header

Pagina overzicht

Woorden van Hazrat Inayat Khan

 

Lezing 29 mei 1924
'De religieuze kant van de Soefibeweging wordt de Kerk van Allen genoemd, omdat het alle kerken omvat. Het is net als de Volkerenbond – die vertegenwoordigt niet één natie, maar alle naties. Hetzelfde ideaal geldt voor de kerk die alles in zich draagt.

Hoe minder er over religie gepraat wordt des te beter het is. Religie is iets dat het hart ten diepste raakt en iedereen heeft een bepaalde voorstelling, die iemand als heilig beschouwt. Door er over te spreken kan iemand gemakkelijk de voorstelling die een ander heeft over heiligheid schaden. Toch is de behoefte aan de Kerk van Allen altijd gevoeld. In de oudheid was het ideaal van de grote profeten de hele mensheid samen te brengen in één religie. Maar omdat mensen verschillende voorstellingen over religie hebben, is dat niet altijd gemakkelijk geweest.

De religie gaat over vijf belangrijke dingen: geloof in God, bewondering voor het spirituele ideaal, het morele beeld, de vorm van eredienst en de filosofie over het leven.' Lees meer >


Hazrat Inayat Khan (bron foto: soefitempel.nl)


Over de wet van wederkerigheid
'Alles wat in ons hart opkomt en richting geeft aan ons denken en aan ons handelen, veroorzaakt een zekere actie, die als reactie, soms na verloop van tijd, bij ons terugkomt.' Lees meer >