header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten bij de Universele Eredienst van 17 februari 2019

Onderwerp: Ons levenspad

 

Spreker: Rama Lieftink

 

 

Hindoeïsme

  

 

Hindoe geschrift

 

Beter is het de eigen levensplicht onvolkomen te vervullende dan die van een ander met goed gevolg..

Ja, het is beter aan de vervulling van de eigen plicht ten onder te gaan.

Zich aan de plicht van anderen te wijden brengt op ons levenspad gevaar.

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Zalig is de mens die tot de belichaming van de waarheid geworden is.

Want deze heeft zijn doel bereikt en is zelf 1 geworden met de waarheid.

Deze overwint, hoewel  hij misschien gewond is.

Deze is gelukkig, hoewel hij onder het verdriet lijdt.

Deze is sterk, hoewel hij of zij bijna bezwijkt onder de last op het levenspad.

Deze is onsterfelijk, hoewel zijn lichaam zal sterven.

Want het wezen van de ziel is onsterfelijk.

            

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

Alle goede wegen leiden tot de Heer.

Een ieder bewandele die weg die bij zijn aanleg past.

Aan de Heer vragen we doorzettingsvermogen en doortastendheid.

Dat vraag ook ik U Heer.

Want verwezenlijken wil ik Uw waarheid.

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

Welnu, moge de Heer je terzijde staan.

Zodat je zult slagen voor de Heer, je God, een tempel te bouwen zoals Hij  jou heeft voorzegd.

Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen.

                        

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Onze Vader die in de hemel zijt

Uw Naam worde geheiligd

Uw rijk kome

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schuld

Zoals wij aan anderen hun schuld vergeven

En leidt ons niet in bekoring

Maar verlos ons van het kwade

Want van U is het koninkrijk

En de kracht

En de heerlijkheid tot in eeuwigheid

Amen

 

 

 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Hij, God is 1

Hij, God is de eeuwige.

Al Ahad, Ya Samad.

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift

Gayan, Nirtan en Vadan:

Wanneer we in ons leven God tot werkelijkheid brengen, zal God ons tot waarheid maken.