header

Pagina overzicht

Universele Erediensten

in de Vrijmetselaars Loge, Rijkmanstraat 10, Deventer

Om 10.15 uur is er de Confraternity of the Message, 
om 11.00 uur begint de Eredienst

Na afloop is er koffie/thee en een mogelijkheid tot gedachtenuitwisseling.

altaar Deventer

Data Universele Erediensten voorjaar 2019

20 januari: Henk MussaVir Smaling "Het lied zingt de zanger"
17 februari: Monika Rietveld "Het ritme van de wereld"
17 maart: Zubin van den Besselaar "Gelijkmoedigheid"
21 april: Pasen, een informele dienst met MarYam Mildenberg
19 mei: Diana Saraswati de Vries (lezing met harpmuziek)
16 juni: Sanja Nuria Koussemaker

Roos en parel1

 Tekst van Hazrat Inayat Khan

Er zijn stralen en er is licht.
Als de stralen de bron van de zielen van levende wezens zijn,
dan is het licht van de goddelijke zon de geest van het gehele zijn.

 

voeten op het strand

H.I.K.1