header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht.

U kunt het ook vinden onder de pagina "Documenten".

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

Zomerpauze

Het Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag heeft een zomerpauze in de maanden juli en augustus. Het centrum is dan gesloten en er zijn geen activiteiten. 

De eerste Universele Eredienst in het nieuwe seizoen is op zondag 1 september a.s. om 11.00 uur.

Programma

Het Programma voor de tweede helft van 2019 kunt u inzien of downloaden door op deze link te klikken.

Soefi-diensten in de zomer

Indien u in de zomerperiode een dienst wilt bezoeken, dan kan dat in de Soefitempel Murad HassilZuidduinseweg 5, 2225 JS Katwijk, op de volgende data:
18 augustus (spreker: Shanti Kerssies - informele dienst)
25 augustus (spreker: Pir Zia; Universele Eredienst dienst in het Engels).

Binnenkort in ons centrum te verwachten

Vrijdag 23 augustus 20.00 uur: Pir Zia Inayat Khan; onderwerp: het gebed Saum en een verhaal.
NB: entree is 10 euro; organisatie: Inayati Orde.

Zondag 1 september a.s. om 11.00 uur: De eerste Universele Eredienst van het nieuwe seizoen.
Het onderwerp is: “Het komt er niet op aan te weten, het komt er op aan te zijn”; spreker: Ananda de Heer.

Vrijdag 13 september om 20.00 uur film: After Life (Japan 1998 surrealistisch drama)
Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur.

Dinsdag 17 september 10.30 uur: open interreligieuze bijeenkomst in de Grote Kerk in Den Haag (zie ook hieronder)

Donderdag 19 september om 20.00 uur: open thema avond met Pir Nawab Pasnak.

Zondag 29 september van 12.30 tot 13.30 uur: Geleide meditatie.

 

Prinsjesdag

Op dinsdag 17 september is het de 3e dinsdag van september, dus dan is er de jaarlijkse Prinsjesdag. Voordat de Miljoenennota wordt gepresenteerd in het Binnenhof vindt er een interreligieuze bijeenkomst plaats in de Grote Kerk in Den Haag van 10.30-11.15 uur. De deuren gaan om 10 uur open. Deze bijeenkomst wordt elk jaar georganiseerd door verschillende religieuze groeperingen en sinds 3 jaar doet het CvUSDH ook hieraan mee. Vanuit ons centrum zijn er twee bijdragen: er wordt een tekst voorgedragen en er is een muzikale bijdrage. Het thema dit jaar is: “Zorg nu voor wie dan leeft”; dit thema heeft betrekking op jongeren en klimaat en de verantwoordelijkheid die de huidige generatie hierin heeft. Deze bijeenkomst wordt bijgewoond door de premier, ministers, kamerleden, ambassadeurs, enz en verder is iedereen welkom zonder kosten. voor verdere informatie zie: www.prinsjesdagviering.nl 

Shakuntala, een bijzondere muziekuitvoering

Wie in deze zomerpauze een speciale muziekuitvoering wil beleven, kan de uitvoering bekijken en beluisteren van het ballet Shakuntala, mede gecomponeerd door Hazrat Inayat Khan in de tijd dat hij in Rusland verbleef. Van 1913 tot 1914 verbleef Inayat Khan met zijn gezin in Rusland, alwaar hij zich thuis voelde; de sfeer daar herinnerde hem aan India.

Tijdens dat verblijf werd het eerste kind van Hazrat Inayat Khan en Ora Ray Baker geboren, Noor-un-Nisa Inayat Khan (Moskou, 1 januari 1914). Inayat Khan werkte in Moskou samen met de musicus Sergei Tolstoj - zoon van de schrijver Leo Tolstoj - aan het muziekstuk Shakuntala. In het hindoeïsme is Shakuntala de vrouw van Dushyanta en de moeder van keizer Bharata. Haar verhaal wordt verteld in de Mahabharata en is gedramatiseerd door vele schrijvers. 

Delen uit "Shakuntala", gecomponeerd door Hazrat Inayat Khan en de compositie "Monotonia" gecomponeerd door Hidayat Inayat Khan werden op 11 juni 2013 door het Novosibirsk Philharmonic Symphony Orchestra uitgevoerd in de "Philharmonic Chamber Hall" in Novosibirsk, Rusland, met als titel: "Spiritual music of the East and the West". De Russische ballerina Daria Zavialova danst het ballet in de prachtige Siberische natuur terwijl het orkest op de achtergrond speelt. Het concert, dat op initiatief van het Soeficentrum in  Novosibirsk tot stand kwam, begint met de "Invocation" van Hidayat Inayat Khan.

U vindt het hier: https://www.youtube.com/watch?v=U39R-lB_59s

In 2018 vond ook een uitvoering plaats van Shakuntala in Novosibirsk, deze keer met het ballet op het toneel. De uitvoering werd gesponsord door het Soeficentrum aldaar. Voorafgaand is er een inleiding in het Russisch (Engels ondertiteld) van 5 minuten door één van de mureeds van het Soeficentrum Novosibirsk. 
Beleef het: Шакунтала 2018 - Хазрат Инайят Хан - Shakuntala - Hazarat Inayat Khan - Novosibirsk Premiere 2018
https://www.youtube.com/watch?v=lptyxqZOn_8&feature=youtu.be

U kunt uw ervaring van deze muzikale uitvoeringen aan ons doorgeven via e-mail aan het adres: centrum.usdh@gmail.com

Facebook 

De activiteiten van het centrum zijn ook op Facebook te vinden via deze link: