header

Pagina overzicht

Universele Erediensten

adres: Vrijmetselaars Loge, Rijkmanstraat 10, Deventer

Om 10.15 uur is er de Confraternity of the Message (ook openbaar)
om 11.00 uur begint de Eredienst

Na afloop is er koffie/thee en een mogelijkheid tot gedachtenuitwisseling.

altaar Deventer

Data Universele Erediensten voorjaar 2019

20 januari: Henk MussaVir Smaling "Het lied zingt de zanger"
17 februari: Monika Rietveld "Het ritme van de wereld"
17 maart: Zubin van den Besselaar "Gelijkmoedigheid"

21 april - paaszondag: MarYam Mildenberg "Wankelmoed"

19 mei - Saraswati de Vries 
16 juni: Sanja Nuria Koussemaker

Roos en parel1

wankelmoed

klinkt als een golfbeweging, van laag naar hoog.
Heldere klinkers worden aan elkaar geregen met sterke medeklinkers.
Wankelmoed is rechtop staan maar zonder te overstrekken, zo omschrijft de filosofe het.
De moed hebben om te wankelen, het niet zo zeker te weten,
misschien jezelf durven bloot geven in relaties,
een onderscheid durven maken tussen eigen gevoelens enerzijds en oordelen anderzijds;
jezelf in vraag durven stellen, durven toegeven dat je geen uitgesproken mening hebt …
kortom - je kwetsbaar opstellen.
De moed om in het onbekende te duiken, met vallen en opstaan.
Het zijn immers niet alleen de successen die ons doen groeien.
Het zijn ook ervaringen, de één al wat positiever dan de andere.
Als je het woord visueel zou kunnen voorstellen,
kan er in je geest het beeld van een boom opkomen; 
een boom, die in een sterke wind meebeweegt op het ritme van de windvlagen.
De boom krijgt soms heel wat te verduren
maar draagt in zich de veerkracht om weer in balans te komen.

Wankelmoed zou kunnen betekenen de balans zoeken tussen het comfort aan de ene kant
en wilskracht om in evenwicht te blijven aan de andere kant bewaren,
zodat je jezelf niet verliest.
                                                                         (de Nederlandse filosofe Desanne van Brederode)

 


Tekst van Hazrat Inayat Khan

Er zijn stralen en er is licht.
Als de stralen de bron van de zielen van levende wezens zijn,
dan is het licht van de goddelijke zon de geest van het gehele zijn.

 

voeten op het strand

H.I.K.1