header

Pagina overzicht

 

De teksten bij de ceremonie van 2 juni 2019   

Teksten:  Ons levenspad

Het Universeel Soefisme heeft respect voor ieders religieuze overtuiging,
daarom lezen wij uit mystieke geschriften teksten, die ons inzicht kunnen geven:

In een Hindoe geschrift lezen wij 

Beter is het de eigen levensplicht onvolkomen te vervullende dan die van een ander met goed gevolg.
|Ja, het is beter aan de vervulling van de eigen plicht ten onder te gaan.
Zich aan de plicht van anderen te wijden brengt op ons levenspad gevaar.


In een Boeddhistisch geschrift lezen wij: 

Zalig is de mens die tot de belichaming van de waarheid geworden is.
Want deze heeft zijn doel bereikt en is zelf 1 geworden met de waarheid.
Deze overwint, hoewel hij misschien gewond is.|
Deze is gelukkig, hoewel hij onder het verdriet lijdt.
Deze is sterk, hoewel hij of zij bijna bezwijkt onder de last op het levenspad.
Deze is onsterfelijk, hoewel zijn lichaam zal sterven.
Want het wezen van de ziel is onsterfelijk

In een geschrift van Zarathoestra lezen we

Alle goede wegen leiden tot de Heer.
Een ieder bewandele die weg die bij zijn aanleg past.
Aan de Heer vragen we doorzettingsvermogen en doortastendheid.
Dat vraag ook ik U Heer.
Want verwezenlijken wil ik Uw waarheid.

In een Joods geschrift lezen we

Welnu, moge de Heer je terzijde staan.
Zodat je zult slagen voor de Heer, je God, een tempel te bouwen zoals Hij jou heeft voorzegd.
Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen.


In een Christelijk geschrift lezen wij:

Onze Vader die in de hemel zijt
Uw Naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schuld
Zoals wij aan anderen hun schuld vergeven
En leidt ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade
Want van U is het koninkrijk
En de kracht
En de heerlijkheid tot in eeuwigheid
Amen

In een geschrift van de Islam lezen we

Hij, God is 1,
Hij, God is de eeuwige.

Al Ahad, Ya Samad.

In de Gayan, Nirtan en Vadan lezen we

Wanneer we in ons leven God tot werkelijkheid brengen, zal God ons tot waarheid maken.