header

Pagina overzicht

Soefi Centrum Deventer

Centrumleider: 
Willem Sikander van der Vliet

willemvandervliet@gmail.com (tel. 0313 231 353)

Secretaris: 
Michaela Shakti van der Vliet - Hollmannová

michaelahollmannova@gmail.com 

Wilt u (geheel vrijblijvend) kennismaken met ons centrum?

m centrum deventer

Dat kan. 

U bent altijd van harte welkom in de vieringen(universele of informele erediensten)en op de openbare donderdagavonden. 

U kunt altijd iemand, die geïnteresseerd is, meenemen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt telefonisch contact opnemen met Sikander.Voor overige informatie gelieve te mailen naar Shakti.

Vrijmetselaarsloge Deventer, 
het gebouw, waar onze activiteiten plaats vinden.

Informatie over lid worden van de Soefi Beweging Nederland vind je hier.

Download de SCD Nieuwsbrief van April 2019

Het 'SoefiCentrumDeventer' (SCD) is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefi Beweging. Ons centrum is een van oudste Soefi-centra van Nederland. De familie van prof. Karimbakhsh Witteveen, oudminister en jaren lang hoofd van de Soefibeweging Nederland is uit Deventer afkomstig en heeft een belangrijke binding met Deventer. De vader van Karimbaksh Witteveen heeft samen met prof. dr. G.S. Bos in 1946 het nog steeds zeer florerende ingenieursbureau ”Witteveen+Bos International” opgericht, met als eerste project de Prins Bernhardsluis. Beide ouders van Karimbakhsh Witteveen hebben veel bijgedragen aan de bloei van het SoefiC entrum Deventer.

De eerstvolgende Eredienst:
Zondag 21 april 2019 om 11.00 uur

MarYam Mildenberg : 'Wankelmoed'
Download hier de uitnodiging

Soefi geschrift:

~De echte betekenis van kruisiging is het kruisigen van het valse zelf,
zodat het ware zelf kan opstaan.
Zolang het valse zelf niet gekruisigd is,
wordt het echte zelf niet verwezenlijkt.

~Wie onverschillig is geworden
zonder interesse voor het leven te hebben ervaren,
is niet volledig en wordt gemakkelijk
door interesse in verleiding gebracht.
Maar wie de staat van onverschilligheid heeft bereikt
door eerst zijn interesses te bevredigen,
bereikt echt de gezegende staat.
Welk pad u ook kiest, het goede of het verkeerde,
weet dat er achter u altijd een machtige hand is,
om u er langs voort te helpen. (H. I. Khan)

zee van het leven is voortdurend in beweging;
de meester loopt over de golven, de wijze zwemt in het water, maar de onwetende