header

Pagina overzicht

 

Informele Dienst

Bij een informele dienst nemen de bezoekers in kringvorm plaats rondom een ronde tafel waarop een kaars brandt. Ook hier zal er uit de geschriften van de wereldreligies gelezen worden en volgt er een toepraak. De deelnemers doen actief mee en lezen teksten en zingen mee. Dit vergroot de betrokkenheid in de diverse uitvoeringen van de informele erediensten die er bestaan. De spreker zal hier mede zijn of haar eigen vorm aan geven.

 

 

Vanaf september 2021 zijn de volgende sprekers uitgenodigd:

Zo gauw de onderwerpen en musici bekend zijn, zal dit steeds aangevuld worden

 

12 september: Gert van der Zande

Het onderwerp van vandaag is: 'Harmonie'.

Voorafgaand aan deze eerste dienst van het seizoen kunt u de confraternity bijwonen. Deze begint om 10.30u

wilt u zich hiervoor aanmelden via: famvdveer@ziggo.nl

Er is besloten om voorlopig geen koffie en thee aan te bieden voor eenieders veiligheid.

 

10 oktober: Felix Erkelens

Het onderwerp van vandaag is: 'De donkere nacht van de ziel'.

Felix verzorgt vandaag zelf de muziek.

Vandaag zal het een informele dienst zijn.  Aanmelden is nietmeer nodig.

Er is besloten om voorlopig geen koffie en thee aan te bieden voor eenieders veiligheid. Wij hopen vanaf de volgende dienst elkaar weer gewoon te ontmoeten zonder beperkingen.

 

14 november:  Monika Rietveld

Het onderwerp van vandaag is: 'Bidt en u zal gegeven worden'.

Voorafgaand aan de dienst bent u ook welkom om de confraternity bij te wonen om 10.30u.

Helaas hebben we gemeend toch te moeten kiezen om voorlopig geen koffie en thee aan te bieden, hoe jammer we dit ook vinden. Het napraten is altijd een belangrijke afsluiting van de bijeenkomsten geweest. Corona doet anders besluiten.

 

12 december: Jamila Betten

Het onderwerp van vandaag is: 'Reizen en het innerlijk pad'.

Vandaag zal het een informele dienst zijn. De muziek wordt verzorgd door Ellie Meijer.

Het bestuur heeft besloten om nog steeds geen koffie en thee te gebruiken voor ons aller veiligheid nu corona weer rond gaat.

De gastvrouw of gastheer ontvangt u bij de deur en er wordt u gevraagd om meteen plaats te nemen in de zaal. De stoelen staan op 1 ½ meter afstand.

Aangezien we ventileren, is het raadzaam om warm gekleed te komen. Komt u op tijd want de deur sluit om 11.00u.

Als u wilt komen dan is het van belang dat u zich weer aanmeldt, zodat u niet teleurgesteld hoeft te worden als het volgeboekt is. Graag via:  famvdveer@ziggo.nl

 

25 december: Sikander van der Vliet

Het onderwerp van deze kerstviering is: 'Uit Licht geboren'.

Noor Helweg en Benny Verbiest verzorgen zang en muziek.

Het is uitermate jammer dat we na deze dienst hoogstwaarschijnlijk niet kunnen nablijven voor koffie met wat lekkers, zoals traditiegetrouw dit altijd gebeurt. Laten we blij zijn dat we in ieder geval een mooie dienst kunnen beleven, voorzover het er nu uitziet. Mochten maatregelen veranderen, dan verneemt u dit tijdig.

De gastvrouw of gastheer ontvangt u bij de deur en er wordt u gevraagd om meteen plaats te nemen in de zaal. De stoelen staan op 1 ½ meter afstand.

Aangezien we ventileren, is het raadzaam om warm gekleed te komen. Komt u op tijd want de deur sluit om 11.00u.

Als u wilt komen dan is het van belang dat u zich weer aanmeldt, zodat u niet teleurgesteld hoeft te worden als het volgeboekt is. Graag via:  famvdveer@ziggo.nl

 

9 januari: Saadi Bitter

Het onderwerp vandaag is: 'Het Antwoord'.

Het bestuur heeft besloten om nog steeds geen koffie en thee te gebruiken voor ons aller veiligheid nu corona weer rond gaat.

De gastvrouw of gastheer ontvangt u bij de deur en er wordt u gevraagd om meteen plaats te nemen in de zaal. De stoelen staan op 1 ½ meter afstand.

Aangezien we ventileren, is het raadzaam om warm gekleed te komen. Komt u op tijd want de deur sluit om 11.00u.

Als u wilt komen dan is het van belang dat u zich weer aanmeldt, zodat u niet teleurgesteld hoeft te worden als het volgeboekt is. Graag via:  famvdveer@ziggo.nl

 

13 februari: Annemieke Bouman

Het onderwerp van vandaag is: 'Nader tot U'.

Vandaag nemen we plaats in een grote kring omdat het een informele viering is.

Het bestuur heeft besloten om nog steeds geen koffie en thee te gebruiken voor ons aller veiligheid nu corona weer rond gaat.

De gastvrouw of gastheer ontvangt u bij de deur en er wordt u gevraagd om meteen plaats te nemen in de zaal. De stoelen staan op 1 ½ meter afstand.

Aangezien we ventileren, is het raadzaam om warm gekleed te komen. Komt u op tijd want de deur sluit om 11.00u.

Als u wilt komen dan is het van belang dat u zich weer aanmeldt, zodat u niet teleurgesteld hoeft te worden als het volgeboekt is. Graag via:  famvdveer@ziggo.nl

 

13 maart: MussaVir Smaling

Het onderwerp van vandaag is:

 

 

10 april: Simone Wils

Het onderwerp van vandaag is:

 

 

 8 mei: Frank Molenaars

 Het onderwerp van vandaag is:

 

 

 

13 juni: Rabia Molendijk

 

 

 

Dansen van de Universele vrede:

Jaarcursus en dansdagen. Informatie bij: Noor Helweg 035-6249570