header

Pagina overzicht

 

 

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28  t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Ons centrum is een ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar. 
Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden als 'vriend. De 'oude' benaming was Broeder- of zusterschap lid. Je toont dan je sympathie voor en betrokkenheid bij het centrum en je ontvangt dan ook vier keer per jaar De Soefi-gedachte.
Dat kan door door € 70,00 per jaar te storten op rekeningnummer NL47 INGB 0009 5131 28 t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag o.v.v. 'vriend', met vermelding van uw volledige postadres.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Universele Eredienst van komende zondag 23 januari om 11.00 uur.

Locatie: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag, Anna Paulownastraat 78.

Spreker is Kadir Troelstra, het thema is 'Universele Eredienst'.

 

Van de teksten bij dit onderwerp noem ik alvast deze regels uit de Gayan voor een reflectie vooraf: 

De ware aanbidder van God, ziet zijn wezen in alle vormen, 

en door de mensen te eerbiedigen, eerbiedigt hij God. 
---

Wanneer het menselijk hart zich van God bewust wordt, wordt het als de zee,
Het strekt zijn golven uit naar vriend en vijand,
En steeds verder spreidend, bereikt het volmaaktheid.

                                                                  

____________________________________________________________________________________________________

 

De regels van de overheid ter voorkoming van besmetting met corona zijn aangescherpt. 

We vragen uw medewerking en begrip voor de basisregels die we hanteren ter voorkoming van besmetting met corona: handhaven 1,5 meter afstand, mondkapjes bij komen en gaan, handen reinigen bij binnenkomst, vlotte doorstroom naar binnen en naar buiten, thuis blijven bij symptomen als koorts of verkoudheid. 

Koffie/thee drinken na afloop vinden we als bestuur niet verantwoord en gaat daarom niet door.

 

De diensten hebben prioriteit, de Confraternity, de themabijeenkomsten en de filmavonden gaan tot nader order niet door. 

Laten we voorzichtig zijn en elkaar de ruimte geven, dan zullen de diensten voortgang kunnen vinden

  

Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door de gastvrouw/heer en er is een bestuurslid aanwezig voor de coördinatie.

 

Elke zondag is er dienst om 11.00 uur.

 

De activiteiten tussen 17.00 en 5 uur gaan niet door. Dat betekent dat de klassen geen doorgang kunnen vinden. 

U ontvangt hiervoor op maandag de uitnodigingsmail voor de zondag daaropvolgend.

 

Hartelijke groet,

namens het bestuur,

Ananda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------