header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht.

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BERICHT VAN HET BESTUUR

IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS IS HET CENTRUM TOT 1 SEPTEMBER GESLOTEN.

 

Alle activiteiten in het Soeficentrum Den Haag gaan in ieder geval tot 1 SEPTEMBER niet door vanwege het corona virus. 

Informatie volgt.

Namens het bestuur,

Ananda de Heer

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEZAMENLIJKE DIENST OP AFSTAND

 

Persoonlijke dienst en meditatie op  

zondag 24 mei om 11.00 uur.

   

Deze persoonlijke viering is gebaseerd op
de Beker van Saki (23 mei).

Onderwerp:
Wensen en verlangens

  • We spreken de aanroep uit:     

"Tot de Ene, de volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid,
het Enige Wezen,
verenigd met alle verlichte zielen,
die de belichaming vormen van de meester,
de Geest van Leiding."

    

2. We steken een kaars aan en zeggen daarbij hardop of in onszelf:      

"Ter verheerlijking van de alomtegenwoordige God
 ontsteken wij dit Licht
dat symbolisch hen allen vertegenwoordigt die,
bekend en onbekend aan de wereld,
het Licht van de waarheid
in de duisternis van menselijke onwetendheid
hebben hooggehouden".

  

3. We houden een korte stilte.

  

4. We lezen rustig, meditatief, uit de Beker van Saki:

Datgene waar je naar verlangt
komt overeen met je geestelijke ontwikkeling.
Waar je klaar voor bent, is voor jou wenselijk om te doen.

Beker van Saki, 23 mei, door Hazrat Inayat Khan

HERLEES NOG ENKELE KEREN DEZE TEKST

5. We lezen de volgende tekst van Hazrat Inayat Khan over verlangens.

Er zijn eigenlijk twee reizen.
Er is de reis van het doel naar het leven in de wereld
en er is de reis van het leven in de wereld naar het doel.
En beide reizen zijn natuurlijk.
Aangezien het natuurlijk is
om uit te gaan van het eeuwige doel,
is het natuurlijk om van het veranderende leven
naar het onveranderlijke leven te gaan.

Wat is het meest wenselijke in het leven,
om het doel te zoeken
of om in dit veranderende leven te wonen?
Het antwoord is
dat ieders verlangen in overeenstemming is met zijn evolutie. Datgene waar hij klaar voor is,
is voor hem wenselijk.
Melk is een wenselijk voedingsmiddel voor de baby,
er is ander voedsel voor de volwassen persoon.
Elke levensfase heeft zijn eigen passende en wenselijke dingen. Het verlangen om een doel te bereiken
moet er zijn voordat het bereikt wordt;
als hij het verlangen niet voelt,
is het niet nodig dat een mens ernaar streeft.

(Uit Volume VII - In an Eastern Rose Garden; THE JOURNEY TO THE GOAL)


5. Vragen om op te mediteren:

  • Wat is op dit moment mijn verlangen in mijn leven?
  • Streef ik naar iets waar ik echt naar verlang?
  • Ik ga bij mezelf na: waar ben ik klaar voor?
    Wat is datgene waarvoor ik gereed sta om te doen?
    Wat houdt me tegen?

6. Laten we bidden

Gebed voor de vrede

Zend ons Uw vrede, o Heer,

Die volmaakt is en eeuwigdurend,

Opdat onze ziel vrede moge uitstralen.

Zend ons Uw vrede, o Heer,

Opdat wij harmonisch mogen denken,

Spreken en handelen.

Zend ons Uw vrede, o Heer,

Opdat wij tevreden en dankbaar mogen zijn

Voor Uw overvloedige gaven.

Zend ons Uw vrede, o Heer,

Opdat we temidden van onze aardse strijd

Uw geluksgevoel mogen genieten.

Zend ons Uw vrede, o Heer,

Opdat wij alles mogen verduren en verdragen

In de gedachte aan Uw mededogen.

Zend ons Uw vrede, o Heer,

Opdat ons leven één Goddelijke visie moge worden 

en in Uw licht alle duisternis moge verdwijnen.

Zend ons Uw vrede, o Heer, 

Die onze vader en moeder zijt,

Opdat wij, Uw kinderen op aarde,

Ons allen in één broeder- en zusterschap mogen verenigen.

(Hazrat Inayat Khan)

 


7. Herhaal dan de wazifa
"Ya Raqib"


(Ya Rakiep) 9x of 33x of 101x
(gebed om bescherming en veiligheid).

 

8. Sluit af met een gebed


Dat kan het gebed Khatum zijn of één of meerdere van de Soefi-gebeden of een persoonlijk gebed, vanuit je hart,
dat de balans en harmonie hersteld mogen worden

met de intentie dat alle betrokkenen mogen worden geheeld door de aldoordringende en alom aanwezige
goddelijke kracht van de LIEFDE.

  9. Houd enige tijd een stilte

  

Vervolg dan je dag met een diep innerlijk gevoel van   
vrede en verbinding   
met je 'zelf',   
met de mensen om je heen,
met de hele mensheid
en met het goddelijke Wezen. 

💕

Namasté!

Het licht in mij groet het licht in u!

 

 

 

 

Kersenboom

 

VOORJAAR!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf 6 september is in ons centrum D.V. te verwachten:

Elke zondag om 11.00 uur is er een Universele Eredienst of een informele Viering; de spreker is te vinden in het activiteitenoverzicht; deze diensten zijn openbaar; ieder is van harte welkom! 

Zie verder het activiteitenoverzicht.   Info volgt

 

De activiteiten van het centrum zijn ook op Facebook te vinden via deze link: