header

Pagina overzicht

 

Programma

Liefde is de essentie van alle godsdienst, mystiek en filosofie.

We heten je van harte welkom bij de activiteiten van de Stichting Universeel Soefisme van het Centrum Friesland

De ceremonies zijn voor iedereen toegankelijk.

De studie meditatie bijeenkomsten zijn toegankelijk voor ieder die belangstelling heeft voor het soefipad.
Opgave is verplicht en meestal gaat er een kennismaking aan vooraf.

De bijeenkomsten voor de innerlijke school zijn voor genodigden die het soefipad  volgen.

 

 

 

september 2019

Zondag 

1

Universele Eredienst
mindfulness

11.00 - 12.00
12.30 - 13.00

Lekkum

vrij toegankelijk

dinsdag

10

Studie-meditatie

Bijeenkomst 

19.30 - 21.30

Lekkum

Vrij toegankelijk
Opgave verplicht

Zaterdag

21

Verdieping 2de en 3de jaar

10.00 - 16.30

Hoogezand

Innerlijke school

oktober 2019

Zondag 

6

Informele Eredienst
Na afloop mindfulness
Verdieping starters

11.00 - 12.00
12.30 - 13.00 13.30 - 16.00

Lekkum

vrij toegankelijk

dinsdag

15

Studie-meditatie

bijeenkomst

19.30 - 21.00

Lekkum

Vrij toegankelijk
Opgave verplicht

zaterdag

26

Verdieping 2de en 3de jaars

10.00 - 16.30

Hoogezand

Innerlijke school

November 2019

Zondag

3

Universele Eredienst
Na afloop mindfulness

verdieping starters 

11.00 - 12.00
12.30 - 13.00

13.30 - 16.00

Lekkum

 

 

vrij toegankelijk

 

innerlijkeschool  

dinsdag

12

Studie-meditatie

bijeenkomst

19.30 - 21.00

Lekkum

Vrij toegankelijk
Opgave verplicht

zaterdag

23

Verdieping  starters en
2de en 3de jaars

10.00 - 16.00

 Hoogezand

Innerlijke school

December 2019

Zondag 

22

Lichtceremonie
Na afloop gezellig samenzijn

11.00 - 12.30
tot 13.30 uur

Lekkum

vrij toegankelijk

 

Januari 2020

Geen activiteiten

 

Onze diensten
Voel je je geïnspireerd door de inzichten van de verschillende grote wereldreligies dan ben je welkom elke eerste zondag van de maand in onze ceremonies. Onze ceremonies zijn algemeen toegankelijk, het rooster en de plaats van onze ceremonies  staan op de pagina hiervoor.

Onze studie / meditatie bijeenkomsten
Vind je het waardevol om kennis te krijgen over het universeel soefisme en die inzichten met elkaar uit te wisselen en bijpassende oefeningen/meditatie te beoefenen, dan ben je welkom op een aantal avonden van dit komend half jaar. Deze bijeenkomsten zijn algemeen toegankelijk, het rooster en de plaats van deze avonden staan op de vorige pagina. De avonden bestaan uit: De kaarsen ceremonie, meditatie, soefi kennisoverdracht, dialoog en soefi oefeningen. De bijeenkomsten zijn voor beginners een kennismaking en voor mensen die al wat langer bij het soefisme zijn, een verdieping.

Kosten
Voor niet-leden koffie /thee en de 4 avonden huur; totaal 30 euro. (op de eerste avond contant mee te nemen) Wil je meedoen geef je dan tijdig op bij universeelsoefisme@gmail.com. Zubin begeleidt de bijeenkomsten. De avonden gaan van start bij deelname van meer dan 4 mensen. Bij opgave krijg je het programma voor deze avonden opgestuurd/ gemaild. Centrumleden kunnen gratis meedoen.

Mindfulness
Elke eerste zondag van de maand is er een eredienst. Na de eredienst is er mindfulness voor belangstellenden,  kofie drinken en samenzijn. Als je belangstelling hebt kun je hier aan meedoen ook als je geen ervaring hebt. Voor de mindfulness wordt een kleine vergoeding van 2,50 euro per keer gevraagd voor de kosten van de zaal. Centrumleden kunnen gratis meedoen. 

