header

Pagina overzicht

   altaar

 

De teksten die gelezen worden zijn afkomstig uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden voorgedragen tijdens de Universele Eredienst op zondag 26 maart 2023.

Spreker: Monika Rietveld

Thema:  Durf te verdwalen!

 

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

Bhagavad Gîta 9:4,5,6&7:

In mijn onzichtbare vorm doordring Ik het gehele universum. Alle  schepselen bestaan in Mij, maar Ik word niet door hen begrensd. Dit is Mijn goddelijke mysterie! In werkelijkheid bestaan al deze  schepselen niet in Mij! Hoewel Ik alles in de schepping voorbreng,  verblijf ik Zelf niet in Mijn schepselen. 

Alle schepselen rusten in Mij zoals de machtige wind die in alle  richtingen waait, hoewel hij altijd in de ruimte verblijft.  Denk hier eens over na! 

Aan het einde van ieder tijdperk, O zoon van Kunti, neem ik alle  schepselen op in Mijn oorsprong en aan het begin van een nieuw  tijdperk schep Ik ze alle weer opnieuw. 

Wijsheid

 

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Tsjwang Tse. p.143/144:

Laten we samen op weg gaan naar het paleis van niet iets  bezitten. We kunnen het tot in het oneindige hebben over  gelijkheid en samenkomen. Laten we ‘niets’ samen doen.  We zijn kalm en rustig, leeg als een woestijn, helder als water, in  harmonie – en vrij. Het enige waarnaar ons hart verlangt is dat we  onze vleugels kunnen spreiden – nergens naar toe gaan, niet  weten waar we zullen eindigen, gaan en komen zonder te weten  waar we uiteindelijk zullen belanden. We zijn daar al geweest en  ervan teruggekeerd, maar we kennen nog steeds het eind van de  draad niet.  

We gaan als keizers van de ongebonden uitgestrektheid waar we  willen. Het grote Weten gaan ook mee. Dat heeft het nooit niet  gedaan. 

 

Mededogen

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

Yasna 32:7 en 8:

Er valt geen algemene richtlijn te geven voor het bewandelen van  de goede weg. Geen wijze kent die. Zij is voor ieder mens anders.  Alleen Ahura weet welke weg gij moet gaan. 

Zelfs de meest heilige onder ons dwaalt somtijds van de goede  weg af. Men denke bijvoorbeeld aan Yima, zoon van Vaohvant,  meestentijds kanaal van rijke zegen.  

Als zelfs hij somtijds afdwaalde, hoe kan men dan van mij  verlangen immer op het rechte pad te blijven? 

 Zuiverheid

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Sjemot 13:17 en Sjemot 14:15:

Toen farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet  langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al  was dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd zouden  moeten leveren, konden ze weleens spijt krijgen en teruggaan  naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door  de woestijn naar de Rietzee trekken… 

…Zeg tegen de Jisraëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf  geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de  Jisraëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land.

 

 

 

Christendom 

  

 

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Matth. 4: 

Dan wordt Jezus door de Geest weggevoerd naar de woestijn, om  beproefd te worden door de duivel. Na veertig dagen en veertig  nachten vasten is hij ten slotte uitgehongerd.

De beproever komt  en zegt tot hem: als jij een zoon van God bent, zeg dan dat deze  stenen broden worden! Maar hij zegt ten antwoord: er staat  geschreven: niet bij brood alleen zal de mens leven, maar bij alle  woord dat uit Gods mond voortkomt. 

 Zelfopoffering

                                                                                                                                 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

 

Koran, Sura 39:36b&37:

En als God iemand tot dwaling brengt, dan is er voor hem niemand  die de goede richting wijst.

En als God iemand de goede richting  wijst dan is er voor hem niemand die (hem) tot dwaling brengt.

Eénheid 

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Soefi geschrift

 

In Reizigers op het innerlijk pad, van Inayat Khan (p22):

Wij zijn allen op reis, want het leven zelf is de reis. 

Niemand kan zich hier blijvend vestigen; we zijn allen reizigers. 

Daarom is het niet juist, als we zeggen, dat we, wanneer we de  geestelijke reis aanvaarden, onze plaats in het leven moeten  opgeven.

Niemand heeft hier een vaste plaats, allen zwerven we,  allen zijn we op reis. 

Waarheid