header

Pagina overzicht

  De meditatiebijeenkomsten
zijn voorlopig opgeschort

 

Soefi med

"Meditatie kan planmatig gedaan worden, op een uur dat men heeft vastgesteld als het uur voor toewijding of concentratie. De volgende stap is om op andere momenten van de dag aan dat idee van meditatie te denken. En de derde fase is het continu mediteren gedurende de dag en nacht. Dan heb je de juiste meditatie bereikt. Als iemand 's avonds slechts een kwartier mediteert en dan de hele dag alles vergeet, doet hij hetzelfde als op zondag naar de kerk gaan en de andere dagen van de week alles vergeten.

Het gaat om de juiste vorm van meditatie. Als iemand zijn ogen sluit en niets doet, kan hij net zo goed gaan slapen. Meditatie is niet zomaar een oefening; in meditatie wordt de ziel geladen met nieuw licht en leven, met inspiratie en kracht; bij meditatie is er elke vorm van zegen."

(H.I. Khan, Volume I - The Way of Illumination - Section II - The Inner Life)

Meditatie wordt bereikt via twee voorbereidende fasen. De eerste fase is concentratie en de volgende is contemplatie. Na deze twee fasen komt de derde, namelijk meditatie. Wat daarna komt, is realisatie.

(H.I. Khan, Volume IV - Mental Purification and Healing - Part III: Mental Purification)

  

IEDER IS VAN HARTE WELKOM!

In deze meditaties volgen we de stappen die Hazrat Inayat Khan ons heeft aangereikt: concentratie, contemplatie, meditatie; de opbouw is als volgt: na de ontspanning gaan we de stilte in; vervolgens contempleren we op een bepaald thema; daarna is er de loopmeditatie en we sluiten af met het zingen van een mantra.

Geestelijk iets bereiken

wil zeggen

jezelf afstemmen

op een hogere toon

(Hazrat Inayat Khan)

Inlichtingen: anandadeheer@gmail.com