Ontwikkelingen Soeficentrum Friesland

Oprichting Stichting Universeel Soefisme
Op 12 januari 2017 is vanuit het Soeficentrum Friesland de Stichting Universeel Soefisme opgericht met als standplaats Leeuwarden.

De 3 doelstellingen van de stichting zijn:

1.Verwezenlijken en verspreiden van de kennis van de eenheid van religieuze idealen van alle afzonderlijke religies.
2.Het Oosten en het Westen, het Noorden en het Zuiden dichter bij elkaar brengen opdat het ideaal van universeel broeder- en zusterschap zich verder kan ontwikkelen.
3.Het verspreiden dat vanuit de Schepping het Licht in alle mensen is ontstoken en het ondersteunen om dit Licht in deze wereld te laten schijnen.

Het Soeficentrum Friesland mag zich verheugen in een sterk groeiende belangstelling.
Voor de continuïteit van het centrum is het daarbij van belang dat we over een vaste groep van leden beschikken die het centrum zowel spiritueel, organisatorisch als financieel ondersteunt. Wij zoeken belangstellenden die ons daarbij willen helpen.
Als je hiervoor belangstelling hebt kun je contact opnemen met universeelsoefisme@gmail.com.

Het bestuur oriënteert zich op dit moment op de samenwerking in Noord Nederland met de andere organisaties die zich laten inspireren door het Universeel Soefisme, waaronder de Inyati-orde (de vroegere soefi-orde)

Belangstellenden
Belangstellenden die zich willen aansluiten bij ons centrum kunnen zich aanmelden via de mail universeelsoefisme@gmail.com of contact opnemen met een van onze bestuursleden Rama Lieftink, Zubin Spinder, Attie van Houten of Ananda Segers.tijdens de bijeenkomsten voor een gesprek.Je wordt dan lid van het centrum Friesland.
Het Universeel Soefisme is geen eigen godsdienstige richting maar een ontmoetingsplaats voor hen die zich geïnspireerd voelen door de mystieke Boodschap die op alle plaatsen en in alle tijden door de grote wereldreligies wordt verteld. 

De contributie bedraagt 95 euro per jaar. 

Wat biedt het lidmaatschap:

  • De verschillende studie en meditatie/mindfulness bijeenkomsten zijn gratis.
  • Er is mogelijkheid tot (maandelijkse) individuele gesprekken met een soefibegeleider.
  • Het volgen van speciale, verdiepende bijeenkomsten van de "inner circle", , het soefipad, waarin specifieke soefi oefeningen worden gedaan en teksten worden gelezen.
  • Er is mogelijkheid tot het voorbereiden op deelname aan de innerlijke school. (het verdiepende soefipad).

Onze innerlijke school/ mureedsbijeenkomsten
Ervaar je jezelf als medereiziger in de karavaan van mensen, die zich in alle eeuwen en op alle plaatsen persoonlijk betrokken voelen bij de grote wereldreligies , dan ben je welkom bij onze activiteiten van de Innerlijke School. Voor informatie kun je mailen universeelsoefisme@gmail.com of op de bijeenkomsten informatie krijgen van een van onze bestuursleden.

De kosten voor het volgen van de innerlijke school (Het mureedsschap) zijn afhankelijk van uw inkomen.

Onze healing
Voor deelnemers aan de Innerlijke School is er de mogelijkheid om gevraagd te worden voor de healing-groep.
Vooraf aan deelname volgt eerst een gesprek. Voor info universeelsoefisme@gmail.com
Het betreft een vaste groep van healers die elke maand bijeen komt


Persoonlijk contact

  • Voor ieder die behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek,
  • zijn verhaal eens een keer vrijblijvend kwijt wil of
  • ondersteuning behoeft bij een bepaald moment in het leven,
    Is er een mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek.

Ook na de erediensten zijn de cherargs altijd bereidt meer informatie te geven over de dienst en bereidwillig  u te woord te staan.

U kunt ook via de mail universeelsoefisme@gmail.com in vertrouwen uw gesprek aanvragen en/of vragen naar een vertrouwelijk moment.

Gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.

De boodschap van Harmonie, Liefde en Schoonheid wensen wij allen toe.