header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht

Het Programma kunt u ook downloaden om te printen via deze link: Programma voor de eerste helft van 2021 downloaden. 

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BERICHT VAN HET BESTUUR

Elke zondag is er om 11.00 uur een

UNIVERSELE EREDIENST

Aanmelden vooraf is verplicht.

WE VOLGEN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM.

We nodigen u graag uit voor de diverse activiteiten, die u kunt vinden in het Activiteitenoverzicht rechtsboven.
Het is de bedoeling dat u zich voor de Universele Erediensten en Informele Vieringen vooraf aanmeldt via de e-mail bij aanmelden.ap78@gmail.com 

NB Aanmelden kan steeds vanaf de maandag voorafgaand aan de zondag waarvoor u zich aanmeldt.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Graag aandacht voor het volgende.

Vanwege de corona situatie de volgende mededeling:

- de Universele Erediensten gaan door.

- alle overige activiteiten vervallen in ieder geval in de maand februari; dus: 

De filmavonden van januari en februari 2021 gaan niet door.

De themabijeenkomsten van januari en februari 2021 gaan niet door.

De studie en meditatieavond van maandag 1 februari gaat niet door.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 Nieuwjaarsbrief

Beste moerieds, broeder/zusterschapsleven, vrienden en belangstellenden van het Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag, speciaal voor hen die deze Nieuwjaarsbrief per post ontvangen,

Het programma van ons centrum voor het komende halfjaar is gereed. Vol goede moed bieden we u de activiteiten aan die we hopen uit te kunnen voeren: de diensten, de thema bijeenkomsten, de filmavonden, de klassen van de innerlijke school. Wat nog niet gepland staat is het koor, de confraternity, de zikar, de meditatie na de dienst. Deze activiteiten gaan vooralsnog niet door vanwege het risico met het corona virus. Hopelijk kunnen we ook deze activiteiten weer oppakken in het voorjaar – maar we weten niet wanneer. Maar toch, veel is wel gepland!

Ons centrum is een plaats van spirituele ontwikkeling, van gevoed worden door het gedachtegoed van Hazrat Inayat Khan. Behalve dat is het ook een plaats van samenkomen met een sociale dimensie. De koffie en thee na afloop van activiteiten of in de pauze horen er zo bij, met gelegenheid tot napraten en iets te delen van elkaars leven. Dat kan momenteel niet. Laten we hopen dat de sociale contacten spoedig weer mogelijk zijn en dat de samenleving niet te lang op slot zit.

We hebben een bijzonder jaar achter de rug en het begin van 2021 is ook bijzonder. Er is een lockdown die nog even duurt, in ieder geval tot 19 januari en mogelijk langer. Er zijn zorgen over het snelle verspreiden van het virus.

Maar er is ook hoop. Hoop dat de genomen maatregelen succes zullen hebben.
En perspectief omdat er een goed werkend vaccin is gevonden tegen Corona. We mogen hoopvol het nieuwe jaar in gaan.

Vanuit die hoop zetten we de diensten en andere genoemde activiteiten in het centrum voort. Daarbij hanteren we uiteraard voor uw en onze veiligheid het protocol.

Elke zondag is er een Universele Eredienst, alleen de laatste zondag van de maand is er een Informele Viering. U bent van harte welkom; aanmelden kan via aanmelden.ap78@gmail.com.
Aanmelden kan steeds vanaf de maandag voorafgaand aan de zondag woor u zich voor aanmeldt.

We wensen we u veel sterkte in deze tijd, een Gelukkig Nieuwjaar, veel heil en zegen, in vertrouwen op de Ene, de Geest van Leiding.

Het bestuur