header

Pagina overzicht

   altaar

 

 

Teksten bij de Universele Eredienst van 17 november 2019

Onderwerp: Overgave

 

Spreker: Zubin vd Besselaar

 

 

 

 

Hindoeïsme

  

 

 

 

Hindoe geschrift

 

Doch zijn ware natuur is vrij van begeerte, vrij van kwaad, vrij van vrees. Zoals een man in de armen van zijn geliefde vrouw, alles wat buiten, alles wat binnen is vergeet, zo vergeet de mens in de armen van het wetende zelf, alles wat buiten, alles wat binnen is, want daar zijn alle begeerten bevredigd. Daar komt het Zelf zijn enige begeerte, die geen begeerte is, het verdriet te boven.


                                                         

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Ik heb de diepste waarheid erkend welke verheven is en vrede schenkt maar moeilijk te verstaan is. De wereldse mens zal de leer niet verstaan want geluk is voor hem alleen te vinden in het kleine zelf en de zaligheid die ligt in de volmaakte overgave aan de Waarheid is voor hem onverstaanbaar. Gelukzaligheid is de bevrijding van de boosheid, de afwezigheid van begeerte en het verlies van alle trots die voortkomt uit het ego.

              

 

            

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

 

In diepe deemoed strek ik mijn handen uit naar U, Heer

Gij zijt een diamant met oneindig veel facetten

Daar is eerst uw Heilige Geest

Die inspireert onze woorden en daden

Daar is voorts Hij die de drager is van de kosmische orde

Die evenwicht en gelijkmatigheid brengt in de onrustige stroom van onze gedachten

Die deze stroom doet uitmonden in het kristallen meer der hemelse gezindheid

 

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Nu sprak Job tot de Heer:

Inderdaad u kunt alles, voor u is niets onuitvoerbaar

Hoe durft onze kortzichtigheid uw plan te verdoezelen?

En ik maar spreken, zonder iets te weten, over wonderlijke dingen die ik niet begreep

En dan nog in de trant van: luister ik zal spreken

Ik stel vragen probeer ze eens te antwoorden

Alleen van horen zeggen kende ik u

Nu heb ik u gezien met eigen ogen

Alles herroep ik , over alles heb ik spijt, zittend in stof en as

                                                                            


                                                                                                                                 

                  

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

En toen ging Jezus met hen naar een plek die Getsemane genoemd wordt en Hij zei tegen zijn leerlingen: “ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden”. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee en begon onrustig te worden. Toen zei Hij tegen hen “ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier en blijf waak met Mij”. Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad: “Mijn vader als het mogelijk is laat deze beker dan aan mij voorbijgaan. Maar niet zoals ik wil maar zoals u wilt”.

 

 

  

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Terwijl Abraham samen met Ismaël de grondslagen van het huis legde, de Kaäba in Mekka, zei hij: “Neem het van ons aan. Waarlijk Gij zijt de horende en de wetende. Maak ons beiden tot overgegevenen aan U en ons nageslacht, en aan U overgegeven gemeenschap”.

En toen zei zijn heer tot hem: “Geef u over” zei hij: ”ik ben nu overgegeven aan de Heer van de werelden”. En Abraham droeg het zijn zonen op en evenzo Jacob zeggend: “Zonen, God heeft voor u een religie uit gekozen. Dus mogen jullie nooit sterven, behalve als mensen die zich hebben overgegeven”.



 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift

Iedereen geeft zich gewillig aan schoonheid, onwillig aan macht

Als de persoonlijkheid van de kunstenaar opgaat in zijn kunst wordt hij zelf tot kunst

Toen ik negens gehoor vond klopte ik aan uw poort. En u gaf meteen gehoor aan de roep van mijn gebroken hart. Het hart is Gods poort, wie aanklopt vindt meteen gehoor

Geef ons alles wat je hebt dan geven Wij je alles wat Wij bezitten

De mens legt zijn ziel in alles wat hij doet.

De waarde van het offer ligt in de gewilligheid waarmee het wordt gebracht