header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten uit de Heilige Geschfiften van de mensheid; de onderstaande teksten worden gelezen in de Universele Eredienst van 10 mei 2020 die werd opgenomen in Katwijk en die via deze link is te zien: https://youtu.be/AwGTjs6hAmU

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

De zieners zeggen naar waarheid dat hij wijs is,
die handelt zonder begeerte
En die niet uit is op de vrucht van het handelen.
Hij keert zich af van de vruchten,
Hij heeft niets nodig;
Het Atman is voldoende.

                                                      

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Sla acht op de gedachte en waar ze u brengt,
en laat haar voortkomen uit liefde
ontstaan uit mededogen met alle wezens.

             

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

Bevrijd mij van alle zaken die onwezenlijk zijn,
opdat ik door niets geremd word op de weg
die leidt naar uw gerechtigheid.

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Vraag aan Koning Salomo: Wie van deze twee is de echte moeder?
En hij (Salomo) beval: ‘Breng mij een zwaard.’
en toen zei hij: ‘Hak het levende kind in tweeën en geef hun ieder de helft.’
De echte moeder van het levende kind kon de gedachte dat haar kind iets zou overkomen niet
verdragen en riep uit:
‘Nee, heer, ik smeek u, geef het kind aan haar, maar dood het alstublieft niet!’                                                                                                                          

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde:
mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen.
Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg,
daar breken geen dieven in om ze te stelen.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
                                                                                                                             
 

  

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

 

Ik vraag van jullie geen beloning,
alleen liefde voor de naaste verwanten.
En voor wie een goede daad verricht,
vermenigvuldigen Wij daarin het goede. 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Gayan, Vadan en Nirtan:

 

Het leven is een kans – niet alleen om je verlangens te verwezenlijken,
maar om de diepste hunkering te vervullen van je ziel.


Ik ben niet gekomen om u te leren wat u niet weet.
Ik ben gekomen om u in die wijsheid te verdiepen, die u reeds bezit.


Als een mens moet kiezen tussen zijn geestelijk en materieel belang,
toont hij of zijn schat op de aarde is of in de hemel.