header

Pagina overzicht

 

 

Na het succes van het Festival van Vertrouwen in 2017 organiseerden vrijzinnige en humanistische organisaties op 17 november een themamiddag over ‘elkaar zien, elkaar ontmoeten’.   Doel was dat we ervaren wat een moment van aandachtig ontmoeten in beweging kan zetten.

Het Festival van Ontmoeten sloot aan op het thema ‘Elkaar zien’ van de nationale Week van de Dialoog.  We deden o.a. een creatieve activiteit voor een ‘ontmoeting met jezelf’ in de vorm van 'De kubus'. Deze oefening wordt toegeschreven aan een oud soefi-raadsel dat soms eeuwenlang onderduikt en nu was het in Hilversum.

Het Festival van Ontmoeten is een initiatief geweest van De Kapel, Soefi Centrum Hilversum, Rozenkruis Hilversum, Apostolisch Genootschap Hilversum en Humanistisch Verbond ’t Gooi-Vecht-Almere.

Als u iets doorscrollt, vindt u nog een verslag van het vorige Festival waar Michaël Schouwenaar indruk maakte. In bijgevoegde link ziet u hem spreken: https://www.facebook.com/universeelsoefismehilversum/videos/1987852991430550/

 

Verslag van vrijdag 22 sept '17

Centrum Universeel Soefisme Hilversum (CUSH) 80 jaar jong…
Het feest is geweest...

Met grote vreugde kijken wij terug op een prachtig jubileum, waar we vooral dankbaar zijn voor al diegenen die voor en achter de schermen dit feest hebben mogelijk gemaakt. Het was ook heel fijn om uit diverse richtingen van ons land als in een soort reünie in grote saamhorigheid te voelen wat een akasha is. Het is een uiting van het leven vieren, zoals dat tijdens diensten en bijeenkomsten altijd voelbaar is. Het soefisme helpt ons hier steeds bewust van te zijn om binnen en vooral buiten onze kringen het leven te omarmen, ook al gaat dit niet altijd even gemakkelijk.

Hannah Arendt zegt het zo mooi: "Het unieke van de mens is het vermogen om telkens weer opnieuw te beginnen. Elke keer als een mens een nieuwe weg inslaat of initiatief neemt wordt zij opnieuw geboren. Dit vermogen bepaalt de menselijke vrijheid: wij kunnen altijd, hoe erg het ook tegenzit, het roer omgooien."

Dit getuigt dat we voortkomen en mogen leven vanuit  enorme levenskracht. Een kracht die in mensen zit.  Daardoor voel je het vertrouwen dat je het leven kunt leven met alles wat er op je pad komt.

Dit is de brug die ik wil maken naar het volgende artikel:

Verslag van Festival van vertrouwen - zaterdag 7 okt '17

Tegenover wantrouwen staat vertrouwen. Dit lijkt een evenwichtige balans, als u er zo naar kijkt. Helaas is het vertrouwen in de samenleving soms helemaal weg. Dan gaat het over grote gebeurtenissen waar wij, als individu op het eerste gezicht weinig aan kunnen doen. Er zou dan een soort gelatenheid kunnen ontstaan. Dat is zeker te begrijpen als je zelf in een nare situatie beland bent.Maar heel vaak blijkt als je terug kijkt er een gevoel van zelfvertrouwen te komen, als je er weer doorheen bent gegaan en in rustiger vaarwater terecht bent gekomen. Besef dat dit zelfvertrouwen de basis is geweest in het grotere vertrouwen in de mensen om je heen.

Met dit Festival van Vertrouwen wilden we het ‘Vertrouwen in elkaar’ uitdragen en laten zien dat het mogelijk is om thuis, op het werk, in de buurt overal meer lichtheid in ons bestaan te brengen. Sprekers uit verschillende achtergronden hebben ons in bevlogen presentaties meegenomen in hun kijk op dit onderwerp.Eén van hen was Michaël Schouwenaar die namens Soeficentrum Hilversum sprak. Hij had het over onze houding tot wantrouwen, tot onvrede. Soefisme is gericht op leven vanuit het hart. Met een positieve houding ben je beter in staat om geluk zelf te maken; wij creëren zelf ons geluk of ongeluk.Vanuit zelfvertrouwen komt het besef dat we één zijn en met elkaar verbonden. Laten we bijdragen aan een wereld van Liefde, Harmonie en Schoonheid.

Naast Michaël spraken burgemeester Broertjes van Hilversum, Anne de Jong, Boris van der Ham en Philine den Bak vanuit hun visie over vertrouwen.

De voorbereidingsgroep wordt breed gedragen door: De Vrijzinnigen, De Rozenkruizers, Het Apostolisch Genootschap, Het Humanistisch Verbond en het Centrum Universeel Soefisme Hilversum.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Onder het kopje: Geschiedenis van Soeficentrum Hilversum is een tekst toegevoegd.  Myra van Leer heeft haar herinneringen opgeschreven aan centrumleidster Ramana Klaassen.

'De Godsvonk hebben we allemaal in ons' - artikel over soefisme en Hilversums Soeficentrum in de Gooi- en Eemlander 15 juni 2016  - download hier