header

Pagina overzicht


Soefi Centrum Deventer

Centrumleider: 
Willem Sikander van der Vliet
 (tel. 06 - 14 54 2000)

willemvandervliet@gmail.com 

Secretaris: 
Michaela Shakti van der Vliet - Hollmannová
 

michaelahollmannova@gmail.com 

Coördinator:
Lia Rabia Molendijk  
molendijklia@gmail.com

Penningmeester:
Pieter Jan Lont
pjlont@xs4all.nl

 

 Download hier de Nieuwsbrief voor Pinksteren 2020

 Download hier de Nieuwsbrief voor mei 2020

 Download hier de Nieuwsbrief voor juni 2020

 

Wilt u (geheel vrijblijvend) kennismaken met ons centrum?

m centrum deventer

Dat kan. 

U bent van harte welkom in de universele of informele erediensten
en op de openbare donderdagavonden. 
U kunt altijd iemand, die geïnteresseerd is, meenemen.
Voor een persoonlijk gesprek kunt telefonisch contact opnemen met Sikander.Voor overige informatie gelieve te mailen naar Shakti.

op de afbeelding ziet u
de Vrijmetselaarsloge Deventer: 
het gebouw, waar onze activiteiten plaats vinden.
Adres: Rijkmanstraat 10

 

 

Informatie over lid worden van de Soefi Beweging Nederland
vind je hier

 Het 'SoefiCentrumDeventer' (SCD) is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefi Beweging. Ons centrum is een van oudste Soefi-centra van Nederland. De familie van prof. Karimbakhsh Witteveen, oudminister en jaren lang hoofd van de Soefibeweging Nederland is uit Deventer afkomstig en heeft een belangrijke binding met Deventer. De vader van wijlen Karimbaksh Witteveen heeft samen met prof. dr. G.S. Bos in 1946 het nog steeds zeer florerende ingenieursbureau ”Witteveen+Bos International” opgericht, met als eerste project de Prins Bernhardsluis. Beide ouders van Karimbakhsh Witteveen hebben veel bijgedragen aan de bloei van het Soeficentrum Deventer.

De eerst volgende Universele eredienst
20 september  - spreker mevr. Shanti Snijders

Voor de Universele Erediensten (met altaar) kan je om 10. 15 de 'Confraternity of the Message'
bezoeken, om samen een diepere afstemming opbouwen en tot verstilling komen;
Dit geldt niet voor de informele diensten (in een kring).

Andere activiteiten worden in september aangekondigd.

     Soefi geschrift , de Gayan
Het ware geluk ligt in de stroom van de liefde,
die opzwelt uit de ziel van de mens.
En wie deze stroom voortdurend laat vloeien,
onder alle omstandigheden, in alle situaties, hoe moeilijk ook,
verwerft een geluk, dat in waarheid zijn eigen is: Zijn Wijsheid.  

'Woorden verduisteren en versluieren de Waarheid in plaats haar te onthullen.
Daarom is beter de Hoogste Waarheid te laten stralen door je woorden en gedachten terug te houden.'
                                                                                                    Ramana Maharshi "Over gewaarzijn" (525)