header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten bij de Universele Eredienst van 20 januari 2019

Onderwerp: Wat is een mens?

 

Spreker: Amir Smits

 

 

Hindoeïsme

  

 

Hindoe geschrift

Het Zelf, hoewel verborgen in alle wezens, is in de mens ternauwernood te zien.

Dat Zelf is zichtbaar voor hen die het ijle zien,

Die met gezuiverd, helder denken, zien wat niet ieder ziet.

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Het oog des mensen, o jongeren, dat is de zee; de zichtbare dingen zijn het woeden van die zee. Van hem die het woeden der zee van zichtbare dingen overwonnen heeft, o jongeren, wordt gezegd: “Overgestoken is hij de zee van het oog, met haar golven, haar draaikolken, haar monsters, haar verschrikkingen. Hij is over, heeft haar kust bereikt. Hij staat op vaste grond, een waar Brahmaan”.

            

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

 

Waarlijk vanaf het begin bestaan er twee geesten, een tweeling verwikkeld in strijd. In denken, in woorden en in daden zijn zij twee: de Goede en de Kwade. En tussen deze twee hebben de bedrijvers van het goede juist gekozen, zo niet de bedrijvers van het kwaad.

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

Als U tenslotte terugkomt in Gibea-Elohim, zult u in de buurt van de stad, bij de Filistijnse wachtpost, een stoet profeten tegenkomen die in vervoering van de offerhoogte afdaalt, voorafgegaan door muzikanten me harpen, tamboerijnen, fluiten en lieren, dan zult u worden gegrepen door de geest van de HEER en u zult een ander mens worden.

                        

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Jezus zei: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”.

 

 

 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Bij het morgenlicht! Bij de nacht wanneer het stil is. Jouw Heer heeft je niet verlaten noch gehaat. En het hiernamaals is echt beter voor jou dan het tegenwoordig bestaan. Jouw Heer zal jou zeker geven en dan ben jij voldaan. Heeft Hij jou niet als wees gevonden en onderdak gegeven? Jou dwalend gevonden en jou de weg gewezen? Jou behoeftig gevonden en rijk gemaakt? De wees dus, verdruk hem niet. De bedelaar, verjaag hem niet. En de genade van jouw Heer, vertel daarvan.

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift

-U bent mijn geest, ik ben Uw lichaam, U, die mij heilig bent.

-Laat mijn zelf worden tot Uw wezen.

-Laat de zon van Uw goddelijke geest opstijgen uit mijn hart, opdat de morgen door de duisternis van het leven heen breekt.