header

Pagina overzicht

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Thema-bijeenkomsten voorjaar 2021

 

De derde levensfase

SabirJaap Dekker presenteert het onderwerp “De derde levensfase”.
Door op de link te klikken kunt u de video opname zien waarop ingegaan wordt op de betekenis van de derde levensfase, de leerperiode van de ouder-wordende-mens.
De Derde levensfase wordt wel beschouwd als een cadeautje: we krijgen de tijd om over ons leven na te denken, over onze goede en over onze slechte kanten, gedachten en handelingen. Zo krijgen we de tijd om in het reine te komen met de Ene. Vragen over leven en dood worden besproken in het licht van het Soefisme.

Net als bij een 'life' thema-bijeenkomst vragen we om uw waardering hiervoor ook financieel tot uitdrukking te brengen in de vorm van een vrijwillige bijdrage aan het centrum.  

 

De huidige planning is:

- april: "Natuurlijke ethiek", videopresentatie;
- indien mogelijk in mei: Religie bij Tolstoj; in de zaal met publiek; ook: live presentatie met opname.

Ethiek, bezien vanuit de natuur
Klimaatverandering en het coronavirus zijn beide antwoorden van de natuur op
menselijk handelen. Hoe nu verder?
Is er een fundamentele herbezinning nodig op een nieuwe ethiek, die de natuur
ons zelf aanreikt vanuit het diepste van de evolutie?


Religie bij Tolstoj
Tolstoj had, evenals de Soefi-beweging, de eenheid van alle mensen en daarmee
de wereldvrede, voor ogen. De missie van de auteur is, om aan die
eenheidsgedachte bij te dragen door dit gedachtegoed van Tolstoj via lezingen en
zijn boeken te verspreiden. Tolstoj geeft veel stof tot nadenken en tot dialoog.