header

Pagina overzicht

 

Soefi Centrum Eindhoven

is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefi
Beweging, die gesticht is door Hazrat Inayat Khan.

 

 

 

 

 

 

 Het uiterlijke leven is slechts de schaduw van de innerlijke werkelijkheid.
Het meest innerlijke wezen van de mens is het ware wezen van God.

                                                                                                   uit: "Gayan" van Hazrat Inayat Khan

 

 


UITNODIGING
Soefidienst

 Zondag, 6 oktober 2019
 11.00 - 12.15 uur

 Spreker:  Monika Rietveld

 

  Iedereen is van harte welkom

Locatie:  Bovenzaal van "De Herberg" van Woonpark Eckartdal,
                Nuenenseweg 1, 5631 KB Eindhoven

Na afloop is er een boekentafel met wisselende titels en gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee van gedachten te wisselen of vragen te stellen. Vrije toegang; verzoek om na afloop een vrijwillige bijdrage in het mandje te doen, ter dekking van de onkosten. 
 
                                                         

 

   VOLGENDE EREDIENSTEN

2019

3 november:  MarYam Mildenberg

 

SOEFICONCERT met soefi-liederen door Mirabai
"Magic of Music"

op 3 november van 13.00 - 14.00 uur
Locatie: Eckartdal Eindhoven, Kapel (begane grond, gebouw: De Herberg)

Het hart openen met een boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid.


 

 

 

 

 

   In Memoriam Monique, Noor Bakker.

    Wij zijn heel verdrietig dat op 8 mei j.l. onze lieve Cheraga

Noor Bakker

    overgegaan is naar Gene Zijde.

    Wij zullen haar heel erg missen.

    Zij verzorgde elke keer voor het begin van de dienst op voortreffelijke wijze de Confraternity.

    Met een kleine Soefidienst hebben we op 15 mei j.l. afscheid van haar genomen te midden van familie
    en zeer vele vrienden.
    We zijn ervan overtuigd dat zij daar waar zij nu is nieuwe gezegende taken zal vervullen en veel Liefde
    zal ontvangen.

    In dankbare herinnering
    Soefi Centrum Eindhoven