegen bij Ilaló aan een toevallige passant of hier ergens iets te koop was. Ja, zei hij, dit stuk grond. Tegen welke prijs? Het bleek nog niet een honderdste te zijn van wat grond rond Quito gewoonlijk kost. De Zuid-Amerikanen ervoeren dit als een echte ‘zegen van boven’. Wie het project financieel wil ondersteunen kan contact opnemen met Mujira Ana Puyol, anapuyol@hotmail.com. Meer informatie over het project is te vinden in deze engelstalige presentatie.