header

Pagina overzicht

 

Contact

Karel de Groot

Soefi Centrum Eindhoven
Telefoon:        040-2513510
E-mailadres:   soeficentrum.eindhoven@gmail.com

 

Donaties

Donaties ter dekking van de onkosten zijn zeer welkom. 
Donaties aan de Soefi Beweging zijn aftrekbaar van de belasting.

Gironummer: NL89 TRIO 0379427710  t.n.v. Soefi Centrum Eindhoven

Bij voorbaat onze dank.