header

Pagina overzicht

 

Programma 

Alle activiteiten vinden plaats in het Centrum voor Universeel Soefisme. Sommige activiteiten zijn niet of beperkt openbaar toegankelijk:

O = Openbaar

= Op uitnodiging

= Moerieds (ingewijden)

= Deelname na overleg

        

Universele Eredienst (O)

Iedere zondag om 11.00 uur is er een dienst waarbij uitgegaan 

wordt van de éénheid van religieuze idealen. 

Confraternity 
Deze gebedencyclus ter voorbereiding van de dienst vindt plaats op de eerste zondag van de maand

0m 10.30 in de woonkamer

Confraternity of the Message
Bij de Confraternity of the Message worden de Soefi gebeden in het Engels gesproken. Het gaat hierbij niet alleen om de gebeden Saum, Salat en Khatum, maar ook om enkele andere prachtige, geïnspireerde gebeden die bedoeld zijn om ons dieper op de Geest van Leiding af te stemmen. Tijdens de Confraternity worden ook zogenaamde sura’s (zinnen uit de gebeden) in mantravorm herhaald. De Confraternity of the Message is een prachtige manier om je op de Universele Eredienst af te stemmen en vindt daarom plaats voorafgaand aan de Universele Eredienst.

Gathaklas (M/A)

Iedere 1e woensdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur: de bijeenkomsten

worden gehouden in het Soefi centrum. Belangstellenden kunnen contact opnemen met: 

centrum.usdh@gmail.com

 

Gitaklas (M/U/A)

Iedere 3e dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur:

De Gitaklas wordt gegeven door Zubin van den Besselaar. josjezubin@gmail.com

Zikar  (M/A)

Iedere 4e maandag van de maand 20.30 uur:

Nieuwe deelnemers worden verzocht om vooraf contact op te nemen met Zubin van den Besselaar

via e-mail: josjezubin@gmail.com

Soefikoor (A)                                                               

Iedere donderdag, behalve de 1e donderdag van de maand is er 

koor van 18 tot 20 uur.

Nieuwe leden zijn welkom! Aan/afmelden: Aeoliah Diana Mol tel 06-20396610 0f d.e.mol@telfort.nl

 

Studie- en meditatiebijeenkomst (O/A)

Iedere 1e maandagavond van de maand 20.00-21.30 uur:

Nieuwe deelnemers worden verzocht zich vooraf aan te melden 

bij Ra’ufa Nur de Groot, e-mail: alexilai@planet.nl 

 

Gespreksgroep ‘Karakter en persoonlijkheid’ (A)

Studiebijeenkomst

Kennis maken met de 40 regels uit de Vadan

Aanvang:

Iedere 1e dinsdag van de maand om 20:00

Organisator:

Centrum voor Universeel Soefisme, Den Haag

Contactpersoon: Wouter Buwalda

06 2284 3784
wouterbuwalda@soefi.nl

Locatie:

Soefi Centrum Den Haag

Kosten: geen

10 maandelijks gesprekken (elke 1e dinsdag, 20.00 uur) over de 40 regels uit de Vadan. Aan de hand van het deel “Persoonlijkheid” uit het boekje ‘Karakter en Persoonlijkheid’ van Hazrat Inayat Khan gaan we met elkaar in op de betekenis van deze regels en zoeken we zowel diepgang als praktische toepassing. S.v.p. vooraf aanmelden. Iedere geïnteresseerde is welkom.
De gesprekken vinden plaats aan de Anna Paulownastraat 78 in Den Haag.

 

Healing circle (M)

Healing: inlichtingen bij de healing conductors Hadiya van der Poel en ErikaKwanYin Mosenbacher.

U kunt contact opnemen en degene opgeven voor wie u genezing wilt vragen.  

via email: gewoonhedwig@hetnet.nl of bellen 0610829293