header

Pagina overzicht

boomgrappig

Beste mensen,

 

De Corona getallen zijn weer hoog zodat wij besloten hebben onze bijeenkomsten

alleen per Zoom te doen.

 

Voor informatie over de Zoom link stuur een mail aan:

Email: ingeborgrw@yahoo.com

 

 Program 2021 

 Maand september : 

     Meditatie  :  6 september,   leiding  Hakima

     informele dienst : 18 september, lezing Saraswati de Vries

     Gathaklas  :  26 september   , leiding Ramani 

     

  

    Maand  oktober

      Lezing : 9 oktober, lezing  Els Verheijen

      Soefisme i.d.pr.:  11 oktober , leiding  Els 

      Gathaklas : 24 oktober, leiding Ramani 

 

    Maand november

    Meditatie:8 november, leiding Hakima

    Gathaklas: 14 november, leiding Ramani

 

    Maand december 

    Soefisme in de praktijk: 6 december, leiding Els  per Zoom

    Universele Eredienst: 11 december per Zoom 

      

 

 

     

    

  

 

 

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                         

                                

        

    

 

 

Soefi Centrum Maastricht     

is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefibeweging

 

“Door beneden het eigen ideaal te vallen,
verliest men zijn aandeel in het leven.“
- Hazrat Inayat Khan 

 

 

  

 

 

Activiteiten 

Soeficentrum Maastricht organiseert verschillende activiteiten, waarbij u van harte welkom bent!

 

Lezingen

We organiseren lezingen, waarin steeds een ander thema binnen het Universeel Soefisme centraal staat, en waar ruimte is voor het stellen van vragen. Er wordt niet alleen gesproken, in sommige lezingen wordt muziek gemaakt en gezongen.

 

Soefisme in de praktijk

Tijdens ‘Soefisme in de praktijk’, dat één keer per twee maanden plaatsvindt, wordt er gezamenlijk een bepaald onderwerp uit het Soefisme bestudeerd. We lezen samen een korte tekst en doen een meditatie- of lichaamsoefening. Vervolgens proberen we de tekst meer handen en voeten te geven door er over te praten en het te verbinden met onze eigen ervaringen.

 

Meditatieavonden

Tweemaandelijks wordt er een meditatieavond georganiseerd waarin wij door middel van concentratie, contemplatie en meditatie de kracht van de stilte kunnen  ervaren.

 

Universele Eredienst

Twee keer per jaar houden we een Universele Eredienst. De Universele Eredienst is opgebouwd rondom de eenheid van religieuze idealen. Deze dienst reikt over de grenzen van de afzonderlijke religies heen. Mensen van verschillende religies verenigen zich in een Eredienst waar ook ‘mensen- zonder- kerk’ zich thuis kunnen voelen.

 

 

Verdiepende activiteiten

Maandelijks wordt er gelezen uit de ‘Gatha’s’, leringen van Hazrat Inayat Khan. Deelname in overleg.

 

 

Nieuw: Zanggroep 

Zie data in de overzicht.

 

Het godsideaal is de bloem van de schepping,

de verwezenlijking van de waarheid haar geur.

 (Hazrat Inayat Khan)