header

Pagina overzicht

 

Open avonden
(i.v.m. corona zijn er voorlopig géén open avonden)

Wat gebeurt er?

Door de schijbare tegenstellingen van het leven
ontstaat er inzicht in wat er gebeurt.
De seizoenen komen en gaan met warmte en koude.
De dag wordt nacht.
Wijze mensen kunnen er dwaas uitzien, konderen worden volwassen.
De zoeker is één met de ontplooiing van het leven.
Hij gaat met de stroom mee en past de dingen onderweg aan.
Zo accepteert hij de aanrd van de dingen an omhelst Tao.
                                            (No. 45 uit 'Tao van kalmte' van Pamela van Metz)

 

 De Dargah, New Delhi

002

De Herberg – Mevlâna Jalâluddîn Rumi

Het 'Mens-zijn' is een herberg.
Elke ochtend verschijnt er een nieuwe gast.
Een vreugde, een depressie, een gemenerik,
een flits van inzicht komt a
ls een onverwachte bezoeker.
Verwelkom ze allemaal en onthaal ze gastvrij!
Zelfs als het een hoop zorgen zijn,
d
ie op gewelddadige wijze al het meubilair in je huis slopen,
behandel dan nog steeds elke gast met respect.
Hij ruimt misschien wel bij je op voor een nieuwe verrukking.
De sombere gedachte, de schaamte, het venijn - ontmoet ze met een glimlach bij de deur
en vraag of ze binnen willen komen
Wees dankbaar voor wie er komt,
w
ant ieder van hen is gestuurd als een gids uit het onbekende.

Kabir: 'Dans, mijn ziel!' 
Dans mijn ziel, dans heden in vreugde.
De liefdesliederen vullen de dagen en de nachten met muziek 
en de wereld luistert naar haar melodieën.
Vreugdedronken dansen Leven en Dood op het ritme van deze muziek. 
De heuvels en de zee en de aarde dansen.
De mensenwereld danst in lachen en tranen.
Waarom de monnikspij aangetrokken en ver van de wereld geleefd in eenzame hoogmoed?
Zie! Mijn hart danst in het genot van honderdvoudige kunst;

En welgevallig is dit de Schepper. 

"Veel mensen zoeken bescherming tegen alle schadelijke invloeden door een muur op te richten om
hen heen. Maar het dak boven de wereld is zo hoog dat het ondoenlijk is een muur te bouwen die hoog
genoeg is. Het enige dat je kunt doen is gewoon leven te midden van alle disharmonische indrukken,
je wil sterker maken en alles verduren en toch subtiel blijven in karakter en handelen!
Koud worden met de kou van de wereld is zwak en je laten breken door de hardheid van de wereld
halfhartig. Maar leven in de wereld en toch boven de wereld, is als lopen op water. Er zijn twee
wezenlijke plichten voor iemand die wijs en liefdevol wil zijn: de liefde in onze natuur steeds doen
toenemen en uitbreiden en tegelijk onze wil sterker maken, zodat het hart niet gemakkelijk gebroken
wordt. 
Balans is ideaal in het leven. De mens dient verfijnd te zijn en toch sterk, liefdevol én krachtig." 
                                                                                                                                                      (Kabir)

 Hafez: 'Geluk'

Weet gij wat geluk is?
Dat is de aanblik van de Geliefde:
In Zijn straat, en hij geeft bedelaars voorrang boven vorsten.
Gemakkelijk is het levenslang verlangen uit te bannen.
Maar m
oeilijk is het te breken met vrienden
die even dierbaar zijn als de eigen ziel.

Saadi gedicht uit zijn bekendste werk "De rozentuin"

Een schoonheid wordt steeds met ontzag ontvangen,
ook als zij door haar ouders werd verjaagd.
Ik vroeg de pauwenveer, die uit een Koran stak:
‘Wordt niet de eer van het Boek door jou belaagd?’
Het antwoord was:
‘Zwijg! Nergens weigert men de toegang aan haar, die de Schoonheid draagt.’

'De rozentuin'  van Saadi
is een mengeling van proza en poëzie: met puntdichten als deze geeft Saadi telkens commentaar op een prozaverhaal over morele waarden uit het leven van Perzië in de dertiende eeuw. Hij geeft goede raad, hij levert inzichten aan, hij verschaft ons zijn wijsheid, maar toch kan je Saadi nooit volledig vastgrijpen. Dat maakt zijn poëzie net zo fascinerend: hij verleidt je, hij prikkelt je, maar nooit hebben zijn verzen één betekenis; nooit is er maar één enkele interpretatie van zijn levenswijsheden mogelijk; nooit is er slechts één antwoord op de vragen die hij oproept. Saadi is grillig, Saadi houdt je uit je slaap, Saadi neemt eerst stevig je hand vast om je daarna op het verkeerde been te zetten.


Uit de "Soefileringen" van Inayat Khan

In essentie zijn we allemaal Licht, Liefde, Leven.
Maar daar zijn we ons lang niet altijd van bewust.
Hoe kunnen we ons ontvouwen tot hoe we bedoeld zijn en dat in de wereld uitstralen?
Dat proces noemt Inayat Khan de kunst van de persoonlijkheid.
Dit thema gaan we op allerlei manieren samen onderzoeken.
Daarbij nemen we de verschillende aspecten van het karakter in beschouwing,
zoals wilskracht, zelfbeheersing, ijdelheid, zelfrespect, pessimisme en optimisme, dankbaarheid,
het gevoel voor rechtvaardigheid, verfijning en edelmoedigheid.
Ook het persoonlijk magnetisme is een belangrijk aspect; onze manier van bewegen en praten,
het vermogen zich uit te drukken, scherpzinnighjeid spreekt onze omgeving aan.
Magnetisme van het liefhebbend hart opent de harten van de anderen.
Het hoogste aspect is het magnetisme van de Ziel, die de grenzen van het persoonlijke overstijgt
en straalt haar energie uit door het hele Universum.
De sfeer, die een ontwaakte Ziel schept.
kan ononderbroken en onaangetast voortleven door eeuwen heen…'