header

Pagina overzicht

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Thema-bijeenkomsten voorjaar 2021

 

 

 Vrijdag 12 februari 2021

Over de derde levensfase  AFGELAST

Vrijdag 12 maart 2021

Ethiek, bezien vanuit de natuur

Gerrit Teule spreekt over Ethiek.

Klimaatverandering en het coronavirus zijn beide antwoorden van de natuur op menselijk handelen. Hoe nu verder? 

Is er een fundamentele herbezinning nodig op een nieuwe ethiek, die de natuur ons zelf aanreikt vanuit het diepste van de evolutie? 

 

 

 

Vrijdag 9 april 

Religie bij Tolstoj

Sieuwert Haverhoek, vertaler van een aantal onbekende werken van Tolstoj verzorgt een bijeenkomst  over het onderwerp: Religie bij Tolstoj. 

Tolstoj had, evenals de Soefi-beweging, de eenheid van alle mensen en daarmee de wereldvrede, voor ogen. De missie van Sieuwert Haverhoek is, om aan die eenheidsgedachte bij te dragen door dit gedachtegoed van Tolstoj via lezingen en zijn boeken te verspreiden. Tolstoj geeft veel stof tot nadenken en tot dialoog.