header

Pagina overzicht

Universele Erediensten

adres: Vrijmetselaars Loge, Rijkmanstraat 10, Deventer

10.15 uur: Confraternity of the Message (ook openbaar)
11.00 uur:  Universele of informele Eredienst

Na afloop is er koffie/thee en een mogelijkheid tot gedachtenuitwisseling.

altaar Deventer

Universele Erediensten voorjaar 2020

15 maart - dienst afgelast i.v.m. de maatregelen corona-virus
19 april: Rama Liefting (Soeficentrum Friesland); thema: Wijsheid  afgelast!
17 mei: Zubin van den Besselaar ( Soeficentrum Den Haag)  afgelast!

21 juni: Ali Can Yurdakul (Soeficentrum Den Bosch)

Roos en parel1

Wankelmoed

(Een aanvulling bij het thema van MarYam Mildenberg) "Wankelmoed".
Wankelmoed klinkt als een golfbeweging, van laag naar hoog.
Heldere klinkers worden aan elkaar geregen met sterke medeklinkers. Wankelmoed is rechtop staan maar zonder te overstrekken, zo omschrijft de filosofe het. De moed hebben om te wankelen, het niet zo zeker te weten, misschien jezelf durven bloot geven in relaties, een onderscheid durven maken tussen eigen gevoelens enerzijds en oordelen anderzijds; jezelf in vraag durven stellen, durven toegeven dat je geen uitgesproken mening hebt … kortom - je kwetsbaar opstellen.
De moed om in het onbekende te duiken, met vallen en opstaan. Het zijn immers niet alleen de successen die ons doen groeien. Het zijn ook ervaringen, de één al wat positiever dan de andere. Als je het woord visueel zou kunnen voorstellen, kan er in je geest het beeld van een boom opkomen; een boom, die in een sterke wind meebeweegt op het ritme van de windvlagen. De boom krijgt soms heel wat te verduren maar draagt in zich de veerkracht om weer in balans te komen.
Wankelmoed zou kunnen betekenen de balans zoeken tussen het comfort aan de ene kant en wilskracht om in evenwicht te blijven aan de andere kant bewaren, zodat je jezelf niet verliest.
                                                                                                                  (de Nederlandse filosofe Desanne van Brederode)

 

Tekst van Hazrat Inayat Khan

Er zijn stralen en er is licht.
Als de stralen de bron van de zielen van levende wezens zijn,
dan is het licht van de goddelijke zon de geest van het gehele zijn.

 wa

004

Wat de wereld vandaag de dag nodig heeft
 
(samenvatting van een ‘sociale gatheka’s, door Inayat Khan voorgedragen begin
 van de 20ste eeuw, meer dan honderd jaar geleden, nog steeds zeer actueel)

“Het woord ‘soefi’ komt van het Arabische woord sâf, dat reinigingsproces betekent. Alle levenstragiek ontstaat door gemis aan reinheid – verwijdering van het ‘natuurlijk zijn’. Soefisme is daarom een ontwikkelingsproces om het leven natuurlijk te doen worden. Je zou dat religie, filosofie wetenschap of mystiek kunnen noemen, zoal je wilt. Het is waar, dat alle Meesters, die van tijd tot tijd in de wereld verschenen zijn, dit reinigingsproces in de vorm van een godsdienst hebben gebracht. Christus zei dan ook “Ik ben niet gekomen om u een nieuwe wet te brengen, maar om de wet te vervullen”. Het is dus geen nieuw ontwikkelingsproces, maar dezelfde oude methode die de wijzen in alle eeuwen hebben gegeven. Het nieuwe is de vorm, waarmee het zich aanpast aan een bepaalde periode.

Geestelijkheid is niet iets nieuws te moeten leren, ongewone vermogens verwerven of bovennatuurlijke ervaringen hebben. Het doel van de soefi is, dat men zich van zijn eigen wezen bewust wordt en leert hierdoor de menselijke natuur te begrijpen. Zo verkrijgt hij inzicht in de natuur van het leven in het algemeen. Alle mislukking, teleurstelling en verdriet worden veroorzaakt door het ontbreken van deze bewustwording. Daartegenover staat dat het welslagen, geluk en vrede worden verkregen door de bewustwording van ons eigen wezen, van ons innerlijk. In enkele woorden gezegd, betekent soefisme: het kennen van ons ware wezen, het begrijpen van het doel van ons leven en te weten hoe dit te bereiken. De onrust, die men overal in de wereld aantreft, de moeilijkheden tussen de volkeren, de haat onder de mensen, de noodkreet die van alle kanten tot ons komt, de commerciële catastrofe de politieke problemen - al deze dingen maken, dat wij ons afvragen wat er gedaan kan worden om tot een oplossing te komen van de algemene nood van de mensheid? Verschillende instellingen proberen het vuur, dat hier en daar brandt, te blussen. Maar dat kan nooit het probleem van de wereld oplossen. Allereerst moet men bedenken, dat alle levensactiviteiten met elkaar samenhangen en als er één aspect in orde wordt gebracht er weer iets anders verkeerd gaat.
Terwijl men hoopt om commerciële moeilijkheden te vereffenen, rijzen er politieke problemen en als
men zich op het sociale vraagstuk bezint, komen er morele moeilijkheden voor de dag.
Als men dus de mensheid zou willen dienen bij de wederopbouw van de wereld, iets wat de plicht en de verantwoordelijkheid van ieder bewust levend mens is ongeacht rang, positie of bevoegdheid, moet men eerst de vraag onder ogen zien wat het geneesmiddel kan zijn voor alle kwalen, die zich in het leven van vandaag kenbaar maken? Eén ding is hierbij van het grootste belang, namelijk: alleen het veranderen van de levenshouding van de mensen kan hulp zijn op ieder gebied van het leven. Die houding kan alleen veranderen door morele, spirituele en religieuze vooruitgang. In deze richting ligt de taak, die
de Soefi Boodschap te volbrengen heeft.

De Soefi Boodschap is geen nieuwe godsdienst noch een speciaal systeem, maar het is een ontwikkelingsmethode om onze levenshouding te veranderen, waardoor wij een ander zicht op het leven krijgen. De Soefi Boodschap is niet tegen enige godsdienst of geloof gekant, zij houdt daarentegen alle godsdiensten hoog en helpt iedereen de kern van de eigen religie te begrijpen. 

De Soefi Beweging
 staat niet als een slagboom tussen haar leden en hun eigen geloof,
maar als een open deur verleent zij toegang tot het hart van dat geloof…"