header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28  t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Ons centrum is een ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar. 
Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden als 'vriend. De 'oude' benaming was Broeder- of zusterschap lid. Je toont dan je sympathie voor en betrokkenheid bij het centrum en je ontvangt dan ook vier keer per jaar De Soefi-gedachte.
Dat kan door door € 70,00 per jaar te storten op rekeningnummer NL47 INGB 0009 5131 28 t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag o.v.v. 'vriend', met vermelding van uw volledige postadres.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Universele Eredienst van komende zondag 3 oktober om 11.00 uur.  

Locatie: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag, Anna Paulownastraat 78.

Saadi Bitterspreekt dan over het onderwerp "Het antwoord". 

Uit de teksten bij dit onderwerp noem ik alvast deze tekst uit het Joods geschrift (Psalm 34) voor een reflectie vooraf: 

Ik riep tot de Heer en Hij antwoordde mij.
Steeds als ik bang was, heeft Hij mij gered.
Mensen die op Hem vertrouwen,
stralen van blijdschap,
want Hij stelt hen nooit teleur.

 

 =============================

 

Er is een belangrijke wijziging: aanmelden hoeft niet meer! 

Dit gaat meteen al in, vanaf komende zondag 3 oktober is aanmelden voorafgaand aan de dienst niet meer nodig. 

We blijven voorzichtig en handhaven de basisregels: het reinigen van de handen bij binnenkomst, de jas meenemen de zaal in, we geven elkaar de ruimte' (anderhalve meter) bij de zitplaatsen, geen omhelzingen en handen schudden en we blijven thuis bij symptomen als koorts of verkoudheid. 

Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door de gastvrouw/heer en er is een bestuurslid aanwezig voor de coördinatie.

Bij droog weer is er koffie/thee buiten.

Allen die meegewerkt hebben in het corona tijdperk om de diensten mogelijk te maken zeggen we hartelijk dank: de deurwacht, de hal wacht, de zaal wacht en degenen die dit coördineerden. 

Een speciaal woord van dank voor Sophia en Angelique: hartelijk dank voor jullie inzet en de correcte en plezierige manier van het verwerken van de aanmeldingen. Het was een hele klus en jullie hebben het met liefde gedaan. Hulde!

Het is een grote verandering, maar we menen dat dit nu verantwoord is. 

Hartelijke groet,

namens het bestuur,

Ananda

 
 

 

Rumi zomer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------