header

Pagina overzicht

                  

 Afbeeldingsresultaat voor soefi symbool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema-avonden tweede helft 2019:

Deze avonden beginnen om 20.00 uur

Inloop om 19.30 uur met koffie en thee

vrijwillige bijdrage

 

Woensdag 27 november:

Open avond met Emeritus Prof.dr. Gerding over Parapsychologie

Prof. em. dr. Hans Gerding houdt zich bezig met buitengewone ervaringen: telepathie, helderziendheid, uittredingen, mystieke en energetische ervaringen, bijna-doodervaringen, spirituele crisis, lucide en voorspellende dromen, betekenisvol toeval, psychokinese, geestenzien, enzovoort.

Hij heeft die ervaringen zelf ook. Hij is filosoof en parapsycholoog geworden om op dit boeiende terrein onderzoek te kunnen doen: filosofisch onderzoek, wetenschappelijke experimenten en zelfonderzoek.

In alle culturen, vroeger en nu, kom je buitengewone ervaringen tegen. Dat blijkt als je je verdiept in de wijsheidstradities, filosofie, kunst, antropologie en psychiatrie. Wat je in buitengewone ervaringen kunt beleven is het overschrijden van grenzen: leven en dood, ruimte en tijd, en de grenzen van je vertrouwde identiteit en lichamelijkheid. Buitengewone ervaringen zijn niet alleen verbonden met levensvragen, zingeving en creatieve processen, maar soms ook met spirituele crisis en psychopathologie.

Juist de samenhang in en de verschillen tussen die uitersten kunnen ons veel leren. In het onderzoek op dit terrein vullen filosofie, wetenschap en kennis van ervaringsdeskundigen elkaar aan.