header

Pagina overzicht

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Thema-bijeenkomsten najaar 2020

 

Voorlopige planning: 

  • 11 en 25 september: 2 avonden over mystiek, Carine Philipse
  • 9 oktober: (middag en avond) Rob van der Niet over 'Het belang van spriritualiteit voor gezondheid'.
  • 6 november: Amir Smits over de Vijf Soefi Activiteiten: Innerlijke School; Universele eredienst;  Broeder en Zusterschap; Spirituele Genezing;  Symboliek.
  • 5 februari 2021: "De laatste levensfase" - SabirJaap. 

Mystiek

Vrijdag 11 en 25 september 2020 om 20.00 uur zijn er twee thema-avonden over mystiek.
(Er worden twee avonden georganiseerd met hetzelfde onderwerp, zodat er kleinere groepen gevormd kunnen worden)

Carine Philipse is theologe. Zij studeerde een combinatie van theologie en sociale wetenschappen in Leiden en werkte als (vrijzinnig) ziekenhuispredikant.

Zij publiceerde het boek: ‘Jij zingt in mij Jouw naam’, een mystiek dagboek, waarin ze haar eigen ervaringen heeft vastgelegd. Ze zegt daarover: “Ik hoop dat dit boek mensen helpt contact te leggen met de laag in henzelf waar zij God kunnen ontmoeten.”

Hazrat Inayat Khan zegt over mystiek het volgende:
"Mystiek kan worden beschouwd als de essentie van alle kennis. Het kan worden vergeleken met de geur van een bloem, omdat het een eigen geur heeft. We zien de geur niet, maar we zien de bloem, en dus zullen we niet veel woorden van de mysticus horen om mystiek te verklaren, maar we kunnen die mystiek waarnemen in zijn atmosfeer. Mystiek kan ook worden vergeleken met honing. Honing zuivert en mystiek ook. Het zuivert de mens van zijn zwakheden en het is de lieflijkste van alle verschillende aspecten van kennis die er zijn."
(Volume XI - Philosophy, Psychology and Mysticism Part III: Mysticism)

Carine Philipse heeft in haar boek woorden gevonden om haar steeds inniger relatie met het goddelijke mysterie aan te duiden. Deze avond neemt Carine ons hierin mee.

 Carine boek

 

De eenheid van het bestaan
Ervaringen van eenheid met God ziet Carine als het wezen van ons bestaan: mystiek is geen aparte laag in het leven, het stroomt door alles heen en kleurt de gewone werkelijkheid. Verbonden zijn met God sluit je niet af van de wereld, maar verbindt je er juist mee op een dieper niveau.

Op de avonden die Carine verzorgt, wordt u uitgenodigd om dit “verborgene” (extra) aandacht te geven.

Info over Carine: www.carinephilipse.nl  

Spiritualiteit & gezondheid

Vrijdag 9 oktober 2020 om 20.00 u én bij voldoende aanmelding diezelfde dag ook om 15.00 u.

Deze bijeenkomst wordt geleid door Rob van der Niet, energetisch healer.

Healing, geestelijk geneeskracht, is één van de pijlers van het Universeel Soefisme. Hazrat Inayat Khan zegt er over:

"Ieder wezen is bewust of onbewust in staat zichzelf of anderen te genezen. Dit instinct is aangeboren bij insecten, vogels en dieren, maar ook bij de mens. Zij vinden allen hun eigen medicijn en genezen zichzelf en elkaar op verschillende manieren. In de oudheid leerden de artsen en genezers veel van dieren over de behandeling van ziekten. Dit laat zien dat natuurlijke intuïtie zowel in de lagere schepping als in de hogere is gemanifesteerd. De wetenschappers van vandaag mogen daarom niet met trots beweren dat zij de uitvinders zijn van chemische middelen, maar moeten nederig hun hoofd buigen in gebed, aangezien elk atoom van dit universum, zich bewust van zijn ziekte, voor zichzelf een middel vindt voor het herstel ervan. Met andere woorden, medicijnen werden niet ontdekt door artsen, maar werden intuïtief gevonden in de schepping naarmate de noodzaak ervoor ontstond."
(Volume IV - Mental Purification and Healing; Part II: HEALING)

Na de drukbezochte avond van vorig jaar geeft Rob ook dit jaar een (interactieve) lezing. Deze keer gaat het over het ‘vijf-lagen-model van gezondheid’. Dit holistische model benadert gezondheid, ziekte en healing op 5 niveaus: lichaam, emoties, gedachten, relaties én ziel.

Rob: “Hoewel vrijwel alle holistische genezers de mens en zijn gezondheid op meerdere ‘lagen’ beschouwen, wordt juist de spirituele laag regelmatig over het hoofd gezien. Terwijl die van het grootste belang is! Want op dat niveau gaat het om de verbinding met je ziel, om je zielsverlangen en de vreugde die je ervaart als je dat vorm kunt geven hier op aarde. Echte heling ontstaat volgens mij alleen vanuit die verbinding.”

U bent van harte uitgenodigd om hierover meer te horen van Rob en met elkaar van gedachten te wisselen!

Info over Rob: www.stukkenbeter.nl  

 

De Vijf Soefi Activiteiten

Vrijdag 6 november om 20.00 uur is er een bijeenkomst over de Vijf Soefi Activiteiten die centraal staan binnen de Soefi Beweging:  

  • Innerlijke School
  • Broeder- en Zusterschap
  • Universele Eredienst
  • Spirituele genezing
  • Symboliek

Deze avond wordt geleid door Amir Smits; hij is centrumleider van het soeficentrum in Amsterdam en is verantwoordelijk voor de Innerlijke School bij Soefibeweging Nederland.  

Het Universeel Soefisme eert de mystieke kern van alle religies en ziet hierin een inspiratiebron voor een spirituele levenshouding gebaseerd op liefde, harmonie en schoonheid.

Amir: “Universeel soefisme is religie, filosofie, psychologie en méér: voedsel voor de ziel. De lezingen en geschriften van Hazrat Inayat Khan bieden een uitstekend kompas voor ons dagelijks leven.”

Meer informatie over de Vijf Soefi-activiteiten kunt u alvast vinden via deze link, waar u wordt doorverwezen naar de diverse activiteiten: Vijf activiteiten