header

Pagina overzicht

 

De teksten bij de licht ceremonie van 23 december   

Teksten:   "Wees het Licht"

Het Universeel Soefisme heeft respect voor ieders religieuze overtuiging,
daarom lezen wij uit mystieke geschriften teksten, die ons inzicht kunnen geven:

 

Bijdrage uit het Hindoeìsme

Ik heb een wens:
Dat éne lichtje, dat aanwezig is in mijn hart,
Dat lichtje van hoop en vriendschap
Dat geef ik nu door aan jou
Opdat je het zou bewaren daar in je hart
En warmte moet het je geven
Opdat je het nimmer koud zult hebben
En licht, ja véél licht
Opdat je nooit bang hoeft te zijn in het donker
Maar vooral véél licht
Zodat je het kunt doorgeven
Aan degene die dierbaar voor jou is
En dat die het ook weer doorgeeft
Zodat het kan groeien en schitteren
In het hart van ieder mens.
Geef je het door?

Bron: Archana

Bijdrage uit het Boeddhisme:

Graag wil ik in deze lichtceremonie een ziens -en vooral ook leefwijze met u
delen van een zenmeester die recent is overleden en een belangrijke rol in het hedendaagse zenboeddhisme speelt. Ik bedoel Roshi Bernie Glassman
Zijn leven en het leven van anderen die met hem verbonden zijn , laat zich samenvatten in de volgende drie punten:
* niet-weten (not-knowing): dwz het loslaten van vaste ideeën over jezelf en het universum -
-dat is lang niet gemakkelijk zoals u zelf waarschijnlijk weet
* erkennen wat is (bearing witness) ten aanzien van de vreugde en het lijden van de wereld
- als je de moed hebt en bereid bent je eigen ideeën los te laten (het eerste punt) is er ruimte voor de vreugde en het lijden van de wereld. Ruimte voor alle levende wezens - juiste en ook voor de wezens die wij geneigd zijn te veroordelen......
En dan het derde punt
* actie voortkomend uit niet-weten en erkennen wat is (action) voor jezelf en voor anderen
Zen stopt niet bij het (zit)kussen integendeel het zet aan tot actie.......

stilte
Dat we altijd,
de moed mogen hebben
om te erkennen wat is,
onszelf te zien als anderen
en anderen als onszelf.

vrij vertaald naar de bron:
Muziek ♫♫ Samen zingen van de Metta Chant (in Pali - de grote letters)-

Bijdrage uit het Jodendom:

Iedereen bepaalt of, en waarvoor het innerlijke vlammetje brandt.
Er wordt in Frankrijk tegen de hoge prijzen, die veel mensen niet kunnen betalen gedemonstreerd.
Daar is niets mis mee, maar dan slaat de vlam in de pan.
Er wordt vernield en er vallen gewonden.
Om ons heen is er veel weerstand tegen vluchtelingen.
Bang voor andere culturen, kleuren, en levensovertuigingen.
Die angst kan gemakkelijk omslaan in wij en zij en geweld
Met ons lichtje kunnen wij het verschil maken.
En vele lichtjes maken één groot licht.
Daarom laten wij licht uitstralen

 

Bijdrage uit het Christendom:

Uit het nieuwe testament, Mattheus 5 14-16
Jezus is veertig dagen in de woestijn geweest, heeft veertig dagen gevast en weerstaat de duivel. Hij trekt nu rond door Galilea, waar hij onderricht geeft en zieken geneest. Veel mensen volgen hem en reizen met hem mee. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op en kwamen zijn discipelen, zijn leerlingen naar hem toe. En hij zei, onder andere, het volgende tot hen:
‘Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Laat zo je licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’

 

Bijdrage uit de Islam

In de Islam betekent Nur een gloed of schijnend licht, het is zichtbaar
bij mensen die hun geloof of de weg van God volgen. De Nur is ook
zichtbaar op iemand zijn of haar gezicht na een ritueel wassen, dan schijnt er ook een gloed op zo een persoon zijn of haar gezicht. Na het bidden als de persoon zijn of haar gebedsmatje of plek heeft verlaten dan schijnt er ook een licht op die persoon zijn of haar gezicht. Een persoon die vast heeft ook Nur op het gezicht en dat kan vooral in de Ramadan waar genomen worden. Dat komt door de gehoorzaamheid aan God. In een huis waar veel gebeden worden, waar veel reciteren van Koran, Thikr en veel geleerd wordt om goed te zijn, waar geen slechte daden worden gepleegd, in zo een huis schijnt ook Nur. Nur was ook te zien op de rug van (de vader van profeet Mohamad), Abdullah, het was de sperma die geplant zou worden in de buik van Amina (de moeder van Mohamad). Toen de sperma werd geplant, verdween de Nur van de rug van Abdullah. Toen scheen er de Nur vanuit de buik van Amina tot en met de geboorte van Mohamad. De Nur kwam door Allah. Mohamad werd geboren op 22 april 571 in Mekka en stierf in Medina 8 juni 632.

Bijdrage vanuit de Bahá'í  

Bahá’u’lláh zegt: “Gij zijt Mijn lamp en Mijn licht is in u. Wees hierdoor verlicht en zoek geen ander dan Mij.”

Hoewel we hier met verschillende levensbeschouwingen en religies bij elkaar zijn, ‘toch drinken we van één en dezelfde bron, worden we in beweging gebracht door één bries en groeien we door de warmte en het licht van één zon. De variatie en de verschillen maken dat elk de schoonheid en pracht van de ander versterkt.’
Maar er kunnen ook sluiers zijn die het licht belemmeren.
“Kijk nog eens naar de zon wanneer hij geheel schuil gaat achter de wolken. Ofschoon de aarde nog verlicht wordt door zijn licht, is toch de mate van licht aanzienlijk verminderd. Pas wanneer de wolken zijn opgelost kan de zon weer in volle luister schijnen. Noch de aanwezigheid van wolken noch de afwezigheid ervan kan op geen enkele manier de inherente pracht van de zon aantasten. De ziel van de mens is de zon waardoor zijn lichaam wordt verlicht en waarvan het zijn voedsel krijgt.’
Keert u de spiegel van uw geest hemelwaarts, dan zullen de stralen van de Zon van Werkelijkheid in uw hart worden weerspiegeld en zult u de deugden van het Koninkrijk kunnen verwerven.
Het licht van de hemelse liefde zal schijnen en het duister van vijandschap en haat zal uit de wereld verdreven worden.”

Uit: bahá’i Geschriften

 soefi lezing