header

Pagina overzicht

 

Elke zondag is er om 11.00 uur een

UNIVERSELE EREDIENST

 

We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Universele Eredienst op zondag 26 maart aanstaande
om 11.00 uur.  
Locatie: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag, Anna Paulownastraat 78.  
Monika Rietveld houdt een voordracht over het onderwerp: Durf te verdwalen!

Van de teksten bij dit onderwerp noem ik alvast de regels uit het Soefi Geschrift:

In Reizigers op het innerlijk pad, van Inayat Khan (p22):

Wij zijn allen op reis, want het leven zelf is de reis. 

Niemand kan zich hier blijvend vestigen; we zijn allen reizigers. 

Daarom is het niet juist, als we zeggen, dat we, wanneer we de  geestelijke reis aanvaarden, onze plaats in het leven moeten  opgeven.

Niemand heeft hier een vaste plaats, allen zwerven we,  allen zijn we op reis. 

 

Met hartelijke groeten van het bestuur 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Geluidsopname

Geluidsopnamen van eerder opgenomen diensten worden via een besloten link beschikbaar gesteld. Voor deze link wordt een donatie gevraagd van 2 euro. U kunt dit overmaken op de bankrekening van het centrum: 

Bankrekening: NL47 INGB 0009513128 ten name van Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag, Anna Paulownastraat 78, Den Haag.    

U kunt de link voor een dienst van de afgelopen tijd aanvragen via dit e-mail adres: wakil.ap78@gmail.com

Uw giften en vrijwillige bijdrage kunt u ook naar dit bankrekeningnummer overmaken.

 

Zou u bij het weggaan ook willen denken aan de vrijwillige bijdrage? We hebben deze nodig om ook in deze tijden als centrum te kunnen blijven functioneren. De schaal staat bij het verlaten van de zaal rechts op de kist!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------