header

Pagina overzicht

 

 

 

 prinsjes.jpg   

 

Prinsjesdag 15 september 2020

Er zijn filmpjes opgenmen waarin mensen vanuit de tien deelnemende religies en levensbeschouwingen vertellen hoe hun levensovertuiging hen inspireert om concreet gestalte te geven aan vrede en vrijheid. Vanuit de Soefibeweging is er een bijdrage van Jemilah Reurich, verbonden aan het Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag. Zij vertelt hoe zij vanuit het Soefisme geïnspireerd is geraakt door het thema 'Vrede en Vrijheid'.

Jemilah heeft namens het Soefisme meegewerkt aan een filmpje hoe zij geïnspireerd is geraakt mbt dit thema 'Vrede en Vrijheid'.

te zien op:

 www.prinsjesdagviering.nl.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gesprekgroep “spiritualiteit in het dagelijks leven”.

 

........ info volgt 

 start de gespreksgroep “spiritualiteit in het dagelijks leven”. Daarbij gaat het om de vraag, hoe je de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid kunt vertalen naar de praktijk van alle dag. We doen dit aan de hand van de 10 ijzeren regels, die genoemd worden in de Vadan.

De groep komt om de 6 weken bij elkaar, in de huiskamer van het Soeficentrum aan de Anna Paulownastraat 78 in Den Haag. Van 20.00 uur tot 21.30 uur. In elke bijeenkomst staat één van de 10 regels centraal.

Het werken met de 10 regels is een onderdeel van de “chivalry”- één van de activiteiten van de Inayati orde. De gespreksgroep staat open voor elke belangstellende, ongeacht de spirituele overtuiging.

Gespreksleider is Nur Rahman Rijerkerk. Aanmelden kan bij rijerker@xs4all.nl, of via 06-34841989.

 

Voor meer informatie mbt IJzeren Regels zie:

https://inayatiorder.org/knighthood/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------