header

Pagina overzicht

 

Geschiedenis van het

Soeficentrum Het Gooi

voorheen Hilversum

 

In het jaar 1949 wordt de naam “Soefi Gedachte” geïntroduceerd, ter vervanging van de naam “Mededelingen”. Tot het jaar 1957 staat het centrum Hilversum vermeld onder de rubriek: “Centers van Nederland”. Gedurende deze periode wordt er wekelijks een Universele Eredienst gehouden aan de Oude Enghweg 19.

Soefi-activiteiten begonnen in de jaren ’60

Een jongerengroep Soefi’s, bekend onder de namen: ‘Soefi Jongeren’ en ‘Sufi Youth Brotherhood’ heeft in de naoorlogse jaren regelmatig in en om Hilversum jongerenweekenden georganiseerd.Onder hen bevond zich ook Subhan van Lohuizen, één van de latere centrumleiders van Hilversum.

In de jaren 60 van de 20ste eeuw, onder andere in 1965 en 1966, wordt in de verslagen over de soefi-weekenden in de Soefi Gedachte vermeld dat P-o-Murshid Musharaff  Khan inleidingen heeft verzorgd. Plaats van samenkomst waren o.a. de Hoorneboeg en het Hof van Holland.

Met het klimmen van de jaren van de jongere Soefi’s  werden de weekenden opengesteld voor broederschapsleden en belangstellenden; kortom de weekenden stonden open voor Soefi’s en belangstellenden van alle leeftijden. In 1965 ging de organisatie over in handen van Ramana Klaassen en Myra van Leer. In 1970 werd de organisatie overgedragen aan Myra van Leer en Karima Schipper, die dit op voortreffelijke wijze hebben uitgevoerd tot de laatste bijeenkomst in 1993.

De weekenden, beter bekend als soefi weekenden werden vanaf dat jaar twee keer per jaar gehouden en wel in het voorjaar (april) en in het najaar (oktober of november). Gedurende lange jaren kwam men bijeen in het pand Land en Bosch aan de ’s-Gravelandseweg in Hilversum.

De soefi weekenden die bekend staan als de ‘Land en Bosch activiteiten’ zijn dus voortgekomen uit de ‘Sufi Youth Brotherhood’ en zijn  heel lang, tot 1993 georganiseerd door Soefi’s uit Hilversum.

 

Centrumleiders

Shaukat van de Linde-Faber heeft het centrum tot 1974 geleid. Op 25 december van dat jaar is zij op 81-jarige leeftijd heengegaan en ligt zij begraven in Bussum.

De leiding van het centrum kwam  in 1974 in handen van Ramana Klaassen. Gedurende haar periode werden er diverse initiatieven ontplooid. Naast de Universele Erediensten en de verschillende klassenactiviteiten organiseerde  Ramana ook bijeenkomsten bij haar thuis in besloten kring.Op de hoogtijdagen van de Soefi Beweging werden er herinneringen opgehaald over Murshid Inayat Khan. Ramana heeft er ook voor gezorgd dat de afsluiting van het soefi-seizoen op speelse wijze plaatsvond; meerdere Soefi’s die tijdens haar centrumleiderschap mee hebben gewerkt aan de verspreiding van de Boodschap koesteren daar nog prettige herinneringen aan.

In 1993 nam Ramana, vanwege haar gevorderde leeftijd het initiatief om de leiding in andere handen over te laten gaan en Subhan van Lohuizen werd tot nieuwe centrumleider aangesteld.

 

De vrijheid van centra om initiatieven te ontplooien in het leiden van het centrum, werd ook bij het aantreden geleidelijk aan zichtbaar. Naast de goed lopende activiteiten en de grote inzet van moerieds bij het uitvoeren van de grote verscheidenheid aan werkzaamheden, werd er bijzondere aandacht geschonken aan de klas voor belangstellenden en de broederschapsbijeenkomsten. De laatstgenoemde klassenbijeenkomst werd onder leiding van Surya van Alteren  verruimd naar twee bijeenkomsten per maand.

