header

Pagina overzicht

 

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur:
Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com

Beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28  t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Ons centrum is een ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar. 
Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden als 'vriend. De 'oude' benaming was Broeder- of zusterschap lid. Je toont dan je sympathie voor en betrokkenheid bij het centrum en je ontvangt dan ook vier keer per jaar De Soefi-gedachte.
Dat kan door door € 70,00 per jaar te storten op rekeningnummer NL47 INGB 0009 5131 28 t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag o.v.v. 'vriend', met vermelding van uw volledige postadres.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht

Als u opgenomen wenst te worden in de rondzendmail van het centrum, en de wekelijkse e-mail met uitnodiging voor de diensten wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen met dat verzoek aan het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 
Ook kunt u vragen, opmerkingen of suggesties toesturen via bovengenoemd postadres of via het e-mail adres: 
centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! Uw vrijwillige bijdrage of gift is welkom op Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28  t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging Universele Eredienst / Centrumdag

Tot 2 september Is het Centrum voor Universeel Soefisme gesloten wegens de zomervakantie.

het bestuur wenst u allen een mooie zomertijd toe en graag tot ziens op Universele Eredienst op 4 september.

Spreker is Ljoeba van Tuyll

 
Hartelijke groet,
namens het bestuur,
Ananda 

_____________________________________________________________________________________________

Verslag

  Op 19 december was er een journalist van het blad "Kerk in Den Haag" aanwezig; zij heeft een interessant artikel in dit blad geschreven naar aanleiding van dat bezoek; dit verslag van de Universele Eredienst met Lichtceremonie is verschenen in "Kerk in Den Haag" in februari 2022.

Via deze link kunt u dit verslag donwloaden

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------