header

Pagina overzicht

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht.

Het complete Programma voor de eerste helft van 2019 kunt u hier downloaden of inzien.

U kunt het ook vinden onder de pagina "Documenten".

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen. We zijn we met elkaar op weg, gesteund door de boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid. Het is goed ons deze idealen steeds voor ogen te houden, ook al gaat het misschien soms wat minder en ook al gaan de dingen niet altijd zoals we zouden willen. De Boeddha zei: de mens lijdt omdat hij de dingen anders zou willen dan ze zijn. Aanvaarding van wat er is, met de stroom meegaan, dat is het pad dat tot innerlijke rust leidt. Dat pad wordt voortdurend verlicht: “Uw licht is in alle vormen, Uw liefde in alle wezens.”
Laten we dat Licht steeds proberen te zien zodat we die liefde voortdurend ervaren.

(Ananda)

 

Binnenkort te verwachten:                              

Elke zondag om 11.00 uur: Universele Eredienst; de laatste zondag van de maand is er meestal een Informele Viering. Zie het activiteiten overzicht.

Woensdag 23 januari: Thema avond over Healing en holistisch bewustzijn.

Zondag 27 januari is er een geleide meditatie van 12.30 tot 13.30 uur, dus na de dienst.

Vrijdag 8 februari: extra filmavond met de documentaire film "HEAL"; deze film is een vervolg op de thema avond van 23 januari over Healing en Holistisch bewustzijn.