header

Pagina overzicht

   altaar

 

 

Teksten bij de Universele Eredienst van 8 maart 2020

Onderwerp: Het Zelf

 

Spreker: Alim Reijers

 

 

 

 

Hindoeïsme

  

 

 

 

Hindoe geschrift

Het Zelf werd niet geboren; Het zal nooit sterven; evenmin kan Het, eens geweest zijnde, ooit ophouden te zijn; ongeboren, eeuwig, altijd blijvend en toch zeer oud, sterft het Zelf niet wanneer het lichaam sterft.

De een hoort met verbazing over het Zelf, een ander vindt Het wonderbaarlijk, een derde luistert zonder te begrijpen. Zo is er nauwelijks één die Het kent, ofschoon er veel over gesproken wordt.

Dit Zelf, dat in het lichaam van allen woont, is onverwoestbaar. Daarom moet ge niet over enig schepsel rouwen.(WIJSHEID)

                                                     

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Boeddha zei:

‘Ik heb als een dokter de kwalen van de wereld geobserveerd. Ik zag dat gewone mensen denken dat ze een zelf hebben en dat iedereen die ze tegenkomen een zelf heeft. Ze zien het zelf als iets in hun lichaam. Maar zo is het niet. Omdat het niet zo is, heb ik de bedrieglijkheid van alle ideeën over een zelf laten zien en laten zien dat het zelf er niet is op de manier waarop men denkt dat het er is. In alles wat ik heb gezegd heb ik laten zien dat het zelf niet is zoals mensen erover denken. Maar dat betekent niet dat er geen zelf is…

Wat is het zelf? Als iets waar is, echt is, constant is, een fundament is van onveranderlijke aard, dan kan dit het ‘zelf’ genoemd worden. Ten behoeve van voelende wezens, in alle waarheden die ik heb verkondigd is er zo’n zelf… Dit, monniken, is aan jullie om te cultiveren’..  (Mahaparinirvana Soetra)

 

            

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

Daarop weerklonk de stem van God,

Die alle oorzaken kent; voor wie niets verborgen is:

“Vóór ik de wereld schiep was er niets anders dan IK alleen.

Alles vindt zijn laatste oorzaak in MIJ:

Zowel uw bestaansgrond als uw gedachten.

Heer, Gij zijt de zin en het doel, het begin en het einde van de kosmische evolutie,

Maar ook de kern van wat wij in onszelf als het beste aanvoelen.

(ZUIVERHEID)

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?

Toen antwoordde God hem: ‘IK BEN DIE ER ZAL ZIJN. ZEG DAAROM TEGEN DE ISRAËLIETEN:

IK ZAL ER ZIJN HEEFT MIJ NAAR U TOEGESTUURD”.

Dit zei God, de HEER,

De Heilige van Israël:

IN RUST EN INKEER LIGT JULLIE REDDING,

IN GEDULD EN VERTROUWEN LIGT JULLIE KRACHT.

(WET)                                                                                                                                 

                  

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

En Jezus zei: ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.

Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij.

En Jezus zei: Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.
                                                                                                                             

 Zelfopoffering

 

  

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

We zullen hun onze tekenen tonen in de wereld en in hun zelf, zodat de waarheid hun gemanifesteerd mag worden (soera 41.53 – soms te vinden onder 41.54);

de tekenen van God zijn te zien in de wereld en de wereld is zichtbaar in je zelf.

(EENHEID

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift

Gayan, Vadan, Nirtan

In zoeken naar het Ene,

streven naar het Ene,

het bereiken van het Ene,

het verwezenlijken van het Ene,

vind je volmaaktheid.

Op aarde geboren worden

betekent nog niet dat je God kent;

dat komt pas bij de geboorte van de ziel.

Met gekruiste benen zat ik stil neer,

toen pas hoorde ik Uw roep.

Het beweeglijke leven mag dan mijn aard zijn,

jij, stilte, bent mijn kern.

(WAARHEID)