header

Pagina overzicht

De teksten die gelezen worden zijn afkomstig uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden voorgedragen tijdens de Universele Eredienst op zondag  8 oktober 2023.

 

Spreker: Ljoeba van Tuyll

Thema:  de Kracht van het Woord

 

 

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

23:3 chhandogya Upanishads:

Hij broedde op de drie lettergrepen, 

Uit die lettergrepen, zo bebroed, ontsproot de lettergreep Aum. Zoals een stengel alle bladeren bijeenhoudt,  

zo wordt alle spraak bijeengehouden door Aum 

Deze hele wereld is niets dan Aum. 

Aum is al dit. 

 

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

De dhammpada, wijsheden van  Boeddha:

Eén enkel betekenisvol woord waardoor men vrede vindt, is beter dan duizend zinloze woorden. 

Eén enkel veelbetekend couplet waardoor men vrede vindt, is beter dan duizend coupletten  

die uit zinloze woorden zijn samen gesteld. 

Eén vers over de dhamma waardoor men vrede vindt, is beter dan het uitspreken van honderd woorden - verzen  die bestaan uit oppervlakkige woorden. 

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:   

Gatha’s, yasna 34:1:

Moge onze gedachten, woorden en daden gedragen worden door  goedheid, opdat ze eeuwigheidswaarde verkrijgen.

En de adem van de Heer er in bespeurbaar zijn. 

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

 Psalm 139:4-6 :

Geen woord ligt op mijn tong,

Of u Heer kent het volkomen. 

U omsluit mij, van achter en van voren, 

U legt uw hand op mij.  

Wonderlijk zoals u mij kent, 

Het gaat mijn begrip te boven. 

 

 

Christendom 

  

 

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

 Johannes 1:1-4 (5):

In het begin was het woord, 

het Woord was bij God en het Woord was God. 

Het was in het begin bij God. 

Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat  bestaat.

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 

 

                                                                                                                                 

Islameeft,

 

 

Geschrift van de ISLAM

 

Koran, Soera 2; 151 152:

Wij hebben toch onder u een boodschapper uit uw midden  gezonden die voor u Onze woorden reciteert en die u reinigt en  die u de Schrift en de wijsheid onderwijst en die u onderwijst wat  u niet wist. 

 

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

 

Soefi geschrift

 

In de Gayan (Raga’s) :

Uw fluisteren in de oren van mijn hart, brengt mijn ziel in extase.

De vreugdegolven die opwellen in mijn hart, worden een net, waarin Uw levend woord zich wiegt, 

Geduldig verbeidt mijn hart Uw woord, 

doof voor al wat komt van buitenaf. 

Spreek nogmaals tot me, 

U, die in mijn hart besloten ligt als in een schrijn. 

Uw stem brengt mijn geest in vervoering.