header

Pagina overzicht

 

Adres

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

 

Contactinformatie

Voor vragen over bestuursaangelegenheden: Wajid Kofman.

E-mail secretariaat: centrum.usdh@gmail.com 

 

Bankrekening

NL47 INGB 0009 5131 28  t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

 

Anbi

Het Soefi Centrum Den Haag is een ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar. 

 

Aanmelding

U kunt zich aanmelden als 'vriend'. Dat kan door € 74,00 per jaar te doneren via het bovengenoemde rekeningnummer o.v.v. 'vriend',met - desgewenst - vermelding van uw volledige postadres. Daarop ontvangt u danvier keer per jaar het tijdschrift Soefigedachtes.

 

Rondzendmail

Als u opgenomen wilt worden in de rondzendmail van het centrum, en de wekelijkse e-mail met uitnodiging voor de diensten wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar: centrum.usdh@gmail.com 
Ook kunt u vragen, opmerkingen of suggesties toesturen via bovengenoemd postadres of via het e-mail adres: 
centrum.usdh@gmail.comU kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.