header

Pagina overzicht

 

CONTACT EN INFORMATIE SOEFICENTRUM AMSTERDAM

 

Mozaiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Soefisme is religie als je er religie van wilt leren, filosofie als je er wijsheid van wilt leren, en mystiek als je erdoor geleid wilt worden bij het ontvouwen van de ziel. En het is meer dan deze dingen. Het is het licht, het leven dat voedsel is voor elke ziel en een sterfelijk wezen tot onsterfelijkheid opheft. Het is de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid.

- Hazrat Inayat Khan -

 

Contactgegevens Soeficentrum Amsterdam
Wil je meer weten over de Soefibeweging, Soeficentrum Amsterdam en haar activiteiten?
Neem dan contact op met:

Amir Smits (algemene informatie en innerlijke school)
amir-020@hotmail.com, 06-15060513

Saida Bos (meditatie-avond en diensten)
soefi.eredienst@gmail.com

Activiteiten Soeficentrum Amsterdam
Via deze link kun je ons programma bekijken.

 

Organisatie en financiën Soeficentrum Amsterdam

Soeficentrum Amsterdam is een stichting. In het Beleidsplan Stichting Soefibeweging Amsterdam vind je meer informatie over onze doelstellingen.

Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt naar: NL29 TRIO 0212 1439 48 tnv Soefibeweging Amsterdam. De stichting heeft een ANBI-status, wat betekent dat je giften kunt aftrekken van de inkomens- of vennootschapsbelasting. Het nummer is RSIN: 805672916 

Penningmeester van de stichting is Marleen Ritzema, te bereiken via marleenritzema@gmail.com. In de resultatenrekening SBA vind je een overzicht van de in- en uitgaven van onze stichting.

Mogelijkheden tot betrokkenheid bij Soeficentrum Amsterdam
Er zijn verschillende manieren waarop je betrokken kunt zijn bij Soeficentrum Amsterdam:

1. Belangstellende van Soeficentrum Amsterdam
Je kunt als belangstellende deelnemen aan alle openbare activiteiten, waaronder de Universele eredien­sten en de meditatie-avond.

Als je jouw naam, mailadres en telefoonnummer mailt naar Amir Smits: amir-020@hotmail.com, dan kom je op onze mailinglijst te staan en word je op de hoogte gehouden van de activiteiten in het soeficentrum.

 

2. Broeder- of zusterschapslid
Voel je je aangetrokken tot het soefisme en onderschrijf je het gedachtengoed van Hazrat Inayat Khan, maar wil je (nog) geen moereed (leerling binnen de innerlijke school) worden? Dan kan je broeder- of zusterschapslid worden. Broeder- en zusterschapsleden kunnen na overleg deelnemen aan klassen.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt 70 Euro, inclusief een abonnement op het kwartaalblad Soefigedachtes. Aanmelden als broeder- of zusterschapslid kan door een mail te sturen naar Amir Smits: amir-020@hotmail.com, inclusief het postadres voor ontvangst van ‘Soefigedachtes’, en door € 70,00 over te maken naar NL29 TRIO 0212 1439 48 tnv Soefibeweging Amsterdam.

 

3. Moeriedschap bij de Soefi Beweging

Wie zelf het Soefi pad wil opgaan kan moereed (leerling) worden en deelnemen aan de innerlijke school [link naar deze pagina]. Dat betekent dat je je herkent in de drie doelstellingen en de 10 soefi-gedachten. Het willen worden van moeried kan de uitkomst zijn van gesprekken met de centrumleider, Amir Smits, dat hoeft niet. Het moereedschap is een strikt persoonlijke zaak, die ondersteund wordt door een spirituele inwijding in de innerlijke school. Met je inwijder maak je verdere afspraken over hoe je je verder kunt en wilt ont­wikkelen.

Als je bent ingewijd als moeried, vragen we je dit door te geven aan Amir Smits: amir-020@hotmail.com. Van Moerieds wordt een jaarlijkse bijdrage verwacht van 100, 160 of 235 Euro, afhankelijk van het inkomen, door jezelf te bepalen. Dit is inclusief een abonnement op het kwartaalblad ‘Soefigedachtes’. Het bedrag kan worden overgemaakt naar NL29 TRIO 0212 1439 48 tnv Soefibeweging Amsterdam.

 

Van de jaarlijkse bijdragen van Broeder- en Zusterschapsleden en Moerieds wordt 50% gebruikt om uitgaven van Soeficentrum Amsterdam, zoals kosten voor zaalhuur, te betalen. De andere 50% wordt afgedragen aan de Soefi Beweging Nederland, ter ondersteuning van haar eigen activiteiten, de International Sufi Movement ISM, en het onderhoud van de Soefi tempel Murad Hassil in Katwijk.