header

Pagina overzicht

 

Informele Dienst

Bij een informele dienst nemen de bezoekers in kringvorm plaats rondom een ronde tafel waarop een kaars brandt. Ook hier zal er uit de geschriften van de wereldreligies gelezen worden en volgt er een toepraak. De deelnemers doen actief mee en lezen teksten en zingen mee. Dit vergroot de betrokkenheid in de diverse uitvoeringen van de informele erediensten die er bestaan. De spreker zal hier mede zijn of haar eigen vorm aan geven.

 

Vanaf september 2022 zijn de volgende sprekers uitgenodigd:

Zo gauw de onderwerpen en musici bekend zijn, zal dit steeds aangevuld worden

 

11 september: Surya van Alteren - informele dienst

Het onderwerp van vandaag is: 'Vruchtbaarheid - Gaat heen en vermenigvuldigt u'.

Ivm de open monumentendag is er na de dienst geen koffiedrinken..

 

9 oktober: Nuria Kousemaker - Universele Eredienst

 

13 november:  Felix Erkelens - informele dienst

 

 11 december: Khabir Matthes - informele dienst

Het onderwerp van vandaag is: 'Het innerlijk altaar'.

 25 december: Ganesh van der Veer - Universele Eredienst

 

Dansen van de Universele vrede:

Jaarcursus en dansdagen. Informatie bij: Noor Helweg 035-6249570