header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden gelezen tijdens de Universele Eredienst op 3 oktober 2021

Spreker: Saadi Bitter

Thema: Het Antwoord

er is één religie, het zonder afwijken voortgaan  in de juiste richting naar het ideaal, dat de vervulling is van het  levensdoel van iedere ziel (4eSoefigedachte) 

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

Laat alle vormen van religie los en neem met geheel je hart je toevlucht tot Mij alleen. Ik zal
je bevrijden van alles wat je pijn doet. Er is geen reden voor zorgen of angst.

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

    

De universele deur openbaart zich 
in de stem van de aanrollende vloed. 
Door ernaar te luisteren en ernaar te leven worden we een kind, 
geboren uit het hart van een lotus, 
fris, zuiver, gelukkig, 
in staat tot spreken en luisteren 
in overeenstemming met de universele deur. 
Met maar één druppel van het water 
van het mededogen 
vallend van de tak van een wilg, 
keert de lente terug op de grote Aarde.

Lotus Soetra 25

                                                        

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

Luister met uw oren naar de hoogste waarheden.
Overweeg ze in uw geest met volledige aandacht.
En laat elke man en vrouw voor zichzelf besluiten wat het goede is en wat het kwaad is.
Laten we voordat het einde komt allemaal opstaan om te proberen de boodschap van God
te verspreiden.


Yasna 30:2                                           

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Ik wil de Heer altijd prijzen.
Altijd zal ik Hem loven.
Ik ben heel erg blij met de Heer.
Mensen die leven zoals Hij het wil
zullen het horen en samen met mij blij zijn.
Laten we samen de Heer prijzen!
Laten we elkaar vertellen welke geweldige dingen Hij heeft gedaan.
Ik riep tot de Heer en Hij antwoordde mij.
Steeds als ik bang was, heeft Hij mij gered.
Mensen die op Hem vertrouwen,
stralen van blijdschap,
want Hij stelt hen nooit teleur.
Ik was er ellendig aan toe.
Toen riep ik de Heer om hulp.
De Heer hoorde het en redde mij uit al mijn moeilijkheden.

 

Psalmen 34, 2-7

 

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam - Hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

 

Evangelie van Johannes 16:20-24

 

 

                                                                                                                                 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

   

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,

 

En toen uw Heer van Adams kinderen een nageslacht uit hun lendenen voortbracht, en hen deed getuigen over henzelf:

"Ben ik uw Heer niet?"

antwoordden zij:

"Ja,  wij getuigen" 

zodat gij op de Dag der Opstanding niet zoudt zeggen: "Wij waren ons hiervan zeker niet bewust."

 

Koran, Soerah 7.172

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Soefi geschrift

 

Gayan

 

Het antwoord dat de vraag ontwortelt,

Is werkelijk geïnspireerd.

 

Het antwoord ligt besloten in de vraag,

Er is geen vraag waar geen antwoord op bestaat.

 

Waarom, je bedekt zelf het antwoord waarnaar je verlangt.