header

Pagina overzicht

boomgrappig

 Belangrijke Melding i.v.m. het Corona Virus !!

In verband met de adviezen van het RIVM en het feit dat locaties zoals de Rooden Leeuw tot eind maart dicht zijn,

gaan de bijeenkomsten voor de  maand Maart 2020 in ons Soeficentrum niet door.

 

 

 Maand januari 2020: 

      Meditatie   : 22 januari,   leiding Hakima W.

     Gathaklas  : 26 januari,   leiding Hakima W.

      Zanggroep :17 januari,   leiding Marlou B.

  

    Maand  februari 2020

     Lezing/Dans :    29 februari, leiding Marlou .B

     Soefisme i.d.pr.:  5 februari, leiding Hakima W.

     Gathaklas :          9 februari, leiding Hakima W.

 

    Maand maart 2020

     Lezing:              21 maart

     Meditatie:             8 maart, leiding Hakima W.

     Gathaklas:        15 maart, leiding Hakima W.

     Zanggroep:       20 maart, leiding Marlou B.

 

    Maand april 2020 

      Lezing:             18 april

      Soefisme i.d.pr.: 8 april, leiding Hakima W.

     Gathaklas:         26 april, leiding Hakima W.

 

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                         

                                

        

    

 

 

Soefi Centrum Maastricht     

is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefibeweging

 

“Door beneden het eigen ideaal te vallen,
verliest men zijn aandeel in het leven.“
- Hazrat Inayat Khan 

 

 

  

 

 

Activiteiten 

Soeficentrum Maastricht organiseert verschillende activiteiten, waarbij u van harte welkom bent!

 

Lezingen

We organiseren lezingen, waarin steeds een ander thema binnen het Universeel Soefisme centraal staat, en waar ruimte is voor het stellen van vragen. Er wordt niet alleen gesproken, in sommige lezingen wordt muziek gemaakt en gezongen.

 

Soefisme in de praktijk

Tijdens ‘Soefisme in de praktijk’, dat één keer per twee maanden plaatsvindt, wordt er gezamenlijk een bepaald onderwerp uit het Soefisme bestudeerd. We lezen samen een korte tekst en doen een meditatie- of lichaamsoefening. Vervolgens proberen we de tekst meer handen en voeten te geven door er over te praten en het te verbinden met onze eigen ervaringen.

 

Meditatieavonden

Tweemaandelijks wordt er een meditatieavond georganiseerd waarin wij door middel van concentratie, contemplatie en meditatie de kracht van de stilte kunnen  ervaren.

 

Universele Eredienst

Twee keer per jaar houden we een Universele Eredienst. De Universele Eredienst is opgebouwd rondom de eenheid van religieuze idealen. Deze dienst reikt over de grenzen van de afzonderlijke religies heen. Mensen van verschillende religies verenigen zich in een Eredienst waar ook ‘mensen- zonder- kerk’ zich thuis kunnen voelen.

 

 

Verdiepende activiteiten

Maandelijks wordt er gelezen uit de ‘Gatha’s’, leringen van Hazrat Inayat Khan. Deelname in overleg.

 

 

Nieuw: Zanggroep 

Zie data in de overzicht.

 

Het godsideaal is de bloem van de schepping,

de verwezenlijking van de waarheid haar geur.

 (Hazrat Inayat Khan)