header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BERICHT VAN HET BESTUUR

Elke zondag is er om 11.00 uur een

UNIVERSELE EREDIENST

Aanmelden vooraf is verplicht.

WE VOLGEN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM.

We nodigen u graag uit voor de diverse activiteiten, die u kunt vinden in het Activiteitenoverzicht rechtsboven.

Het is de bedoeling dat u zich voor de Universele Erediensten vooraf aanmeldt via de e-mail bij Sophia Cornelisse (cornelissesophia@gmail.com).

Aandachtspunten:

- Het is aan te raden de jas aan te houden, nu het kouder wordt en de voordeur open blijft.

- De meditatiebijeenkomst die na de laatste zondag van de maand werd gehouden is voorlopig opgeschort.

- De Themabijeenkomsten en filmavonden van november en december gaan niet door vanwege de corona situatie.

Zie verder het activiteitenoverzicht

U KUNT HIER DOWNLOADEN:

- DE WELKOMSTBRIEF VOOR HET NIEUWE SEIZOEN

- HET PROTOCOL VOOR DE DIENSTEN IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS.

- HET PROTOCOL VOOR DE KLASSEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN

- HET PROGAMMA VOOR DE TWEEDE HELFT VAN 2020.

 

De activiteiten van het centrum zijn ook op Facebook te vinden via deze link:  

Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag facebook logo2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------