header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht.

Het complete Programma voor de eerste helft van 2019 kunt u hier downloaden of inzien.

U kunt het ook vinden onder de pagina "Documenten".

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

  

Binnenkort te verwachten:

Elke zondag om 11.00 uur: Universele Eredienst; de laatste zondag van de maand is er meestal een Informele Viering. Zie het activiteiten overzicht.

- Woensdagavond 26 juni om 20.00 uur is er een lezing en meditatie o.l.v. Himayat Inayati; onderwerp: Een Pelgrimsreis van Liefde en Licht.

- Vrijdag 23 augustus is er om 20.00 uur een bijeenkomst met Pir Zia Inayat Khan; onderwerp: "The storyteller"; entree: 10 euro; organisatie: Inayati Orde.

- Donderdag 19 september is er om 20.00 uur een open thema avond met Pir Nawab Pasnak; organisatie: CvUSDH.

 

De activiteiten van het centrum zijn ook op Facebook te vinden via deze link: