header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten bij de Universele Eredienst van 21 april 2019

Onderwerp: Sta op en schitter - Paasviering

 

Spreker: Ananda de Heer

 

 

Hindoeïsme

  

 

Hindoe geschrift

 

DE BHAGAVAD GITA, YOGA VAN BEVRIJDING:

God woont in de harten van alle schepselen, O Arjuna!

Hij laat hen als het ware op een wiel ronddraaien door Zijn mystieke macht.

Zoek dan uw toevlucht in Hem en geef uzelf met geheel uw hart aan Hem over, dan zult ge door Zijn genade tot de Opperste vrede komen en het Eeuwig Tehuis bereiken.

WIJSHEID

                                                            

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Gij, die slaven van het ik zijt,

die zwoegt in de dienst van het zelf van ochtend tot avond,

die in voortdurende vrees voor ouderdom, ziekte en dood leeft

- ontvangt de goede boodschap, dat uw wrede meester, het ik, niet bestaat.

Open uw ogen en ontwaak.

Zie de dingen zoals ze zijn en gij zult vertroost worden.

Uw Heer, de Boeddha, richt op, wat te gronde gericht is.

Hij ontsteekt een lamp in de duisternis, zodat zij,

die ogen hebben om te zien, aanschouwen mogen.

MEDEDOGEN

            

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

YASNA 50:

Uit de volheid van mijn hart borrelen, o Ahoera Mazda, mijn liederen op van en tot U; tot U strek ik mijn handen uit.

En de adem van het Goede, ontvangen van U, ademt door de werelden naar U terug.

Laat mijn gebed tot daden worden; maak mij rein en waardig, opdat ik hen moge helpen, die evenals ik, naar U verlangen.

ZUIVERHEID

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Jesaja 60:

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.

Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.

Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, want de HEER zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren.

Je zon zal niet meer ondergaan, je maan niet meer verbleken, want de HEER zal je voor altijd licht geven. De dagen van je rouw zijn voorbij.

WET

                  

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

LUCAS 24 : 1 - 6:

‘Waarom huil je?’ vroegen de twee engelen bij het lege graf aan Maria.

Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’

Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.

‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’

Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’

Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.)

‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’

ZELFOPOFFERING

                                                                                  

 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Wij schrijven u dezelfde godsdienst voor, die Wij aan Noach oplegden en die Wij bovendien aan u openbaren en die Wij Abraham, Mozes en Jezus oplegden.

Bevestigt deze godsdienst en wees er niet in verdeeld.

EENHEID

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift

DE GAYAN, VADAN EN NIRTAN:

Ik durf er niet aan te denken mijn ogen op te slaan

Om Uw stralend aanschijn te aanschouwen.

Ik zit rustig aan het meer van mijn hart,

Verdiept in de aanschouwing van Uw beeld,

Dat zich daar weerspiegelt.

 

Laat mij stil groeien in Uw tuin, zwijgend als een plant opdat eenmaal mijn bloemen en vruchten de legende mogen zingen van mijn zwijgend verleden.

Wanneer het menselijk hart zich van God bewust wordt, wordt het gelijk de

zee; het spreidt zijn golven uit naar vriend en vijand.

Mijn ziel blijft op U gericht als een kompas, wanneer mijn leven door de storm gaat.