header

Pagina overzicht

   altaar

 

 

Teksten bij de Universele Eredienst van 20 oktober 2019

Onderwerp: Onvolmaakt Volmaakt

 

Spreker: Annemieke Bouman

 

 

 

 

Hindoeïsme

  

 

 

Hindoe geschrift

 

Bagavath Gita  16: 1-3

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Onbevreesdheid; het zuiveren van je bestaan; het cultiveren van spirituele kennis; vrijgevigheid; zelfbeheersing; het brengen van offers; het bestuderen van de Veda’s; het beoefenen van ascese; eenvoud; geweldloosheid; waarheidlievendheid; vrij zijn van woede; onthechting; kalmte; afkeer van onnodig kritiseren; mededogen voor alle levende wezens; vrij zijn van hebzucht; vriendelijkheid; bescheidenheid; vastberadenheid; vitaliteit; vergevingsgezindheid; standvastigheid; reinheid en vrij zijn van vijandigheid en eerzucht – deze transcendentale eigenschappen, o afstammeling van Bharata treft men aan bij goddelijke mensen die begiftigd zijn met een spirituele aard.

                                                                                                                                                            

Goddelijke wijsheid


                                                         

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Woorden van de Boeddha (pag. 13)

De Tathagata (de Volmaakte) zoekt geen verlossing in strenge zelfkastijdingen,  maar ook geeft hij zich niet over aan de wereldse genoegens, noch leeft hij in overdaad. De Tathagata heeft de weg van het midden gevonden.
Noch onthouding van vlees of vis, noch naaktlopen, noch het afscheren van het hoofdhaar, noch het vlechten van het hoofdhaar, noch het dragen van een grafkleed, noch het zich bedekken met as, noch het offeren aan Agni zal een mens rein maken, die niet bevrijd is van zelfbegoocheling.

Goddelijk mededogen

              

 

            

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

 

Yasna 32: 8,9

Zelfs de meest heilige onder ons dwaalt somtijds van de goede weg af.

Men denke bijvoorbeeld aan Yima, zoon van Vaohvant,

Meestentijds kanaal van rijke zegen.

Als zelfs hij somtijds afdwaalde, hoe kan men dan van mij verlangen,

Immer op het rechte pad te blijven?

Alleen de Heer kent het goede volkomen.

Ik ken het goed slechts uit het kwaad.

Ik weet, dat het kwade mij de levensadem afsnijdt.

Maar uit die benauwdheid wordt een kreet om verlossing geboren:

De Heer hoort een zucht.

Goddelijke zuiverheid

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

NBV - Job 4: 17

‘Kan een mens zich gedragen zoals God het wil, kan iemand zonder smet zijn voor zijn Schepper?’

BGT (Bijbel in Gewone Taal) Job 15: 14,15

‘Niemand is helemaal volmaakt. Iedereen maakt fouten, ook jij!
God weet dat je zelfs engelen niet kunt vertrouwen, voor hem is ook de hemel niet volmaakt.

Goddelijke wet

                                                                                      


                                                                                                                                 

                  

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het lichaam in toom te houden. (Jakobus: 3:2)

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. (Romeinen: 12:2)

Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde Volmaakt zijn.    (Johannes: 16-24)

Elke goede gave, elk volmaakt geschenk, komt van boven, van de vader van de hemellichten: bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.- (Jakobus: 1:17)

 

  

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Soera 67: 3-4 (Koranvertaling Fred Leemhuis)

Hij die de zeven hemelen in lagen heeft geschapen.

Je ziet in de Schepping van de Erbarmer geen tekortkoming. Kijk dan nog eens om of jij onvolkomenheden ziet.

En kijk nog eens tweemaal om, dan zul je jouw ogen beschaamd neerslaan, vermoeid als zij zijn.

Goddelijke eenheid

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift

Gayan blz. 308                  
Hoe groot hij ook mag zijn, een mens moet niet voor volmaakt willen doorgaan, want de blinde wereld ziet alleen zijn uiterlijke beperkingen.                                                               

Gayan blz. 280

Niemand kan aanspraak maken op volmaaktheid, maar je kunt er wel naar streven. 

Gayan blz. 229

In het zoeken naar het Ene, streven naar het Ene, het bereiken van het Ene, het verwezenlijken van het Ene, vind je volmaaktheid.

Ik werd door de hemel vervolmaakt,                                                                    

Gayan blz. 296  
maar op aarde ben ik aan beperkingen onderhevig.

God kan niet tegelijkertijd goed en volmaakt zijn.                                           

Gayan blz. 281  
goed en slecht zijn voor volmaaktheid beide nodig.                                                                                                                       Goddelijke waarheid