header

Pagina overzicht

Soefi Centrum Deventer

Centrumleider: 
Willem Sikander van der Vliet
willemvandervliet@gmail.com (tel. 0313 231 353)

Secretaris: 
Michaela Shakti van der Vliet - Hollmannová
michaelahollmannova@gmail.com 

Het 'SoefiCentrumDeventer' is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland,
een onderdeel van de Internationale Soefi Beweging.
Ons centrum is een van oudste Soefi-centra van Nederland. De familie van prof. Karimbakhsh Witteveen, oudminister en jaren lang hoofd van de Soefibeweging Nederland is uit Deventer afkomstig en heeft een belangrijke binding met Deventer. De vader van Karimbaksh Witteveen heeft samen met prof. dr. G.S. Bos in 1946 het nog steeds zeer florerende ingenieursbureau ”Witteveen+Bos International” opgericht, met als eerste project de Prins Bernhardsluis.
Beide ouders van Karimbakhsh Witteveen hebben veel bijgedragen aan de bloei van het Soefi-centrum Deventer.

Informatie over de activiteiten van alle nederlandse soeficentra vind u op www.soefikalender.nl

Wilt u (geheel vrijblijvend) kennismaken met ons centrum?

m centrum deventer

Dat kan. 

U bent altijd van harte welkom in de vieringen 
(universele of informele erediensten)
en op de openbare donderdag-avonden. 

U kunt altijd iemand, die geïnteresserd is, meenemen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt telefonisch contact opnemen
met Sikander.V 
oor overige informatie gelieve mailen naar Shakti.

Vrijmetselaarsloge Deventer, 
het gebouw, waar onze activiteiten plaats vinden.

Informatie over lid worden van de Soefi Beweging Nederland
vind je hier.

Download de nieuwsbrief van Januari 2018
Download de nieuwsbrief van Februari 2018

De eerstvolgende Eredienst:
Zondag 20 januari 2019 om 11.00 uur

'Het lied zingt de zanger' 

 Henk MussaVir Smaling
 

* Het heelal is uit muziek ontstaan.
   Vandaar dat ieder mens zich tot muziek voelt aangetrokken.

* Als de ziel is afgestemd op God, wordt alles, wat de mens doet, tot muziek.
* Net als een muziekstuk heeft ieder mens zijn eigen toon en ritme.
* Uw muziek brengt mijn ziel aan het dansen.
                                                                                                  (teksten van H. I. Khan)