De klas voor belangstellenden onder leiding van Subhan en Zahuran werd meer rond thema’s ingericht waarbij met de deelnemers van gedachten kon worden gewisseld en waarbij de avonden in een meditatieve sfeer werden afgesloten. Deze benadering sloeg aan en al gauw nam het aantal deelnemers toe. Ook in deze periode was er een ruimer contact met de media. Vooral de kerstvieringen, waarbij aandacht werd geschonken aan de geboorteverhalen van de profeten, werden druk bezochte diensten.

Na een periode van tien jaar leiding en een oriëntatie op een verhuizing naar Deventer werd in 2003 Ananda Antonius, die al enige tijd als bestuurslid had gefunctioneerd, aangesteld als centrumleider

Diverse oudgedienden onder de bestuursleden hebben wederom met enthousiasme de taken op zich genomen met name ook die naar traditie, elke nieuwe centrumleider introduceert. Door het centrum Hilversum werd het initiatief genomen om voor de eerste keer(1994) een regionale dag Midden-Nederland te organiseren waarbij het centrum Utrecht/Bilthoven zonder aarzelen aan meedeed. Inmiddels is deze regionale dag voor de vierde keer gehouden en maakt centrum Amsterdam er nu ook deel van uit. Aan het streven om de diensten te omlijsten met levende muziek is er door diverse deelnemers met genoegen aan meegewerkt.

Een ander initiatief door het huidige bestuur  is de viering van 70 jaar Soefi boodschap in Hilversum. Er is samen met een programmacommissie een aantal activiteiten uitgewerkt die op 21 september 2007  met een artistieke avond  van start ging. Deze avond is bezocht door vele soefi's uit den lande. Ook Murshid Hidayat Inayat Khan was hierbij aanwezig samen met Murshida Aziza.

Er is gekozen om zoveel mogelijk personen uit het Centrum  bij de uitvoerende activiteiten te betrekken en ook om het toenmalige succesvolle soefi weekeind, dat in 1993 voor het laatst werd gehouden, wederom  van start te laten gaan. Ook maakten openbare lezingen deel uit van de viering.

Het centrum Hilversum heeft kunnen groeien en bloeien dankzij de grote inzet van de vele tientallen broederschapleden, moerieds en belangstellenden in de loop van de jaren.

Van 3-3-2003 tot 9-6-2013 heeft Ananda het centrum bevlogen geleid, waarvoor we hem en Fatima zeer dankbaar zijn.

Onze dankbaarheid is uitgedrukt tijdens een gezellig samenzijn, na de laatste dienst van het seizoen 2012-2013.

De centrumleiding is overgedragen aan Ganesh van der Veer. We hebben Ananda een afscheidsboekje kunnen aanbieden met teksten, tekeningen, gedichten en foto’s over de laatste 10 jaar.

Ganesh zal met het huidige bestuur: Zuleyha Geelen, Frank Molenaars en Abadi Bekkers, met veel enthousiasme doorgaan om het centrum verder te laten bloeien in de toekomst.

Inmiddels is er een wijziging in de bestuursamenstelling. Voor hun enthousiasme en vele werk zijn Frank en Abadi op gepaste wijze bedankt. Inmiddels zijn Karin van Es toegetreden als penningmeester en Yvonne van der Meer als lid. Monika Rietveld is in 2016 ons team komen versterken.
Het is de bedoeling dat er gezocht gaat worden naar meer samenwerking in de regio Midden Nederland, zoals dit al met de regiodagen gestalte heeft gekregen. Er is ook al samenwerking met Soeficontact, wat heel plezierig is.

 

Afscheid van Ganesh van der Veer als centrumleider van soeficentrum Hilversum

Aan alle goede dingen komt een einde, zo ook aan het centrumleiderschap van Ganesh van der Veer in soeficentrum Hilversum. Een rol die hij 10 jaar lang enthousiast en vol verve vervulde en waar hij zijn eigen accenten legde. Met Rita aan zijn zijde werd een ieder, die bij één van de activiteiten kwam, warm welkom geheten.

Hoe passend was het thema van die laatste dienst waar Ganesh als centrumleider in functie was ‘dankbaarheid’. Met veel dankbaarheid kijken we dan ook terug op deze laatste 10 jaar en bedanken we Ganesh en Rita voor hun warme en toegenegen inzet.

