header

Pagina overzicht

Soefi Centrum Deventer

Centrumleider: 
Willem Sikander van der Vliet
willemvandervliet@gmail.com (tel. 0313 231 353)

Secretaris: 
Michaela Shakti van der Vliet - Hollmannová
michaelahollmannova@gmail.com 

Wilt u (geheel vrijblijvend) kennismaken met ons centrum?

m centrum deventer

Dat kan. 

U bent altijd van harte welkom in de vieringen 
(universele of informele erediensten)
en op de openbare donderdag-avonden. 

U kunt altijd iemand, die geïnteresserd is, meenemen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt telefonisch contact
opnemen met Sikander.
V
oor overige informatie gelieve mailen naar Shakti.

Vrijmetselaarsloge Deventer, 
het gebouw, waar onze activiteiten
plaats vinden.

Informatie over lid worden van de Soefi Beweging Nederland
vind je hier.

Download de nieuwsbrief van Januari 2018
Download de nieuwsbrief van Februari 2018

Het 'SoefiCentrumDeventer' is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefi Beweging.
Ons centrum is een van oudste Soefi-centra van Nederland.
De familie van prof. Karimbakhsh Witteveen, oudminister
en jaren lang hoofd van de Soefibeweging Nederland is uit Deventer afkomstig en heeft een belangrijke binding met Deventer. De vader van Karimbaksh Witteveen heeft samen
met prof. dr. G.S. Bos in 1946 het nog steeds zeer florerende ingenieursbureau
”Witteveen+Bos International” opgericht, met als eerste project de Prins Bernhardsluis.
Beide ouders van Karimbakhsh Witteveen hebben veel bijgedragen aan de bloei
van het SoefiC entrum Deventer.

Informatie over de activiteiten van alle nederlandse soeficentra vind u op 
www. soefikalender.nl

De eerstvolgende Eredienst:
Zondag 17 februari 2019 om 11.00 uur

Monika Rietveld
'Het ritme van de wereld'

 Beker van Saki – 16 december

 De zee van het leven is voortdurend in beweging;
 de meester loopt over de golven, de wijze zwemt in het water,
 maar de onwetende mens verdrinkt, bij zijn poging haar over te steken.

 

zee van het leven is voortdurend in beweging;
de meester loopt over de golven, de wijze zwemt in het water, maar de onwetende