header

Pagina overzicht

 

Als vriend kun je het centrum ondersteunen!

Als je het Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag wilt ondersteunen kun je je aanmelden als 'vriend'. De 'oude' benaming was Broeder- of zusterschaplid. Je toont dan je sympathie voor en betrokkenheid op het centrum en je ontvangt dan ook vier keer per jaar De Soefi-gedachte. Dat kan door door € 70,00 per jaar te storten op 
rekening nr. NL47 INGB 0009 5131 28  t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag o.v.v. 'vriend'. 
Graag daarbij je volledige postadres vermelden ten behoeve van de ontvangst van het katern 'Soefigedachtes'.

Als je meer betrokken wilt zijn, kun je lid worden

Moeried (leerling) kun je worden als je toe bent aan persoonlijke verdieping. Je wordt dan ingewijd in de Innerlijke School, krijgt persoonlijke begeleiding en kan de esoterische klassen volgen in het centrum. Moerieds betalen per jaar (incl. abonnement op De Soefi-gedachte), afhankelijk van hun inkomen en gezinssituatie.
Laag €100,00; normaal €160,00; Hoog €235,00.
Ondersteunend lid kun je worden als je al lid bent van een andere soefi-organisatie en daarnaast lid wil zijn van de Soefi Beweging. Je betaalt € 20,00 per jaar en daarvoor ontvang je ook De Soefi-gedachte.

Als je op de hoogte wilt blijven kun je je aanmelden voor de Nieuwsbrief, als je die nog niet ontvangt. 

---------------------------------------------------------------------------------