header

Pagina overzicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaar 2023 staat in het teken van het Thema: Soefisme en Natuur.

IMG_5165.JPG

Hazrat Inayat Khan liet zich sterk inspireren door de natuur. In de natuur is de oneindige kracht van de hele schepping te ontdekken. Een voorwaarde is dat je zonder oordeel de natuur in je opneemt en open staat voor de reflectie van de wijsheid van de natuur op je eigen leven. De natuur is zonder oordeel en vol schoonheid en harmonie. Je ziet en voelt en ervaart ze als je er voor openstelt door je innerlijk af te stemmen hierop.

Inayat Khan heeft veel gesproken over de natuur en de lessen die we er voor ons zelf uit kunnen halen. Als Soeficentrum Maastricht hebben we dit thema gekozen als onze rode draad voor het nieuwe jaar. Veel activiteiten worden aan dit thema gerelateerd.

De werkgroep organiseert naast de gebruikelijke activiteiten ook weer een Belevingsdag op 1 juli 2023. Op deze dag kunnen de deelnemers door middel van verschillende activiteiten zich laten inspireren over de natuur en het universeel soefisme in het algemeen. De datum moet nog geprikt worden. Een aantal mensen buigen zich nu over de inhoud van de dag en de organisatie erom heen. Zodra we daar meer over kunnen melden komt de informatie in deze nieuwsbrief te staan.

Overzicht activiteiten 2023

  Door Januari Februari maart April Mei Juni September Oktober November December
Oriëntatieklas Els   6   3   5   2   4
Gathaklas Ramani 8   12   7   10   12  
Informele Eredienst Diverse sprekers     18   13   16   18  
Universele Eredienst Diverse sprekers           17       16
Meditatie Marianne 16   20     26 18   24  
Zingen Zahira   13   17   12   9   22

 

LOCATIE

HOOGBRUGSTRAAT 42, 6221 CS MAASTRICHT

Open Soefidag

Universel Murad Hassil – Zuidduinseweg 5 te Katwijk aan Zee

Aanmelding en info voor Open Soefidag :  / 070 – 3461594

Informatie algemeen: www.soefi.nl


              “Wijsheid ligt niet in woorden. Zij ligt in begrijpen.“

- Hazrat Inayat Khan -