header

Pagina overzicht

 

De teksten bij de ceremonie van 6 oktober 2019   

Teksten:  "Goed Genoeg"

Het Universeel Soefisme heeft respect voor ieders religieuze overtuiging,
daarom lezen wij uit mystieke geschriften teksten, die ons inzicht kunnen geven:

Hindoegeschrift, Baghavad Ghita, 9:26-27

Al wat aan Mij geofferd wordt met toewijding en vanuit een zuiver hart, al is het maar een blad, een bloem, een vrucht of een beetje water, zal ik met blijdschap aanvaarden. Wat je ook doet Arjuna, doe het als een offer aan Mij. Wat je ook eet, offert of weggeeft, zelfs je lijden, offer het aan Mij.

Boeddhistisch geschrift, Dhammapada 22. De Duisternis.

Schaam u alleen als er reden voor schaamte is. Wees alleen bang voor wat echt gevaarlijk is. Verwar het echte kwaad niet met onschuldige zaken. Zorg dat u het spoor niet bijster raakt en in de duisternis verdwaalt. Zij die dwalingen als dwalingen herkennen, en waarheid van onwaarheid onderscheiden, volgen de juiste weg, en zullen nooit in het duister rondtasten.

Zoroastrisch geschrift, Yasna 31:4

Wanneer ik de waarheid aanroep, zullen de Wijze en de andere goden verschijnen, alsook beloning en liefde. Door het allerbeste denken zal ik voor mijzelf hun krachtige heerschappij zoeken, door welks groei wij de leugen kunnen overwinnen.

Joods geschrift, Exodus 4: 10-17

Maar Mozes antwoordde: “Neemt u mij niet kwalijk Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest, en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden.” De Heer zei: “Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan Ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen.”

Maar Mozes hield vol: “Neemt u mij niet kwalijk Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar wilt.”

Christelijk geschrift, Lucas 19: 1-5

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukt hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgeboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: “Zacheus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.”

Islamitisch geschrift (Hfdst. 61, Assaff, 12-15)

Dat gij in Allah en Zijn boodschapper gelooft en voor de zaak van Allah met uw bezit en uw persoon strijdt. Dat is beter voor u als gij het weet. Hij zal u uw zonden vergeven en u in tuinen leiden waar doorheen rivieren stromen en tot reine woningen toelaten in tuinen der Eeuwigheid. Dat is de grote zegepraal. En nog meer waarnaar gij verlangt: hulp van Allah en een spoedige overwinning. En geeft blijde tijding aan de gelovigen.


Gayan, Vadan en Nirtan

Alleen een held uit een oud verhaal beantwoordt aan je ideaal, een op aarde levend mens nooit.

Medeleven breekt het hart dat is dichtgeslibd open

Voorwaar, wie rekening houdt met menselijke gevoelens, is spiritueel.

Gedane zaken nemen geen keer; waar ik doorheen ga, daar stijg ik bovenuit; wat komt, treed ik dapper tegemoet.