header

Pagina overzicht

 

 

Gesprekgroep “spiritualiteit in het dagelijks leven”.

 

........ info volgt 

 start de gespreksgroep “spiritualiteit in het dagelijks leven”. Daarbij gaat het om de vraag, hoe je de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid kunt vertalen naar de praktijk van alle dag. We doen dit aan de hand van de 10 ijzeren regels, die genoemd worden in de Vadan.

De groep komt om de 6 weken bij elkaar, in de huiskamer van het Soeficentrum aan de Anna Paulownastraat 78 in Den Haag. Van 20.00 uur tot 21.30 uur. In elke bijeenkomst staat één van de 10 regels centraal.

Het werken met de 10 regels is een onderdeel van de “chivalry”- één van de activiteiten van de Inayati orde. De gespreksgroep staat open voor elke belangstellende, ongeacht de spirituele overtuiging.

Gespreksleider is Nur Rahman Rijerkerk. Aanmelden kan bij rijerker@xs4all.nl, of via 06-34841989.

 

Voor meer informatie mbt IJzeren Regels zie:

https://inayatiorder.org/knighthood/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------