header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attentie: 

De themabijeenkomst van vrijdagavond 25 september over het thema mystiek gaat niet door!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BERICHT VAN HET BESTUUR

Elke zondag is er om 11.00 uur een

UNIVERSELE EREDIENST

Aanmelden vooraf is verplicht.

WE VOLGEN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM.

Lieve mensen, beste betrokkenen bij het Soeficentrum  Den Haag,  Het is mooi om te constateren dat de activitetien in ons centrum weer zijn begonnen. We nodigen u graag uit voor de diverse activiteiten, die u kunt vinden in het Activiteitenoverzicht rechtsboven.

Het is de bedoeling dat u zich voor de Universele Erediensten vooraf aanmeldt via de e-mail bij Sophia Cornelisse (cornelissesophia@gmail.com).

Aandachtspunten:

- Het is aan te raden de jas aan te houden, nu het kouder wordt en de voordeur open blijft.

- De meditatiebijeenkomst die na de laatste zondag van de maand werd gehouden is voorlopig opgeschort.

Voor de Themabijeenkomsten gelieve zich vooraf aan te melden via het e-mail adres: aanmeldenAP@xs4all.nl

Zie verder het activiteitenoverzicht

U KUNT HIER DOWNLOADEN:

- DE WELKOMSTBRIEF VOOR HET NIEUWE SEIZOEN

- HET PROTOCOL VOOR DE DIENSTEN IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS.

- HET PROTOCOL VOOR DE KLASSEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN

- HET PROGAMMA VOOR DE TWEEDE HELFT VAN 2020.

 

Prinsjesdag 15 september 2020

Er zijn filmpjes opgenmen waarin mensen vanuit de tien deelnemende religies en levensbeschouwingen vertellen hoe hun levensovertuiging hen inspireert om concreet gestalte te geven aan vrede en vrijheid. Vanuit de Soefibeweging is er een bijdrage van Jemilah Reurich, verbonden aan het Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag. Zij vertelt hoe zij vanuit het Soefisme geïnspireerd is geraakt door het thema 'Vrede en Vrijheid'.

zie: https://vimeo.com/showcase/7491338 ww PDV2020

 

Persoonlijke vieringen

De afgelopen maanden is er voor elke zondag een persoonlijke viering en meditatie rondgestuurd via de e-mail; deze persoonlijke vieringen zijn alsnog te lezen, via de link: "Persoonlijke vieringen" rechts bovenaan deze pagina of rechtstreeks via "Persoonlijke vieringen".

 

De activiteiten van het centrum zijn ook op Facebook te vinden via deze link:  

Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag facebook logo2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------