Als dank daarvoor kregen zij namens het centrum een bon aangeboden voor een high tea in Eemnes, die zij inmiddels met smaak genoten hebben.

Het stokje mag ik de komende tijd overnemen, bijgestaan door het bestuur en actieve centrumleden.

Monika Rietveld 

 

 

 

In het vorige stuk hebt u al kunnen lezen over Ramana. Nu heeft Myra van Leer een stuk ingezonden met haar herinneringen aan haar. Het geeft een mooi tijdsbeeld aan.

Herinneringen aan centrumleidster Ramana Klaassen van Centrum Hilversum

Door: Myra van Leer

Mijn soefilidmaatschap begon in Amsterdam, onder leiding van mevrouw Saïda van Braam, vrij kort na de tweede wereldoorlog.

In 1954 verhuisden we naar het Gooi en dus volgde ik Erediensten en Soefiklassen verder in Hilversum onder leiding van Ramana Klaassen. Wij behoorden tot de groep die onder leiding stond van Pir Vilayat, Murshids oudste zoon. Ramana had haar soefitraining ontvangen van een directe volgeling van Murshid. Pir Vilayat was al mijn inwijder, dus ik ben nooit zelf een leerling van Ramana geweest.

Ramana was een bezielend leidster, die trouw de Boodschap van Inayat Khan volgde. Ze wist op subtiele manier over te brengen dat Inayat Khan écht de Boodschapper van God was voor deze tijd. Ik weet niet meer of ik dit al begreep in mijn Amsterdamse tijd, maar in ieder geval werd bij Ramana duidelijk dat God de Volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid is en dat Zijn liefde voor al zijn schepselen oneindig groot is, dus ook voor mij. Daar werd ik blij van.

Nu, in mijn ouderdom wordt het allemaal nog veel dieper; een intens levende waarheid voor me, waardoor ik voortdurend gelukkig ben.

Op een gegeven ogenblik vroeg Pir Vilayat ons om terug te keren naar de Soefibeweging. Hij merkte hoe die splitsing averechts werkte op de verspreiding van de Boodschap. Dat hebben we toen gedaan waarbij we zeiden: “Daar blijven we dan nu.” Uit Den Haag werden vele keren veranderingen in de Boodschap gevorderd. Ramana heeft daar telkens weer heftig tegen geprotesteerd.

Op Murshids Urs, zijn sterfdag op 5 februari, kwamen we bij Ramana thuis om het met stiltes te vieren. Ramana speelde ook op haar fluit de melodie die Nur-un-Nissa gemaakt had op haar gedicht over Murshid. Ook werd het gedicht voorgedragen van Murshid zelf over zijn eigen soefileraar in de Nederlandse vertaling van mevrouw Smit-Kerbert. Overal in de kamer waren foto’s van Murshid te zien. Iedereen uit de kring kon zich zo op een foto concentreren. Overal waren er narcissen (geel in de soefikleur). Bij het naar huis gaan kregen we allemaal drie narcissen mee.

De Healing werd ook lange tijd bij Ramana thuis gehouden. Het water van de Healing-tafel, nadat we er een glaasje van hadden gedronken, bracht Ramana naar de aangrenzende kamer waar twee planten naast elkaar stonden. De linker plant kreeg het healingwater, de rechter plant  kreeg kraanwater. Die linker plant was veel groter dan die rechter, ongeveer twee maal zo groot en zag er prachtig uit!

De verjaardag van Murshid, 5 juli, werd bij ons thuis gevierd. Murshids wens was dat dit

‘a social event’ zou zijn, een gezelligheidsfeestje. Ik geloof, dat het altijd mooi weer was. We zaten veel in de tuin. Ik herinner me nog dat Ramana ‘boeken raden’ deed. Op een gegeven moment moest ik voorstellen: ‘De ziel vanwaar zij komt en waarheen zij gaat’. Ik had een geelwitte lange japon aan en aan mijn armen hingen lange lappen, die vleugels moesten voorstellen en zwaaiend met mijn armen liep ik snel van de ene hoek naar de andere.

Zoals ik al zei, Ramana was een bezielende leidster.